Folkeafstemning 2022

Fortsat solidt flertal til ja-siden, viser ny Megafon-måling

Tvivlerne frygter blandt andet, at Danmark kan komme til at deltage i militære operationer mod vores vilje.

Om præcis to uger skal danskerne til stemmeurnerne om EU-forsvarsforbeholdet.

Selvom det langt fra er alle, der har besluttet sig for, om de vil stemme ja eller nej, hælder et solidt flertal til at afskaffe forbeholdet.

Det viser en ny Megafon-måling lavet for TV 2 og Politiken.

Her fremgår det, at 59,1 procent af de adspurgte ville stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, mens 40,9 procent ville stemme nej, hvis der var valg i morgen.

Andelen af tvivlere falder

Der er stort set ikke blevet rykket ved fordelingen mellem ja- og nej-vælgerne siden den forrige Megafon-måling for to uger siden. Her fremgik det, at 59,4 procent ville stemme ja, mens 40,6 procent ville stemme nej.

Til gengæld er der sket et markant fald i andelen af tvivlere.

Den nye måling viser, at 29 procent af danskerne enten er i tvivl om, hvad de vil stemme, eller slet ikke ønsker at stemme. For to uger siden var tallet 35 procent.

Dermed er flere af tvivlerne begyndt at tage stilling forud for folkeafstemningen. Indtil videre har tvivlerne fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem ja- og nej-siden.

Om megafonmålingen

Megafonmålingen er foretaget fra 11.-18. maj blandt 2035 respondenter. 

Respondenterne har fået stillet spørgsmålet: 

Hvis der var folkeafstemning i morgen, ville du så stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?

Målingen er et øjebliksbillede og altså ikke et bud på, hvad resultatet bliver om to uger. At 29 procent fortsat er i tvivl betyder, at der kan ske meget op til folkeafstemningen. 

Resultaterne er forbundet med en statisktisk usikkerhed på 2,1 procent. 

Hvad er folk i tvivl om?

Der er flere grunde til, at en række danskere fortsat er i tvivl om, hvorvidt de skal stemme ja eller nej 1. juni.

En anden ny Megafon-måling blandt 1000 respondenter viser, at tvivlerne grundlæggende mangler viden om emnet og ikke er klar over, hvad Danmark konkret opnår ved at afskaffe forbeholdet.

Spørg om forsvarsforbeholdet

Er du i tvivl om, hvad et ja eller nej til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet kommer til at betyde? Du har mulighed for at sende spørgsmål til 1234@tv2.dk. Så vil eksperter frem til 1. juni svare på en række af jeres spørgsmål.

Eksempelvis er tvivlerne usikre på, om et stærkere EU-forsvar vil medføre en styrkelse eller svækkelse af NATO. Samtidig fylder bekymringen for, om Danmark kan komme til at deltage i militære operationer, som vi ikke ønsker, hvis forbeholdet afskaffes.

Sidstnævnte afvises af alle eksperter, fordi det vil være i strid med Grundloven, hvis danske soldater mod Folketingets vilje sendes på missioner.

Det spørgsmål og mange flere kan du læse mere om herunder.

Hvad siger partierne?

Det er regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF, der som led i en ny sikkerhedspolitisk aftale, har besluttet, at det danske forsvarsforbehold skal til afstemning.

Alle ovennævnte partier anbefaler danskerne at stemme ja.

Det bærende argument fra ja-partierne er, at Danmark skal kunne deltage fuldt ud i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed, hvilket ikke er muligt med forbeholdet. Det er særligt blevet relevant efter Ruslands invasion af Ukraine, mener ja-partierne.

De eneste tre partier, der anbefaler danskerne at stemme nej, er DF, Nye Borgerlige og Enhedslisten.

De er grundlæggende imod en styrkelse af EU og argumenterer for, at det kan betyde, at Danmarks militær skal bruges i operationer ude i verden, som de ikke mener, vi bør være en del af.

Du kan læse mere om argumenterne for og imod herunder.

I aften har TV 2 NEWS sat fem partiledere og op mod 400 publikummer i stævne på Dokk1 i Aarhus til en debat om afstemningen. Undervejs vil en række eksperter være med til at svare på spørgsmål fra publikum og seere.

Du kan også følge med i aftenens debat og stille spørgsmål her på TV2.DK.