Krigen i Ukraine

En række partier kræver flere værnepligtige: - Truslen er rykket tættere på, siger Venstre

Truslen fra Rusland betyder ifølge mange partier, at vi skal opruste antallet af værnepligtige. Forsvaret vil ikke svare på, om de ønsker det.

Der er behov for, at flere danskere trækker i militæruniformen og aftjener værnepligt. Og Ruslands invasion af Ukraine viser, at det haster.

Sådan lyder det tirsdag fra en række partier i Folketinget. Det sker fem dage efter, at Vladimir Putin lancerede sit angreb på nabolandet Ukraine.

- For Venstre er det helt afgørende, at der kommer flere værnepligtige. Det er vigtigt at have noget at trække på, hvis vi kommer i en særlig situation, hvor vi bliver udfordret, siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, til TV 2.

Han pointerer, at spørgsmålet om flere værnepligtige er ”helt afgørende” for Venstre, når politikerne skal lave et nyt forsvarsforlig, der skal afløse det nuværende, som løber til slutningen af 2023.

Krig i Ukraine har ændret situationen "kraftigt"

I 2021 var der omkring 4700 værnepligtige i Danmark fordelt på både hæren, søværnet og flyvevåbnet, og de senere år har alle meldt sig frivilligt.

Det samlede antal af værnepligtige var til sammenligning over 6000 i år 2009.

Venstres Lars Christian Lilleholt vil ikke lægge sig fast på, hvor mange flere værnepligtige, der skal til. Det skal Forsvarets ledelse være med til at vurdere, mener han.

Men selv hvis Forsvaret skulle nå frem til, at der militærfagligt ikke er behov for flere værnepligtige, vil Venstre i de kommende forhandlinger stå fast på, at flere værnepligtige er nødvendigt. Og hvis ikke nok danskere melder sig, kan tvang igen komme på tale, lyder det.

- Sikkerhedssituationen er markant ændret, og truslerne er rykket tættere på. Udviklingen de seneste uger i Ukraine har vist, at sikkerhedssituationen fra dag til dag kan blive kraftigt forandret, og det er vi nødt til at kunne reagere på, lyder det fra Lars Christian Lilleholt.

Venstre lægger ikke op til at udsende værnepligtige til krigszoner, men mener, at det kan styrke rekrutteringen til den professionelle hær.

Konservative vil have en fordobling

Hos Det Konservative Folkeparti mener forsvarsordfører Niels Flemming Hansen også, at det blandt andet i lyset af krigen i Ukraine er afgørende at få flere værnepligtige.

- Situationen i Ukraine beviser det, vi længe har sagt, at vi skal øge antallet af værnepligtige, så vi er i stand til at kæmpe på flere fronter på én gang. Lige nu ser vi ind i, at vi for alvor kan blive udfordret på flere punkter på en gang, og den situation ønsker vi ikke at stå i, siger Niels Flemming Hansen til TV 2.

Modsat Venstre vil han gerne sætte tal på, hvor mange flere, der skal til. Næsten en fordobling af de nuværende 4700, så vi ender på cirka 8000 værnepligtige, er målet for de konservative.

Men er det ikke bedre at have et forsvar kun med professionelle soldater frem for at tvinge danskere i uniformen?

- Jo, men vi skal have professionelle soldater et sted fra. De skal bygges op og trænes, og her er værnepligten en vigtig rekruttering, lyder det fra den konservative forsvarsordfører.

Regeringen er åben

Hos både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der klar opbakning til kravet om flere værnepligtige. Og fra Socialdemokratiets forsvarsordfører, Mogens Jensen, lyder det, at regeringen bestemt ikke er afvisende.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal styrke forsvaret, og det kan betyde flere værnepligtige. Vi har en åben tilgang til det, siger Mogens Jensen til TV 2.

Han siger, at krigen i Ukraine gør spørgsmålet særligt aktuelt lige nu, men han advarer mod kun at tænke i her-og-nu-løsninger.

- Vi skal ikke kun indrette til nu og her, men til trusselsbilledet i fremtiden. Og der mangler vi at få analyser af, hvordan vi bedst opbygger Forsvaret fremover. Vi skal opruste, men det er for tidligt at sige, om det indebærer flere værnepligtige, siger Mogens Jensen.

Han nævner, at det også er vigtigt at gøre Forsvaret mere attraktiv som arbejdsplads, så det bliver lettere at fastholde personel.

TV 2 har spurgt Forsvaret, om de overhovedet ønsker flere værnepligtige. Det vil Forsvaret dog ikke svare på, fordi det er op til politikerne at beslutte, lyder det fra Forsvarets presseafdeling.