Politik

Blå partier ude af reformaftale: Uholdbart at hæve dagpenge

Der er gode elementer i ny reformaftale, men højere dagpenge er ikke til at leve med for fire blå partier.

En ny reformaftale, som regeringen fredag aften har præsenteret sammen med et smalt flertal bestående af SF, DF, De Radikale og Kristendemokraterne, medfører blandt andet ændringer i dagpengesatserne.

Der justeres i satsen, så den bliver lidt højere i tre måneder, efter at man er blevet ledig.

Det kan De Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Liberal Alliance ikke leve med. Derfor står de uden for aftalen.

- Vi synes, at det er uholdbart, at dagpengene bliver højere end lønnen i lavtlønnede job.

- Og så er aftalen for uambitiøs, for den bidrager ikke tilstrækkeligt til at løse de store problemer med manglende arbejdskraft, siger De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov.

Aftalen er for ringe

I en fælles pressemeddelelse konstaterer de fire partier, at de selv har leveret flere bud på, hvordan manglen på arbejdskraft kan løses.

- I stedet for at sætte ydelser til ledige op burde man bruge pengene på at sætte skatterne ned for dem, der vil arbejde. I stedet for at poste penge ud på noget, der ikke virker, skal energiafgifterne sættes mere ned, så høje afgifter og stigende energipriser ikke rammer danskerne dobbelt hårdt.

- Derfor er regeringens aftale for ringe, og det kan vi som økonomisk ansvarlige partier ikke skrive under på, lyder det.

Af fredagens aftale fremgår det, at dem, der kortvarigt er ledige, kan få et tillæg på op mod 3700 kroner om måneden i de første tre måneder. Dermed kan man få udbetalt op til 23.000 kroner i dagpenge om måneden i den første tid.

En højere sats trækker i den forkerte retning, fordi det gør det mere attraktivt at være på dagpenge end i job, mener Jarlov.

- Det er principielt vigtigt, at lønnen i lavtlønnede job er højere end dagpengene. Der vil være flere hundrede tusind danskere, der vil opleve, at dagpengene er højere end lønnen i lavtlønnede jobs. Det er ikke rimeligt, og det er ikke hensigtsmæssigt.

- Vi har foreslået at se mere på personskatterne og sænke dem for at få flere til at gøre en ekstra indsats, men der har regeringen ikke lyttet.

Jarlov anerkender, at aftalen dog også set med konservative briller rummer en række gode elementer.

- Vi er enige i at fjerne modregningen i pensionisters indkomst, så man ikke får trukket i sin folkepension, hvis man har indtægt ved siden af. Det er et godt element.

- Men der er lavet en samlet aftale, og den er vi ikke med i. Vi er ikke med i noget af det, for regeringen har ikke ønsket at imødekomme nogle af vores ønsker.