Klageret revser dommer i Messerschmidt-sag

Et af fem medlemmer i Klageretten mente, at dommer burde have bøde. Han slipper dog med en misbilligelse.

Den Særlige Klageret udtaler sin misbilligelse af dommer Søren Holm Seerup, fordi han på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmand og minister Søren Pind efter byretsdommen i straffesagen mod Morten Messerschmidt.

Messerschmidt blev ved Retten i Lyngby i august idømt en betinget fængselsstraf i den såkaldte Meld- og Feld-sag, fordi han havde begået svig med EU-midler og gjort sig skyldig i dokumentfalsk.

Den dom blev senere ophævet i Østre Landsret, fordi man vurderede, at retsformand Søren Holm Seerup var inhabil på grund af en række tilkendegivelser på Facebook. Sagen kommer derfor til at gå om i løbet af i år.

Morten Messerschmidt valgte umiddelbart efter byretsdommen dels at anke til landsretten, men han valgte også at indbringe spørgsmålet om dommer Seerups tilkendegivelser på Facebook for Den Særlige Klageret

Klageretten er den instans, som har mulighed for at sanktionere dommere, der i forbindelse med deres embede går over stregen.

Det er det, som er sket nu. Et flertal på fire af klagerettens fem medlemmer vurderede, at det var tilstrækkeligt at udtrykke misbilligelse.

En femte mente, at sagen var så grov, at dommer Seerup burde være pålagt en bøde. Det er flertallets afgørelse, som tæller, og Seerup slipper derfor for bøden.