Folkeafstemning 2022

Kan vi genindføre forbeholdet i fremtiden? Og 14 andre svar på jeres spørgsmål

Læs svarene på TV2.DK's læseres spørgsmål nederst i artiklen.

Søndag aften holdt TV 2 partilederdebat om forsvarsforbeholdet med 13 danske partiledere og eksperter.

I den anledning kunne TV2.DK’s læsere stille spørgsmål direkte til disse fire personer med indsigt i EU, forsvarsforbeholdet og sikkerhedspolitik:

  • Lotte Mejlhede, TV 2s sikkerhedspolitiske korrespondent
  • Rebecca Adler-Nissen, professor i international politik ved Københavns Universitet
  • Divya Das, TV 2s korrespondent i Bruxelles
  • Peter Horne Zartsdahl, ph.d.-studerende og forsker i freds- og sikkerhedsmissioner

I tre timer svarede de på spørgsmål. Herunder har vi samlet 15 udvalgte svar.

Læs alle eksperternes svar her, eller dyk ned i vores store Q&A om forsvarsforbeholdet her.

EU

Hvis det bliver et ja, risikerer Danmark at få euro?

De to ting har intet med hinanden at gøre. Vi har et euroforbehold, som også skal til afstemning, hvis man skal af med det.

Lotte Mejlhede

Betyder Danmarks størrelse og mangel på forsvar, at vi ikke kan sige nej til missioner?

Det er ikke bare teoretisk, at vi kan sige nej til en EU-mission – det kan vi også i praksis. Alle lande i EU’s forsvarssamarbejde har vetoret. Alle lande har i øvrigt også en anden mulighed. Nemlig den såkaldte konstruktive afståelse. Det vil sige, at hvis et EU-land ikke ønsker at deltage i en specifik EU-militærmission, men samtidig ikke vil spænde ben for, at de øvrige lande gør det, kan man indikere det ved en konstruktiv afståelse (at undlade at stemme).

Divya Das

Kommer vi nærmere en EU-hær ved at afskaffe forbeholdet?

Danmark har kun ét forsvar, og det er det danske forsvar. NATO har ikke nogen hær, FN har ikke nogen hær, og det har EU heller ikke. Både i NATO, FN og i EU foregår det således, at de enkelte lande frivilligt kan byde ind med mandskab og/eller materiel til en given mission.

Divya Das

Hvad er forskellen på en FN-mission og en EU-mission?

Generelt kan missioner under EU knyttes tættere sammen med EU’s øvrige udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjer. Samtidig er de militære bidrag til FN’s missioner globale – altså med mulige styrkebidrag fra alle FN’s medlemslande, hvorimod EU’s missioner alene kan bemandes med styrker fra EU.

EU’s militære missioner understøtter ofte et større FN-mandat, for eksempel ved at lave træningsmissioner. Det betyder, at FN kan varetage en fredsoperation, mens EU for eksempel uddanner landets egne sikkerhedsstyrker og myndigheder til at tage over.

Peter Horne Zartsdahl

NATO

Hvad er NATO's holdning til en dansk afskaffelse af forsvarsforbeholdet?

NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har ingen officiel holdning til afskaffelsen af det danske forbehold, men han var i Danmark i forrige uge og gav udtryk for, at han mente, at et EU-forsvarssamarbejde kan supplere et NATO-samarbejde.

Dog er hans holdning og NATO's, at EU's forsvarssamarbejde ikke må underminere NATO's arbejde. Men den store forskel på de to samarbejder er, at NATO er en decideret forsvars- og militæralliance – en for alle, alle for en – mens EU primært handler om genopbygning, genopretning og fredsbevarende missioner, blandt andet for at beskytte EU's ydre grænser i forbindelse med migrationstilstrømningen.

Lotte Mejlhede

Hvis EU får en militær enhed, kan det så være en mulig afsked med NATO på sigt?

Det var der mange, der frygtede i 1990’erne. I dag er det de færreste, der anser det som sandsynligt. De seneste mange år har EU og NATO udviklet et stadig tættere samarbejde, som blandt andet betyder, at EU kan låne NATO's hovedkvarter, og at EU og NATO samarbejder tæt om konkrete missioner og projekter inden for cybersikkerhed og klimasikkerhed.

De to organisationer har udviklet en klar arbejdsdeling, hvor NATO tager sig af territorialforsvaret, og EU tager sig af den blødere stabliserende opgave før og efter konflikterne. Ofte er det missioner, EU ”arver” fra FN eller NATO. Det er derfor, at både USA's præsident, Joe Biden, og NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, hilser øget forsvarssamarbejde i EU velkomment, så længe det ikke duplikerer NATO-samarbejdet. Det sidste er også helt centralt, og det er noget, Washington holder et skarpt øje med. Det gør alle de mere transatlantiske lande i EU også. På længere sigt er det sværere at sige noget sikkert, for verdenspolitikken ændrer sig så voldsomt disse år.

Rebecca Adler-Nissen

Økonomi

Hvad kommer det til at koste at afskaffe forsvarsforbeholdet?

Lige nu har vi jo ingen udgifter til EU's fælles forsvarssamarbejde, men hvis et flertal stemmer ja til at afskaffe forbeholdet, vil Danmark anslået skulle betale et ”grundkontingent” på cirka 26,6 millioner kroner om året, der går til fælles udgifter i forbindelse med EU’s militære operationer og missioner, EU’s satellitcenter og EU’s forsvarsagentur. Størstedelen af udgifterne vil først komme, hvis Danmark vælger at deltage i konkrete missioner. De 26,6 millioner kroner er cirka 1 promille af Danmarks samlede årlige bidrag til EU.

Rebecca Adler-Nissen

Stiger det økonomiske bidrag til EU ved et eventuelt ja?

Ja, det koster Danmark penge at være med i EU's forsvarssamarbejde. Udenrigsministeriet har opgjort, at Danmark (hvis forbeholdet afskaffes) skal betale cirka 27 millioner om året (grundbeløb), og derudover koster det også, hvis Danmark siger ja til at deltage i en EU-militærmission. Det er for eksempel udgifter til mandskab og/eller materiel.

Divya Das

Hvis vi skal bidrage til en EU-hær, bliver det så ud fra indbyggertal eller bnp?

Det er ene og alene det danske folketing, der beslutter, hvornår Danmark skal sende soldater på en mission, og hvad det danske bidrag skal være (sådan er det også, når Danmark deltager i FN- eller NATO-missioner). Så der er ikke som sådan en fordelingsnøgle, man opererer med. Det foregår på frivillig basis.

Divya Das

Suverænitet

Hvis forbeholdet afskaffes, kan Danmark blokere for en militær aktion ved at nedlægge veto?

Ja, det ville Danmark kunne. Alle lande har vetoret, når det kommer til EU's militære missioner.

Divya Das

Hvis Danmark afgiver forsvarsforbeholdet, kan vi så få det tilbage på et senere tidspunkt?

Hvis et flertal af danskerne siger ja til at afskaffe forbeholdet, er der ikke umiddelbart udsigt til at få det tilbage igen. Danmark fik sine fire forbehold tilbage i 1993, og der var det helt ekstraordinært, fordi et flertal af danskerne havde stemt nej til Maastricht-traktaten. Det ville formentlig kræve en ny folkeafstemning i Danmark (som gav et flertal for at genindføre forbeholdet) og gode forhandlingsevner hos den danske regering og embedsmænd at få forbeholdet tilbage. I praksis vil det nok være lettere for Danmark at undlade at deltage aktivt og stå uden for alle militære missioner og dermed have et de facto forbehold. 

Rebecca Adler-Nissen

Kan EU omskrive traktater, så der ikke skal folkeafstemning ved fremadrettede ændringer?

Forsvarssamarbejdet i EU er mellemstatsligt. Det vil sige, at alle EU-lande (undtagen Danmark) frivilligt byder ind med for eksempel mandskab og/eller materiel til en militær mission. Hvis der nogensinde bliver ændret ved lige præcist det forhold i EU-traktaten, skal vi have en ny folkeafstemning i Danmark.

Divya Das

Militære operationer

Kan Danmark selv bestemme, hvordan vores forsvar skal uddannes, og hvilket udstyr de skal have?

Ja, vi vil stadig have fuld selvbestemmelse over, hvordan vi uddanner og udruster vores soldater. Vi vil naturligvis kunne tilslutte os fælles materielindkøb og udviklingsprojekter med de øvrige EU-lande, hvis vi fjerner forbeholdet, men det vil være op til Danmark selv, hvilke projekter vi går med i.

Peter Horne Zartsdahl

Vil vi kunne sende værnepligtige eller soldater mod deres vilje på EU-missioner?

Nej, det vil ikke kunne lade sig gøre.

Peter Horne Zartsdahl

Har der været konkrete missioner, hvor Danmark ikke har kunnet medvirke alene på grund af forbeholdet?

Nej, ikke i afgørende omfang. Jeg har dog indtryk af, at der er en bred tilslutning til blandt andet at bidrage til EU-missionen i Bosnien-Hercegovina, hvor danske soldater tidligere bidrog under NATO, før missionen blev overdraget til EU. Det vil en fjernelse af forbeholdet åbne for.

Peter Horne Zartsdahl