Folketinget giver næser til ministre i sag om Lynetteholm

Trine Bramsen har torsdag informeret forligspartierne om en alternativ metode til at dumpe slam.

Transportminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) får hver en næse for deres håndtering i sagen om anlægsprojektet Lynetteholm.

Det har et flertal i Transportudvalget besluttet torsdag middag, efter at de to ministre har været i samråd.

- Der er et flertal, som ikke er tilfreds med regeringens håndtering af sagen. Vi har manglet åbenhed, og vi har manglet politisk involvering, siger Jacob Jensen, miljøordfører for Venstre.

En næse gives, når et flertal udtrykker kritik af en minister i en given sag. Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser.

Jacob Jensen uddyber, at medlemmerne af Transportudvalget ikke mener, at de har fået fyldestgørende oplysninger i sagen. Han henviser blandt andet til et meget omtalt brev, som den svenske miljøminister sendte til Miljøministeriet, der sendte det videre til Transportministeriet. Heri advarede den svenske miljøminister om de miljømæssige konsekvenser ved at udlede slam fra Køge Bugt, men brevet nåede aldrig Folketinget.

- Det kunne have haft afgørende betydning at få den information, siger Jacob Jensen.

Har skubbet ansvaret fra sig

Trine Bramsen tiltrådte først som transportminister i februar 2022, da hun overtog for Benny Engelbrecht, og hun var derfor ikke den ansvarlige minister, da brevet fra den svenske minister blev sendt.

Det er dog ikke muligt at give en tidligere minister en næse, og derfor får Trine Bramsen den.

- Enhver kan sige sig selv, at det er den tidligere minister, der har ansvaret, og derfor retter vi kritik til Transportministeriet som institution, siger Jacob Jensen.

V-politikere fortæller, at Lea Wermelin får en næse på grund af sit manglende engagement.

- Vi mener ikke, miljømisteren har involveret sig i tilstrækkelig grad, hun har skubbet ansvaret fra sig, siger Jacob Jensen.

Hvad er Lynetteholm?

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn. Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2021.

Planen er, at Lynetteholm skal stå færdig som en ny bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere.

Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder. Anlægget af Lynetteholm startede sidste år med udgravningen til den "skal", der efterfølgende skal fyldes med jord.

40 år gammel artikel

Begge ministre har været indkaldt i samråd om Lynetteholm flere gange. Her har ministrene blandt andet skulle svare på spørgsmål om de miljømæssige konsekvenser ved Lynetteholm.

Siden januar er der i forbindelse med anlægningen af Lynetteholm blevet dumpet flere hundredtusinder tons slam i Køge Bugt. Det har medført massiv kritik fra flere borgmestre, borgere og eksperter, der frygter de miljømæssige konsekvenser.

I lang tid holdt både Transport- og Miljøministeriet på, at der var foretaget de nødvendige miljøvurderinger, og at det ikke var et problem.

I slutningen af april kunne DR så afsløre, at miljøkonsekvensvurderingen bygger på en 40 år gammel amerikansk artikel. Det blev stærkt kritiseret af en række eksperter – herunder forfatteren til artiklen.

Kort efter meddelte transportminister Trine Bramsen (S), at man stoppede dumpningen af slam midlertidigt, og at man arbejder på en ny løsning.

Projektet bliver udskudt

Inden dagens samråd holdt Trine Bramsen møde med forligspartierne bag Lynetteholmen. Det er Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet selv.

Her informerede ministeren om et alternativ til at dumpe slam i Køge Bugt

Hvad alternativet konkret går ud på, vil ministeren ikke fortælle.

Men under samrådet kom det frem, at hvis forligspartierne stemmer for den alternative metode, vil det betyde, at Lynetteholm-projektet bliver udskudt mindst et år.

Samtidig vil projektet blive dyrere end først antaget.