Folkeafstemning 2022

Sidste dag til at brevstemme - i to kommuner overgår antal 2015-valg

Lørdag er sidste dag, hvor det er muligt at brevstemme.

Mens politikerne har sat slutspurten ind i valgkampen om forsvarsforbeholdet, står det klart, at mange københavnere og aarhusianere er blevet fristet af muligheden for at brevstemme. Det oplyser forvaltninger i de to kommuner lørdag.

Lørdag er sidste dag, hvor man kan brevstemme frem mod folkeafstemningen 1. juni.

Men allerede på baggrund af fredagens tal kan man i landets to største byer konstatere, at brevstemmetallet ender over det ved folkeafstemningen i 2015 om retsforbeholdet.

- Status på brevstemmeafgivningen er, at der har været helt vildt travlt, siger kontorchef Jesper Hyldal, som har ansvar for at koordinere valgafviklingen i Københavns Kommune.

Antallet er mellem 15 og 35 procent over afstemning i 2015

Ved folkeafstemningen i 2015 blev der afgivet i alt 24.229 brevstemmer i Københavns Kommune. Allerede fredag var man ved dette års afstemning oppe på 24.799 brevstemmer.

Hyldal anslår, at København med lørdagens tal i hvert fald lander 15 procent over antallet af brevstemmer for 2015-afstemningen.

I Aarhus var status fredag, at 12.580 borgere havde brevstemt. I 2015 var det samlede tal 10.164 brevstemmer. Derfor anslår Michael Jaap, som er pressechef i Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, at brevstemmetallet ender 30-35 procent over 2015.

Dog regner man i Aarhus med lavere brevstemmetal end ved kommunal- og regionalvalget sidste år.

Corona kan have ændret danskernes vaner

I København har man flere mulige forklaringer på det høje brevstemmetal. Jesper Hyldal peger blandt andet på, at det med 12 forskellige brevstemmesteder har været ret let for borgere at benytte sig af muligheden.

Derudover kan corona have spillet en rolle i forhold til folks vaner.

- Under kommunal- og regionsrådsvalget sidste år var der mange, som blev nødt til eller havde lyst til at brevstemme på grund af corona og restriktioner, siger Hyldal.

Kontorchefen tør dog ikke spå om den samlede stemmeprocent i kommunen på baggrund af brevstemmetallet.

I 2015 var valgdeltagelsen 72 procent

Regionalmediet TV Midtvest har bedt om en status for brevstemmerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune og Skive Kommune.

I de to førstnævnte lyder vurderingen, at stemmetallet ender over folkeafstemningen i 2015.

I Skive vurderes det, at tallet er lidt lavere end ved tidligere afstemninger, men den valgansvarlige tager det forbehold, at der mangler en dag.

På landsplan endte valgdeltagelsen i 2015 på 72 procent.