Politik

Blå partier vil have lempet isolationskrav: - Raske mennesker skal gå på arbejde

I rød blok får forslaget en kølig modtagelse. Her afviser flere, at politikerne kan vurdere, om smittede skal isoleres i fem eller syv dage.

Isolationskravene for coronasmittede er så strikse og presser samfundet så meget, at de nu bør lempes.

Det mener både Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Udmeldingen kommer, fordi både erhvervslivet, men eksempelvis også ældreplejen og daginstitutioner er udfordret af mangel på hænder. Årsagen er, at der med de nuværende høje daglige smittetal er mange medarbejdere hjemme, fordi de enten selv er smittede eller er nære kontakter.

Hos Venstre siger sundhedsordfører Martin Geertsen, at de høje smittetal ikke presser sundhedsvæsenet, og han hæfter sig ved, at antallet af indlagte på intensivafdelingerne er faldende.

Derfor mener han, at der må være plads til at lempe eksempelvis kravet om, at smittede uden symptomer skal være i isolation i syv dage.

- Vi har en situation, hvor der sidder en masse raske mennesker hjemme, og sådan kan vi ikke blive ved med at indrette os som samfund, siger Martin Geertsen og fortsætter:

- Jeg ved godt, det er blevet et helt vildt kontroversielt synspunkt at sige, at raske mennesker skal gå på arbejde, men vi skal tilbage til den situation og ikke indrette os efter firkantede regler.

Regler for selvisolation

  • Isolation kan brydes, 48 timer efter symptomer er forsvundet.
  • Isolation kan brydes efter ti dage, hvis symptomerne fortsætter.
  • Isolation uden symptomer kan brydes efter syv dage.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Andre lande har forkortet isolationsperiode

I en række andre lande er isolationsperioden for smittede blevet forkortet.

Smittede englændere kan nu bryde isolation efter syv dage mod tidligere ti. Og i USA og Finland er isolationsperioden blevet halveret fra ti til fem dage.

Martin Geertsen mener, at vi i Danmark bør lade os inspirere af de eksempler.

Men ved at lempe isolationskravene, risikerer vi så ikke at få endnu flere smittede og syge ud i samfundet med det resultat, at virksomhederne kan blive endnu mere pressede af mangel på arbejdskraft?

- Vi har haft mange dommedagsprofetier gennem de seneste to år, og de fleste af dem har ikke vist sig at holde stik. Så jeg synes, vi skal lempe reglerne, og at sundhedsmyndighederne skal se på det her. Det koster mange penge for dansk erhvervsliv hver uge, siger Martin Geertsen.

Konservative vil lempe for bestemte grupper

Hos Det Konservative Folkeparti er sundhedsordfører Per Larsen enig.

- Når man i andre lande reducerer isolationsperioden, synes jeg også, at det er den vej, vi skal gå. Det har store gener for vores arbejdsmarked. Der er ikke togførere nok, og der mangler personale i daginstitutionerne. Det er en stor belastning for erhvervslivet, siger han.

Adspurgt om ikke slækkede isolationskrav risikerer at give endnu flere syge og dermed risiko for bagslag for arbejdsgiverne, siger Per Larsen, at han ikke mener, at isolationskrav helt skal fjernes.

Han forestiller sig en model, hvor isolationskravene indrettes efter medarbejdergrupper. Eksempelvis mener han ikke, at det er oplagt at reducere isolationskravet for medarbejdere i ældreplejen, fordi medarbejderne her omgås sårbare.

Til gengæld nævner han togførere og slagteriarbejdere som grupper, hvor han godt kan se lempede krav fungere.

Røde partier afviser

Dansk Industri har lavet en undersøgelse, der viser, at der netop nu er 70 procent mere sygefravær, end der normalt er på denne tid af året.

Og hos Enhedslisten medgiver coronaordfører Peder Hvelplund, at det for øjeblikket er svært for arbejdspladserne at få det til at hænge sammen. Alligevel mener han ikke, at politikerne skal blande sig i, hvor længe smittede skal være i isolation.

- Jeg har som politiker ingen forudsætninger for at sige, om isolationsperioden skal være fem eller syv dage. Det må være op til sundhedsmyndighederne at vurdere, og jeg kommer til at lytte meget til, hvad de siger, lyder det fra Peder Hvelplund.

Samme melding kommer fra SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Det er Sundhedsstyrelsen, der laver retningslinjerne for isolation af coronasmittede. TV 2 forsøger derfor at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt den overvejer at ændre retningslinjerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar oplyser Sundhedsministeriet:

- Selvom man er smittet med coronavirus og er asymptomatisk, kan man stadigvæk smitte andre. Derfor anbefales følgende: Hvis du har symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Hvis du ikke har symptomer, er du smittefri og kan ophæve din selvisolation syv dage efter, at du fik taget testen.

- Retningslinjerne for ophævelse af isolation som smittet og som nær kontakt er baseret på Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Sundhedsstyrelsen vurderer løbende, om der er behov for at justere i retningslinjerne for isolation ud fra den nyeste viden på området.

Flere sundhedsfaglige eksperter bakker op om de blå partiers ønske om at slække på isolationskravene. Det kan du læse mere om her.