Politik

Politisk flertal åbner for at indføre værnepligt for kvinder: - Vi lever i 2022. Videre

Snart skal Folketinget forhandle om et nyt forsvarsforlig. Indtil da vil Socialdemokratiet ikke tage stilling til ligestilling i værnepligten.

Et politisk flertal åbner nu for, at kvinder fremover skal sidestilles med mænd og underlægges obligatorisk værnepligt i det danske forsvar.

I dag bliver mænd indkaldt til Forsvarets Dag, tidligere kaldt session, når de fylder 18 år. Kvinder inviteres også, men for dem er det frivilligt at deltage.

Jeg synes jo, at der er forskel på mænd og kvinder, selvfølgelig er der det

Kristian Thulesen Dahl, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti

Men lørdag bekræfter både Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og de radikale over for TV 2, at de er åbne for at indkalde mænd og kvinder på lige fod.

Som led i en ambition om at omstille det danske forsvar fra et ekspeditionsforsvar til et territorialforsvar mener formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, at det danske forsvar skal have markant flere værnepligtige og en længere værnepligt.

Til Politiken siger han, at ”de gamle årsager til at have en kønsopdelt værnepligt” ikke er valide længere. Og da TV 2 lørdag spurgte ind til samme emne, var svaret kort:

- I forhold til mænd og kvinder: Vi lever i 2022. Videre, siger Venstre-formanden.

I dag er 17 til 20 procent af de værnepligtige kvinder.

Sådan er forskellen på mænd og kvinders værnepligt i dag

Der er værnepligt for alle mænd med fast ophold i Danmark, som automatisk bliver indkaldt til Forsvarets Dag i det år, de fylder 18 år. Det er det, der tidligere hed session.

Bliver de erklæret egnet eller begrænset egnet, skal mænd trække et lodnummer, som afgør, om de skal indkaldes, hvis der ikke er nok, der melder sig frivilligt. I dag er frivillighedsgraden over 99 %, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke er nogen, der bliver tvunget til værnepligtstjeneste.

Kvinder har ikke værnepligt, men i stedet ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på værnepligtslignende vilkår. Her er de ikke bundet af pligten og kan for eksempel vælge at opsige værnepligtaftalen undervejs i forløbet.

Kilde: Forsvaret.dk & Borger.dk

Kvinder er lige så meget værd i nutidens krige

Hos Enhedslisten er forsvarsordfører Peder Hvelplund ”ikke sikker på”, at han er enig med Venstre i, hvor mange værnepligtige Danmark har brug for.

Til gengæld er han helt enig i, at mænd og kvinder bør indkaldes til værnepligt på samme måde som deres mandlige jævnaldrende.

- Det er udtryk for en både forfejlet og forældet tankegang, at der skulle være forskel i forhold til, hvor kompetente mænd og kvinde henholdsvis er til at fungere i Forsvaret, siger Peder Hvelplund til TV 2.

Stort set samme syn på sagen har man hos Det Radikale Venstre.

Ifølge forsvarsordfører Martin Lidegaard bør ligestilling gælde på alle områder. Og samtidig peger han på, at ”fysisk overlegenhed” i dag gør sig mindre gældende i Forsvaret.

- Nutidens krige kæmpes med meget avancerede våben, hvor kvinder har lige så store muligheder for at være dygtige i krig, som mænd har, siger Martin Lidegaard.

Inden for den nærmeste fremtid skal Folketingets partier begynde forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, som skal gælde fra 2024.

Men indtil da vil Socialdemokratiet ikke tage stilling til ligestilling i værnepligten. Det fortæller politisk ordfører Rasmus Stoklund, der understreger, at Socialdemokratiet vil tage åbent imod alle forslag.

- Vi har ikke nogen principiel holdning imod, at man kunne gå ned ad det spor. Vi synes bare, at det er for tidligt at tage fat på den del af drøftelserne endnu, siger han.

Kultur rummer ikke kønnene på lige fod

Uden for Christiansborg peger flere andre også på, at en ligestilling af kønnene i værnepligten er vejen frem. Blandt andet hos Kønscentret Kvinfo, hvor Henriette Laursen er direktør.

- Jeg går principielt helt ind for, at der skal være ligestilling mellem kønnene, også i Forsvaret, siger hun til TV 2.

Dels vil man ifølge Henriette Laursen sende et vigtigt signal ved også at indføre fuld ligestilling i værnepligten. Og dels kan det være med til at gøre op med en kultur, som ikke altid rummer kønnene på lige fod, lyder det.

Blandt andet peger formanden på den række af sager om krænkelser i Forsvaret, der gennem de seneste måneder er kommet frem.

Men også i hverdagen på kasernerne oplever nogle kvinder, at der bliver gjort forskel, siger Henriette Laursen.

- Vi hører også fra de kvinder, som allerede gør værnetjeneste, at det faktisk er et problem til daglig, at de ikke er ligestillede. At de for eksempel kan opsige deres kontrakt, hvor mændene har nogle andre vilkår.

- De kommer jo frivilligt, så hvorfor så gøre det til tvang?

Spørger man forsvarsordfører i Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er forslaget dog "en ommer".

- Der skal ikke være tvungen værnepligt. Vi har brug for kvinder i Forsvaret, men de kommer jo frivilligt, så hvorfor så gøre det til tvang?, siger han til TV 2.

Ifølge Thulesen Dahl handler ligestilling nemlig normalt om at give kvinder muligheder, de ”som det underrepræsenterede køn” ikke allerede har.

Derfor er det også vendt på hovedet at indføre obligatorisk værnepligt for kvinder, så længe der med den nuværende ordning ikke mangler frivillige værnepligtige, lyder det fra ordføreren.

- Her handler det om, at kvinder selvfølgelig skal have fuldstændig ret til at gå ind i Forsvaret. Det skal vi bifalde og så i øvrigt sørge for, at Forsvaret er gearet til at modtage de kvinder, der har lyst, siger Kristian Thulesen Dahl.

Men er det ikke bare jer, der bare hænger ved gamle kønsrollemønstre?

- Jeg synes jo, at der er forskel på mænd og kvinder, selvfølgelig er der det. Og der er også ting inden for Forsvaret, hvor den fysiologiske ting ved vores køn gør, at det er mænd, der er mest velegnede til det. Men der er jo andre ting i Forsvaret, som kvinder i den grad sagtens kan udfylde.