Politik

OVERBLIK: Sådan vil regeringen gøre danskerne sundere

Regeringen vil gøre det sværere for unge at få adgang til alkohol og cigaretter. Her er et overblik over, hvad den ellers vil.

Regeringen præsenterer tirsdag et udspil til en ny sundhedsreform, der skal styrke sundhedsvæsenet og gøre danskerne sundere.

TV 2 er kommet i besiddelse af udspillet, og nedenfor kan du se en liste med regeringens ønsker.

Statsministeren talte første gang om behovet for en ny sundhedsreform tilbage i januar 2020, og siden er den blevet udskudt flere gange.

Især Venstre har længe efterspurgt en ny sundhedsreform.

Sundhedsvæsen hårdt ramt

Det lykkedes dog aldrig den tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen at få indført sin plan for en ny indretning af sundhedsvæsenet.

Nu får Mette Frederiksens regering så chancen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil senere tirsdag præsentere regeringens bud på et styrket sundhedsvæsen, der især har været hårdt ramt af coronakrisen og strejker blandt sygeplejerskerne.

Fokus på alkohol og cigaretter

Det har især vakt opsigt, at regeringen i sit udspil til sundhedsreformen er åben for at indføre et decideret forbud mod salg af cigaretter til personer, der er født efter 2010.

Samtidig vil regeringen også hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år.

Her er en liste med noget af det, regeringen foreslår i sundhedsudspillet.

 1. Børn og unge skal drikke mindre

  Regeringen foreslår, at aldersgrænsen for salg af alkohol hæves til 18 år. I dag skal man være 16 år for at kunne købe øl og 18 år for at kunne købe hård spiritus. 

 2. Ingen født efter 2010 skal ryge

  Regeringen har et mål om, at ingen, der er født efter 2010, skal benytte nikotinprodukter og er klar til at tage markante midler i brug for at opnå det. De vil derfor drøfte med Folketingets partier, hvordan man opnår det og er i den forbindelse åbne for "om nødvendigt" at indføre et forbud mod salg af nikotinprodukter til personer født efter 2010.

 3. 20 nye nærhospitaler

  Da regeringen præsenterede sin plan for at oprette 13 nye nærhospitaler tilbage i oktober 2021, fik forslaget kritik, fordi opgaverne til nærhospitalerne minder om det, sundhedshusene allerede kan i dag. 

 4. Børn og unge skal være mere aktive

  Regeringens målsætning er, at 25 procent flere børn og unge skal være fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen i 2030. Desuden skal et nyt center i samarbejde med Novo Nordisk Fonden forebygge og behandle overvægt hos børn og deres familier. 

 5. Forsinkede operationer skal afvikles i år

  Sidste måned fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke, at mindst 100.000 operationer er blevet udskudt på grund af corona. Ministeren ville ikke sætte en deadline for, hvornår operationerne skulle være indhentet, men regeringen skriver i udspillet, at det skal ske i løbet af 2022. 

 6. Flere kompetencer til sygeplejerskerne

  For at sikre personale nok vil regeringen give sygeplejersker mulighed for at løse opgaver, som lægerne i dag står for – for eksempel opgaver som at sy mindre sår og give vaccinationer. Regeringen lægger også op til, at jordemødre skal kunne varetage flere typer af opgaver. 

 7. Flere læger ud i landet

  Regeringen vil have læger under uddannelse til at være et halvt år længere i en almen praksis frem for at være på hospitalerne. De vil også gøre det muligt for regionerne at oprette "licensklinikker", som skal gøre det lettere for læger at oprette en lægeklinik og overlade det administrative arbejde til regionerne. 

 8. Pengene skal følge med børnene og de ældre

  Regeringen fremlagde i slutningen i 2021 et udspil til en velfærdslov, der skulle sikre, at pengene følger med den demografiske udvikling – og altså det stigende antal børn og ældre. Med velfærdsloven ville regeringen sikre, "at der afsættes 8,5 milliarder kroner frem mod 2025 til at dække udgifterne", men foreløbigt har regeringen ikke flertal for loven. Med sundhedsudspillet lægger regeringen op til, at finansieringen af det demografiske træk skal findes i det økonomiske råderum. 

 9. Bedre indsats for folk med kroniske sygdomme

  I takt med at der kommer flere ældre, vil antallet af personer med kroniske sygdomme, for eksempel kol, diabetes og hjertekarsygdomme, sandsynligvis også stige. Regeringen lægger op til, at kommunernes hjælp til folk med kroniske sygdomme skal forbedres. 

 10. Flere ambulancer og akutbiler

  Regeringen vil sikre, at ambulancer, akutbiler og akutlægebiler når lige hurtigt frem, uanset hvor i landet de skal køre ud. Derfor vil de styrke akutberedskabet med fem til ti ekstra ambulancer eller akutbiler. 

Med sundhedsreformen afsætter regeringen 6,8 milliarder kroner til perioden fra 2022-2028.

Regeringen skriver i udspillet, at den i forvejen arbejder på at løfte psykiatrien, forbedre vilkårene for gravide, få ansat flere i ældreplejen og mindst 1000 nye sygeplejersker på de offentlige sygehuse.

Forhandlingerne om den nye sundhedsreform begynder ifølge TV 2s oplysninger i næste uge.