Politik

Regeringen vil stille bloggere og influencere til ansvar

Nederst i artiklen kan du se hovedpunkterne i regeringens udspil til en ny medieaftale.

Influencere og bloggere skal i højere grad stilles til ansvar for det indhold, som de publicerer. Konkret skal det undersøges, om der er behov for at pålægge dem et redaktørlignende ansvar.

Det er en del af et medieudspil, som kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) præsenterede torsdag.

Generelt fylder historier på sociale medier mere og mere, hvilket indebærer en øget risiko for, at uskyldige bliver hængt ud, eller at ærekrænkende billeder og udtalelser spredes lynhurtigt.

Derfor vil regeringen have en lettere proces for genoprejsning og godtgørelse for æreskrænkelser begået på sociale medier.

- I Danmark har vi frie, troværdige, stærke medier, som hver dag spiller en afgørende rolle for vores fremtid. Den troværdighed skal vi værne om i en tid, hvor hastighed og kampen om kliks konstant stiger, og hvor historier i pressen kan have store konsekvenser for både borgere og virksomheder, siger kulturministeren.

Regeringen foreslår, at der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra mediebranchen og eksperter, der skal se på sagen.

De skal også se på, hvordan Pressenævnets rolle skal se ud i fremtiden.

Diskussion af pressenævnet

Der foreslås samtidig at etablere en medieombudsmand, som kan undersøge sager på eget initiativ og bidrage til en god publicistisk praksis.

De etiske normer og standarder i mediebranchen skal styrkes og have en tydeligere virkning, end tilfældet er i dag, hedder det i udspillet.

Pressenævnet kan i dag godt tage sager op selv, men det sker sjældent, mener ministeren. Hun er ikke afvisende overfor at øge støtten til nævnet, så det i højere grad tager sager op selv.

- Jeg vil også understrege, at der godt kan være en diskussion af, hvordan Pressenævnets rolle kan være i det hele taget. Mange sager er lang tid undervejs, hvilket også kan være frustrerende og bidrage til, om det har en stor effekt, siger hun.

Det kommende medieforlig skal afløse den aftale, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018. Den blev annulleret af den nuværende regering.

Det skal forhandles på plads blandt et flertal af Folketingets partier.

Herunder kan du læse om hovedpunkterne i aftalen.

Regeringens medieudspil 2022

 1. Demokratisk kontrol med techgiganter

  • Center for Tech og Demokrati skal etableres under Kulturministeriet.
  • Techgiganter skal officielt anmodes om deres algoritmer. De skal dele oplysninger om, hvilken effekt de kan have på samfundet, demokratiet og trivslen.
  • Regeringen vil indføre et kulturbidrag for streamingtjenester på 5 procent af tjenesternes omsætning i Danmark. Pengene skal gå til at producere dansk indhold.
 2. Et stærkt digitalt DR

  • DR’s digitale public service-tilbud og platforme skal styrkes. Herunder: styrke public service-tilbuddet til unge og styrke den lokale og regionale dækning.  
  • DR skal have en stærk og uafhængig bestyrelse. 
  • DR skal være transparente om deres brug af algoritmer og personalisering af indhold og gøre det tydeligt for brugerne, hvordan anbefalet indhold er udvalgt.
 3. Ny public service-pulje

  • Tilskudsmodtagere fra public service-puljen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der er gældende på området.
  • Regler om aftalelicens og rettigheder skal efterleves, når der modtages støtte. I lighed med filmstøtten.
  • Public service-puljen udvides til også at støtte indhold produceret til radio og podcast.
 4. Styrkelse af lokal og regional journalistik

  • En omfordeling af mediestøtten fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale/regionale nyhedsmedier.
  • Udviklingsstøtte til at de lokale og regionale medier kan omstille sig digitalt og tilbyde lokalt indhold i et format, der er relevant og tilgængeligt for flere borgere. 
  • En ny pulje til distriktsblade og ugeaviser, der skal sikre mere lokaljournalistik til borgerne.
 5. Mediestøtten skal tilpasses medievirkeligheden

  • Mindske tekstkravet i den redaktionelle produktionsstøtte og åbne for, at den i højere grad kan støtte billede og lyd.
  • Revidere den nuværende supplementsordning, så også nye og mindre landsdækkende nyhedsmedier kan opnå tilskud.
  • Gøre støttekriterierne for innovationsstøtte platforms- og teknologineutrale, så støtten kan ydes på lige fod med nyhedsformidling via skrift, video, radio, podcast med videre.
 6. Medieansvar i en digital tid

  Et udvalg med eksperter og repræsentanter fra medieverdenen skal undersøge: 

  • Hvordan Pressenævnets rolle skal se ud fremadrettet – og hvordan der etableres en egentlig medieombudsmand. 
  • Hvordan influencere og bloggere kan stilles til ansvar i tilstrækkelig grad for det indhold, som de publicerer, herunder om der for eksempel er behov for at pålægge dem et redaktørlignende ansvar.
  • Hvordan de brancheetiske normer og standarder i mediebranchen styrkes.