Mink-sagen

Medie: Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt" i Minksagen

Der tegner sig et billede af særdeles hård kritik af både regeringen, ministerier og myndigheder fra Minkkommissionen ifølge Weekendavisen.

Der var "groft vildledende", da statsminister Mette Frederiksen stod på et pressemøde 4. november 2020 og bad alle danske minkavlere om at aflive deres besætning.

Det fremgår af et udkast til beretningen fra Minkkommissionen ifølge Weekendavisen. Den endelige rapport afleverer kommissionen til Folketinget på torsdag i næste uge.

Avisen har læst dele af udkastet, der har været til høring hos sagens involverede. De endelige formuleringer kan altså være anderledes. Men ifølge avisen tegner sig der et billede af særdeles hård kritik af både regeringen, ministerier og myndigheder.

Pressemøde var vildledende

Det fremgår ikke af de uddrag, Weekendavisen har set, om kommissionen mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort sig skyldig i noget strafbart, der kan føre til en rigsretssag. Heller ikke, hvordan Minkkommissionen formulerer sig om statsministerens personlige ansvar i sagen.

Det samme gælder hendes departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.

Lyn-analyse

Det her ser slemt ud for regeringen og også for statsministeren. For det er – hvis de her forlydende står til troende – en hård kritik, der venter regeringen.

Men det er også vigtigt at understrege, at det jo er en politisk beslutning, hvad der skal ske herfra. Denne sag får jo kun konsekvenser for regeringen og Mette Frederiksen og andre, hvis der er et politisk flertal, der beslutter det. 

Derfor kommer alle øjne jo til på torsdag i næste uge at hvile på især Radikale Venstre og også Enhedslisten og SF.

Lige nu tør jeg ikke sige noget om, hvor støttepartierne ender med at lægge sig.

I udkastets opsummering af sagen står der ifølge Weekendavisen, at det var klart, at der hverken var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark eller til den tempobonus, som tilfaldt de minkavlere, der hurtigt fik aflivet deres dyr.

Ikke desto mindre var det det, der blev meldt ud.

- Disse udmeldinger på pressemødet var efter kommissionens bedømmelse vildledende, og efter kommissionens vurdering var udmeldingerne også groft vildledende, henset den meget vidtgående og intensive karakter såvel som de økonomiske og samfundsmæssige implikationer. Det er efter kommissionens opfattelse særdeles kritisabelt, står der i uddraget, som avisen har set.

Fødevareministeriets svigt

Miljø- og Fødevareministeriet står til den hårdeste kritik fra kommissionen ifølge Weekendavisen.

Ministeriets ageren får bedømmelsen "særdeles kritisabelt", mens Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt", og der er hård kritik af blandt andet Justitsministeriet, Finansministeriet, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen.

Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks

Udkast til beretningen fra Minkkommissionen ifølge Weekendavisen

Ifølge avisen konkluderer Minkkommissionen, "at Miljø- og Fødevareministeriet har handlet særdeles kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet".

Ministeriet har efter kommissionens opfattelse svigtet ved ikke at sige klart fra ved flere lejligheder. Blandt andet ved mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november, hvor beslutningen om at slå alle landets mink ned blev truffet, eller i timerne op til pressemødet 4. november.

For de vidste godt, at der ikke var hjemmel, fremgår det altså ifølge avisen.

"Statsministeriet har handlet meget kritisabelt"

Der er dog næsten lige så skarp kritik af Statsministeriet:

- Med hensyn til Statsministeriet lægger kommissionen til grund, at Statsministeriet indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces, som ledte frem til pressemødet 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, hvilken beslutning var groft vildledende henset til den manglende hjemmel til aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne, skriver kommissionen.

Og i en konklusion står der desuden ifølge Weekendavisen:

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet 4. november 2020.

Der er endvidere kritik af blandt andet Finansministeriet for at godkende den såkaldte tempobonus, som tilfaldt minkavlere, der hurtigt fik aflivet deres dyr.

Politiet får kritik for de såkaldte actioncards, der blev brugt som forlæg for telefonsamtaler med minkavlerne.

Og Fødevarestyrelsen får kritik, fordi den burde have reageret på den manglende lovhjemmel.

Minkavlere opfattede det som en ordre

Minksagen udspringer af, at der juni 2020 blev konstateret coronasmitte på en minkfarm i Nordjylland. Siden spredte smitten sig, og myndighederne frygtede, at virus kunne mutere og blive sværere at bekæmpe.

Derfor meddelte regeringen på et pressemøde 4. november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives.

- Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal, sagde Mette Frederiksen blandt andet på pressemødet.

Få dage efter kom det frem i pressen, at lovgrundlaget for at kræve aflivningen af alle mink ikke var på plads. Flere minkavlere har udtalt, at de opfattede det som en ordre, at de skulle aflive deres mink.

Statsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Finansministeriet oplyser til TV 2, at man ingen kommentarer har til sagen.

TV 2 arbejder fortsat på at indhente kommentarer fra Justitsministeriet, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen.