Politik

Sådan vil regeringen hjælpe danskerne økonomisk med at udskifte gasfyret

Danskere med en presset økonomi skal have billigere lån til at skifte gasfyret ud med fjernvarme eller varmepumpe, mener regeringen.

Mange danske husstande, der skal skrotte deres gasfyr, vil få økonomisk hjælp til det.

Sådan lyder det fra regeringen under præsentationen af udspillet 'Danmark kan mere II', som blandt andet skal hjælpe Danmark fri af fossile brændsler – herunder russisk gas.

Konkret vil regeringen:

  • gøre det billigt at låne penge til at udskifte olie- og gasfyret og fjerne tinglysningsafgiften på lån til netop dette i perioden fra næste år og frem til 2028, og så ønsker regeringen at lave en aftale med finanssektoren for at fjerne gebyrerne på lånene.
  • lave en ordning, der tilbyder lån med statsgaranti til grønne varmekilder for boliger, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien.
  • søge at målrette tilskudspuljer til udskiftning af olie- og gasfyr til husstande med lave indkomster og samtidig fordoble støttebeløbet per varmekilde.
  • gennemføre et serviceeftersyn af støttemulighederne for at gøre det enklere for borgere at søge om støtte til at udskifte olie- og gasfyr, ligesom sagsbehandlingstiderne skal være kortere.

Ikke hjælp til alle

Der er dog ikke sat kroner og øre på, hvor meget regeringen vil hjælpe de mange danske husstande, som skal over på en anden energikilde.

De får heller ikke svar lige med det samme. Men det står klart, at det ikke er alle, der står til at få en økonomisk håndsrækning.

- Der er ganske mange husholdninger, der godt kan klare det selv. Vi skal ikke ind i, at alle skal have hjælp eller støtte. Mange kan godt klare det selv, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Det, vi er optaget af, er der, hvor der ikke er det albuerum i økonomien. Det er nu, vi går ind i det, siger hun og nævner blandt andet, at regeringen vil appellere til realkreditinstitutterne om at hjælpe med gebyrfri lån til de familier, der har brug for det.

Og så vil regeringen gå "i dialog med Folketingets partier om at sanere de støttemuligheder, der er, så det bliver enkelt" for borgerne.

Svar på fjernvarme i år

Mange danskere har efterlyst svar på, om de kan komme på fjernvarmenettet.

- Det svar skal I have nu, lyder det fra statsministeren.

- Regeringen vil derfor indgå en aftale med kommunerne, der sikrer, at alle borgere får en klar besked: Kan jeg få fjernvarme? Hvornår får jeg fjernvarme? Og hvis ikke der kommer fjernvarme der, hvor jeg bor, er det så en varmepumpe, der er det rigtige svar?

Kommunerne skal allerede i løbet af dette år give svar til danskerne om, hvorvidt de kan blive tilkoblet fjernvarmenettet.

100 procent grøn gas

Det skønnes, at omkring 30-50 procent af danskerne med gasfyr kan komme over på fjernvarme. Det skal ske løbende og senest i 2028.

20 procent af gasfyrene vil dog stå i områder, hvor der ikke vil komme fjernvarmenet. For dem vil en varmepumpe være løsningen for at slippe fri af gas.

Der vil dog stadig være gasfyr i Danmark efter 2030, lyder det i udspillet. Her er løsningen, at gassen skal være grøn.

I dag er en fjerdedel af gasforbruget i de danske husstande grøn gas, og det skal være 100 procent senest i 2030, lyder ambitionen.