Politik

Danmark sender soldater ud på nye internationale missioner

Danmark udsender en fregat fra oktober og fire kampfly til august.

Op til 135 danske soldater skal deltage i en amerikansk-ledet hangarskibsgruppe fra oktober 2022.

Det oplyser Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet efter at have orienteret Folketingets partier ved et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Danmark er et land, der tager ansvar. Vi stiller op, og vi bidrager, når verden er usikker. Vi kan med rette være stolte over vores indsatser, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Danmark deltager med en fregat, der skal være med til at øge NATO’s afskrækkelse i det Nordatlantiske område.

Ifølge forsvarsminister Morten Bødskov (S) deltager Danmark i missionen i et forsøg på at sende "kraftige signaler" om, at Europa står sammen.

- Der er ingen tvivl om, at der er krig i Europa. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og viser, at vi kan træne og agere sammen, og det er det her et udtryk for, siger han.

Fire F-16 kampfly udsendes fra august

Det danske bidrag vil bestå af op til 135 soldater og en fregat af Iver Huitfeldt-klassen.

Fregatter fra Forsvaret har tidligere deltaget i både amerikanske og franske hangarskibsgrupper.

- Danmark sender nu flere soldater ud på internationale missioner. VI har i forvejen rigtig mange soldater uden for landets grænser, vi er meget stærkt til stede i de baltiske lande med nu over 1000 soldater. Men vi er også til stede i andre dele af verden, siger Morten Bødskov.

Hvor er danske soldater udstationeret?

Her er en liste over de internationale missioner, som danske soldater i øjeblikket deltager i:

 • Danmark har siden maj 2022 haft cirka 750 soldater i Letland, der bidrager til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker.
 • Siden marts 2022 har Danmark bidraget med cirka 200 soldater til NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland.
 • Danmark har siden 1948 bidraget til FN's fredsbevarende mission mellem Israel og flere af dets nabolande.
 • Danmark har cirka 35 danske soldater udstationeret i Kosovo som en del af en NATO-ledet mission. 
 • Forsvaret bidrager aktuelt med et mindre antal stabsofficer til FNs mission i Mali.
 • Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til beskyttelsen af Europas ydre grænser  til rådighed for Frontex, blandt andet et patruljebådsbidrag.

 • Danmark bidrager aktuelt til to forskellige internationale militære operationer i Irak for at støtte kampen mod ISIL. 

 • Danske soldater bidrager til overvågningen af våbenhvilen i Korea.

 • Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer i den europæisk-ledede overvågningsmission i Hormuzstrædet.

 • Både til vands og til lands bidrager Forsvaret til at forbedre sikkerheden for skibsfarten i Guineabugten, hvor handelsskibe er udsatte for angreb fra pirater.

 • Danske Challenger-fly patruljerer over Østersøen for at overvåge området og demonstrere NATO's solidaritet med de østlige medlemmer af alliancen. 

 • Forsvaret har i mere end 10 år støttet opbygningen af både flåde- og landstyrker i de østafrikanske lande.

 • Danmark bidrager løbende til NATOs afvisningsberedskab over Baltikum.

 • Danmark bidrager løbende til NATOs stående flådestyrker.

Derudover udsendes fra august fire F-16 kampfly og omkring 65 soldater, der i cirka fire uger skal deltage i NATO’s suverænitetshævdelse over islandsk luftrum.

Udsendelsen af de danske soldater kommer på baggrund af en masse debat om, at vi har et presset forsvar. Er der ressourcer i det danske forsvar til det her?

- Ja, det er der. Vi har et rigtig godt forsvar. Det er klart, at vi har et stort træk til de baltiske lande lige nu, og det har vi, fordi Danmark er og skal tage et hovedansvar for østersøregionen og særligt de baltiske lande. Derfor er vi der, siger Morten Bødskov.

Danmark bidrager også til mission i Irak og Hormuzstrædet

Danmark har lige overdraget ledelsen af NATO’s mission i Irak, NMI, til Italien, men vil ifølge Forsvarsministeriet fortsat levere solide bidrag til missionen. Blandt andet "et substantielt sikrings- og eskortebidrag".

Det sker efter forespørgsel fra NATO. Dette bidrag vil bestå af op til 13 personer, der bliver en del af NATO’s kommandostruktur.

- Man kan roligt sige, at Danmark både i forhold til vores nærområder, men også længere væk fra landets grænser, er et land, der tager et meget, meget stort ansvar, siger Morten Bødskov og tilføjer:

- Det er jeg meget glad for, for det er med til at befæste Danmarks internationale ansvar, og også vise, at vi har et rigtig godt forsvar, hvor vores soldater er meget eftertragtede og efterspurgte i internationale missioner.

Danmark forlænger også sin tilstedeværelse i den europæisk-ledede overvågningsmission i Hormuzstrædet mellem Iran og De Forenede Arabiske Emirater, der sikrer at skibe kan sejle frit gennem strædet.

- Danmark har som en af verdens største søfartsnationer en stor interesse i, at man kan sejle frit rundt om i verden. Derfor er vi en del af den mission, siger Jeppe Kofod.

Dette bidrag forlænges til at vare resten af året og vil indgå i den italienske ledelse af missionen.