Politik

Socialt skævt at rejser og højskole tæller i kvote 2, siger minister

Regeringen vil reformere optagelsessystemet for videregående uddannelser i både kvote 1 og 2.

Når unge i dag søger ind på videregående uddannelse gennem kvote 2, vejer det op i ansøgningen, at man har været på højskole eller i udlandsophold.

Men det vil regeringen lave om på. Fremover skal det være en optagelsesprøve, der skal demonstrere, om unge er parat til studiestart.

Det fortæller uddannelsesminister Jesper Petersen (S), der i et forslag til en uddannelsesreform vil forsøge at skabe en bedre balance i ansøgere i kvote 2.

Ministeren siger, at regeringen vil tilbage til det egentlige udgangspunkt for kvote 2-ansøgere: Nemlig at give den gruppe, der ikke har høje nok karakterer til at komme ind på en uddannelse via kvote 1, en chance mere.

- Kriterierne er i dag blevet sådan, at den sociale skævhed er blevet større, og at det ikke reelt giver et andet skud i bøssen at søge ind via kvote 2.

- Hvis forældre kan hjælpe dig med at søge ind gennem kvote 2 ved at betale for højskole- eller udlandsophold, så ender det med at betyde, at børn af ufaglærte forældre stilles dårligere, selvom de har de samme karakterer som børn af faglærte forældre, siger Jesper Petersen.

Flere skal i betragtning

I den nationale optagelsesprøve lægges der op til, at ansøgere skal testes for sproglige, matematiske og logiske kompetencer.

Ud over prøven skal ansøgerne enten have gennemført en ungdomsuddannelse eller have fem års relevant erhvervserfaring.

Samtidig vil regeringen skrue op for antallet af optagne i kvote 2 fra 10 procent til minimum 25 procent på alle uddannelser.

I udspillet lægger regeringen også op til forandringer for kvote 1-ansøgere. Her vil regeringen "skære toppen af karakterræset" ved at lave et karakterloft på 10.

- Kvote 1 og optaget på baggrund af karakterer vil stadig være det dominerende. Det er en enkel og effektiv måde at gøre det på.

- Men der er også nogle uddannelser i toppen med ekstremt høje karakterkrav, hvor vi synes, der skal være en mulighed for dem, der har fået 10, for at komme i betragtning, siger Jesper Petersen.

Forhandlingerne om udspillet går i gang tirsdag eftermiddag på Christiansborg.