Særloven for ukrainske flygtninge er vedtaget i Folketinget

Godt 1700 ukrainere har søgt om asyl. Omkring 3000 har bestilt tid til at indgive ansøgning om tilladelse til ophold i Danmark.

Særloven, der skal hjælpe mennesker på flugt fra krigen i Ukraine, er netop blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Loven giver blandt andet ukrainerne adgang til arbejdsmarkedet og skoler i Danmark.

91 folketingsmedlemmer stemte for, 1 var imod og 8 var hverken for eller imod.

Det er knap to uger siden, at et bredt flertal i Folketinget blev enige om den såkaldte ‘ukrainerlov’.

Særloven er en suspendering af de normalt gældende asylregler.

Den skal sikre, at ukrainerne ikke skal igennem det almindelige asylsystem, men kan få opholdstilladelse med det samme og dermed komme hurtigere ud og bo, arbejde og gå i skole i det danske samfund.

Bliver gjort meget for frit kommunevalg

Fredag blev der også indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om, hvordan de ukrainske flygtninge skal modtages ude i landets kommuner.

Ifølge aftalen skal ukrainerne have anvist en kommune at bo i senest fire dage efter, at de har fået opholdstilladelse i Danmark. Og der vil blive gjort meget for, at de kan bo i den kommune, de selv ønsker, hvis de har familie eller bekendte boende der, forsikrede regeringen og KL.

Der er dog nødt til at være en form for ligelig fordeling mellem kommunerne, lyder det, af hensyn til de kommuner, der skal stille boliger, daginstitutioner og skoler til rådighed.

Gælder i to år

Det er aftalt, at særloven for de ukrainske flygtninge som udgangspunkt skal gælde i to år med mulighed for forlængelse.

Over tre millioner mennesker er nu flygtet ud af Ukraine, viser tal fra FN’s flygtningeorganisation UNHCR. Næsten halvdelen af dem er børn, oplyser FN’s børneorganisation, UNICEF.

Ifølge Udlændingestyrelsen har 1733 ukrainere søgt asyl i Danmark i perioden 24. februar til 15. marts.

Frem til klokken 12 onsdag, hvor særloven altså endnu ikke var vedtaget, havde cirka 3000 ukrainere bestilt tid til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter særlovens regler.

Det oplyser Udlændingestyrelsen ifølge Ritzau.