Politik

Regeringen vil opdatere det digitale Danmark med milliarder

Der afsættes to milliarder kroner til at frigøre hænder, accelerere grøn omstilling og styrke cybersikkerhed.

Det går godt med digitalisering i Danmark, men der er efterhånden behov for en opdatering. Derfor vil regeringen udbrede det hurtigere og bredere.

Det skal frigive 10.000 årsværk i det offentlige over ti år, lyder det på et pressemøde torsdag morgen. Der er afsat i alt to milliarder kroner til at implementere strategien.

- Vi har et rigtigt godt udgangspunkt, men vi skal videre, og vi skal tænke nyt, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Værn mod cyberangreb

Strategien for digitalisering består af 61 forslag og skal blandt andet løfte kvaliteten af den offentlige service og accelerere den grønne omstilling.

Strategien indeholder tiltag, der skal øge samfundets digitale sikkerhed ved at styrke værnet mod cyberangreb.

Det er særligt set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, som har sendt millioner på flugt.

Hjemmeplejen kan hjælpe ældre

Regeringen nedsatte for et år siden et partnerskab for digitalisering, som i oktober sidste år præsenterede en række forslag. Regeringens nye strategi følger op på forslagene.

Både erhvervslivet og det offentliges behov er en væsentlig del af strategien. Men der bliver også taget hensyn til den enkelte borger, som måske bøvler med at booke en aftale hos lægen, lyder det.

- En væsentlig del af anbefalingerne er, at det bliver digitalisering for alle. Det koster lidt mere at tage sig af dem, der ikke er helt digitale. Men på lang sigt tror vi, at det bliver billigere, siger Jim Hagemann Snabe, der har været formand for partnerskabet for digitalisering.

Han uddyber, at hjemmeplejen eksempelvis kan hjælpe ældre med spørgsmål.

Ny teknologi skal forbedre dagligdagen

Der etableres et Digitaliseringsråd, som skal følge op på, at strategien bliver implementeret. Rådet skal desuden rådgive regeringen om det digitale.

Den digitale udvikling ventes at accelerere yderligere i de kommende år, hvor ny teknologi bliver lanceret for at forbedre dagligdagen for borgere og virksomheder.

Tre eksempler fra regeringens digitaliserings-strategi:

Regeringen foreslår blandt andet: 

  • Videokommunikation med det offentlige: I en travl hverdag skal borgerne i højere grad kunne modtage fleksible tilbud som videomøder,  når de skal i kontakt med den offentlige sektor.
  • Mere behandling hjemme: Borgerne skal tilbydes mere behandling i eller tæt på eget hjem og behandling af høj kvalitet uafhængig af geografisk placering. Derfor skal telemedicinske løsninger som for eksempel virtuelle konsultationer, hjemmemålinger og patientrapporterede oplysninger udbredes, især til udsatte borgere og kronikere med mange regelmæssige kontakter på tværs af sundhedsvæsenet.
  • Sammenhængende sagsforløb via datadeling: Udsatte borgere og især borgere med komplekse forløb skal sikres mere sammenhængende sagsforløb og service. Det gælder særligt udsatte børn og unge og deres familier, som har sager, der går på tværs af kommune, sundhedsvæsen og statslige myndigheder. Det kræver blandt andet bedre mulighed for datadeling i sager, der går på tværs af myndigheder og sektorer.

Kilde: Regeringens nye digitaliseringsstrategi

Administrerende direktør i Microsoft Danmark og Island, Nana Bule, udnævnes til formand for Digitaliseringsrådet. Hun mener, at det er afgørende, at borgerne tager digitalisering til sig og gør brug af den.

- Skal vi øge digitalisering, er vi nødt til at øge tilliden til teknologien, siger hun på pressemødet.