Politik

Regeringen åbner for forsøg med færre jobcenterregler

Det er regeringens mål, at samtlige 98 kommuner er en del af frikommuneforsøget i 2023. Wammen kan ikke afvise, at beskæftigelsesområdet inkluderes.

I sin seneste nytårstale tilbød statsminister Mette Frederiksen (S) samtlige af landets 98 kommuner at blive sat fri på et velfærdsområde.

Præcis som syv kommuner er det nu som et forsøg.

Ambitionen er, at samtlige kommuner har takket ja til tilbuddet næste år, siger finansminister Nicolai Wammen (S) torsdag ved det kommunalpolitiske topmøde i Aalborg.

Det her kan blive starten på noget rigtig, rigtig godt

Finansminister Nicolai Wammen (S)

Samtidig åbner finansministeren for, at der potentielt kan blive tale om flere områder end daginstitutions-, folkeskole- og ældreområdet, som de syv forsøgskommuner i dag er "sat fri" på.

For eksempel beskæftigelsesområdet, som KL-formand Jacob Bundsgaard (S) under torsdagens topmøde bragte i spil.

Hvorfor er beskæftigelsesområdet ikke med i pakken, Nicolai Wammen?

- Nu har vi jo ikke præsenteret pakken endnu. Det kan jo være, der er glædelige overraskelser, når vi når dertil.

Men du nævner selv kun tre velfærdsområder...

- Ja, det vil formentlig også være dem, der er rygraden i det forslag, der kommer. Men vi har et åbent sind, og vi lytter til de forslag, der kommer fra kommunerne.

Mere end ét område per kommune?

Netop beskæftigelsesområdet - og herunder altså jobcentrene - er ifølge Jacob Bundsgaard blandt de absolut mest detailregulerede områder.

Og der har da også tidligere været forsøg, hvor kommuner er blevet fritaget fra regler som blandt andet, hvor ofte ledige skulle til samtale eller i aktivering.

På KL-formandens ønskeliste står dog mere end en udvidelse af områderne. Han mener nemlig også, at partifællerne i ministerkontorerne bør overveje at sætte kommunerne fri på mere end ét område ad gangen.

- Det her har vi ønsket i mange år, men vi er endnu mere ambitiøse, siger Jacob Bundsgaard.

Ikke alt kan sættes fri

Finansminister Nicolai Wammen forholdt sig torsdag ikke konkret til, om en kommune bør sættes fri på mere end ét område.

Til gengæld gjorde han det klart, at der er områder, der ikke nødvendigvis egner sig til at blive sat fri - herunder klimaområdet.

- Det handler i mindre grad om at sætte kommunerne fri og i højere grad om, at vi arbejder endnu tættere sammen, siger Wammen og tilføjer:

- Vi kan gøre rigtig meget fra staten, men en stor del af det skal også laves ude i kommunerne. Det er lige fra at bringe sit CO2-udslip ned til at lave klimasikringer og andet. Det optager kommunerne, og det er noget, vi arbejder sammen om.

Forhandlinger til foråret

Regeringen vil til foråret invitere de andre partier til forhandlinger om udvidelse af frikommuneforsøget.

Herefter vil alle kommuner blive bedt om at byde ind med ønsker til, hvilket af de tre områder - eller potentielt flere - de ønsker at blive sat fri på.

- Vi tager et skridt, som ikke er set før, men som jeg tror, vi alle sammen godt ved er det rigtige at tage. Det her kan blive starten på noget rigtig, rigtig godt, siger finansminister Nicolai Wammen.

De syv kommuner, der i dag er en del af frikommuneforsøget, er Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Langeland, Middelfart, Rebild og Viborg.