Mink-sagen

Ét begreb bliver centralt, når endelig minkrapport lander, siger ekspert

Indtil videre tyder intet på, at Minkkommissionen i den endelige rapport vil antyde, at der bevidst er begået lovovertrædelser, vurderer professor.

Når Minkkommissionen kommer med sin endelige rapport, kommer der til at være et begreb, der er godt at kende.

- "Grov uagtsomhed" vil være et ord, der kommer til at gå igen i næste uge, siger Frederik Waage, der er professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet og ekspert i forvaltningsret.

Begrebet grov uagtsomhed betyder, at man handler særdeles skødesløst og uopmærksomt, i modsætning til når man handler forsætligt ved bevidst at gøre noget ulovligt.

Medie har set dele af udkast til minkrapport

Frederik Waages vurdering kommer efter, at Weekendavisen torsdag i en artikel udgav dele af et udkast til beretningen fra Minkkommissionen.

Frederik Waage understreger dog, at han ikke ønsker at kommentere på de dele af udkastet, som Weekendavisen har baseret artiklen på. Han vil først kommentere på den endelige rapport, som kommissionen afleverer til Folketinget torsdag i næste uge.

Det fremgår i artiklen fra Weekendavisen, at det var "groft vildledende", da statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 4. november 2020 bad alle danske minkavlere om at aflive deres besætning.

Intet tyder på ond vilje

På nuværende tidspunkt mener Frederik Waage ikke, at der er noget, der tyder på, at Minkkommissionen i deres endelige rapport vil antyde, at der bevidst er blevet begået lovovertrædelser.

- Der er ikke noget, der indikerer, at kommissionen skulle være nået frem til, at nogen med vilje har handlet uden lovhjemmel. Det store spørgsmål kommer til at være: Har man handlet groft uagtsomt? siger Frederik Waage.

I de dele af kommissionsberetningen, som Weekendavisen har haft adgang til, står der blandt andet, at der hverken var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark eller til den tempobonus, som tilfaldt de minkavlere, der hurtigt fik aflivet deres dyr. Ikke desto mindre var det det, der blev meldt ud på pressemødet 4. november 2020.

Det fremgår ikke af de uddrag, som Weekendavisen har set, om kommissionen mener, at statsminister Mette Frederiksen har gjort sig skyldig i noget strafbart, der kan føre til en rigsretssag. Heller ikke, hvordan Minkkommissionen formulerer sig om statsministerens personlige ansvar i sagen. Det samme gælder hendes departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.

Blå blok efterlyser advokatundersøgelse

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti meddelte alle torsdag, at de ønsker, at uvildige advokater skal gennemgå Minkkommissionens fulde rapport for at vurdere, om statsminister Mette Frederiksen har gjort sig skyldig i noget strafbart, der kan føre til en rigsretssag.

Frederik Waage vurderer, at partilederne ønsker at få en advokatundersøgelse, da kommissionsrapporten ikke kommer til at drage nogen endelig konklusion.

- Kommissionen kommer ikke til at sætte to streger under facit. De må ikke afsige en dom og komme med en konklusion. Den kan man kun få af nogle andre, det kunne være Folketinget selv eller nogle advokater, man får til at sætte de to streger, siger Frederik Waage.