Politik

Minister skal i hastesamråd om pressede daginstitutioner

Pædagogernes fagforening BUPL ønsker at lempe på pasningsgarantien, men det afviser børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skal hurtigst muligt komme på banen med konkrete løsninger til de pressede daginstitutioner.

Det kræver et politisk flertal i Folketinget.

Bag flertallet står SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Partierne kan tilsammen mønstre 110 mandater.

Indkalder til hastesamråd

Et af de partier, der kræver resolut handling, er SF.

- Jeg har indkaldt ministeren til et hastesamråd om sagen, siger børne- og undervisningsordfører Charlotte Broman Mølbæk til TV 2.

Venstre mener også, at Pernille Rosenkrantz-Theils snarest skal reagere.

Børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, siger, at ministeren skal indkalde til forhandlinger, så politikerne kan drøfte konkrete løsninger på udfordringerne i landets daginstitutioner.

- Det skal hun gøre med det samme, for det er nu, at problemet er der, lyder det.

Vi er nødt til at kunne planlægge en uge frem, så vi kan bruge ressourcerne bedst muligt

Elisa Rimpler, formand BUPL

Venstre ønsker generelt at give landets daginstitutioner bedre mulighed for at planlægge deres hverdag fyldt med coronasmitte.

En institution skal eksempelvis have mulighed for at holde lukket i en uges tid, hvis mange pædagoger er blevet smittet. Men hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes, skal det samtidig medføre en økonomisk kompensation.

- Det betyder, at forældrene selvfølgelig skal have deres penge retur, siger Ellen Trane Nørby.

Skal tænke på forældrene

Det Konservative Folkeparti bakker også op om politiske forhandlinger på området.

Det er dog afgørende for partiet, at de ansatte i landets virksomheder kan få passet deres børn. Det oplyser partiets børne- og familieordfører, Birgitte Klintskov Jerkel, i en sms til TV 2.

Samme toner lyder fra Radikale Venstre.

Børne- og undervisningsordfører Lotte Rod ønsker hurtige trepartsforhandlinger på området, så man ikke lukker daginstitutionerne - uden samtidig at lave en ordning for forældrene.

Høj incidens i vuggestuer og børnehaver

Sagens kerne er, at landets daginstitutioner er mere pressede end nogensinde før. Sådan lyder det fra formanden for pædagogernes fagforening BUPL, Elisa Rimpler, overfor TV 2.

Det skyldes mangel på personale som følge af den høje coronasmitte i samfundet - ikke mindst blandt børn i vuggestuer og børnehaver.

Ifølge BUPL er incidenstallet på 5194 i landets vuggestuer, og 3857 i landets børnehaver i den igangværende uge.

Incidenstallet angiver antallet af smittede per 100.000 indbyggere målt over syv dage.

Den høje smitte i daginstitutionerne giver både mange syge pædagoger, og vagtplanerne bliver pressede. Derfor ønsker BUPL-formanden større fleksibilitet og en lempelse af pasningsgarantien.

TV 2 giver her et overblik over de vigtigste retningslinjer for pasningsgarantien:

Pasningsgaranti - retningslinjer

  • Alle børn har ret til en plads i et alderssvarende dagtilbud
  • Det gælder børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart
  • Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud
  • Forældre har dog altid en ret til at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud i kommunen
  • Kommunalbestyrelsen kan opfylde pasningsgarantien inden for den vifte af dagtilbud, der fremgår af dagtilbudsloven, dog ikke private pasningsordninger
  • En kommune bryder pasningsgarantien, hvis kommunen ikke kan tilbyde en plads senest fire uger efter, at barnet er fyldt 26 uger
  • Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen tilbyde enten at dække forældrenes udgifter til en privat pasningsordning, dække udgifterne til en plads over kommunegrænsen eller give tilskud til pasning af egne børn

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

- Vi er nødt til at kunne planlægge en uge frem, så vi kan bruge ressourcerne bedst muligt - både for at hjælpe familierne, men også for at give børnene det bedst mulige tilbud, siger Elisa Rimpler.

Åbningstiderne bør kunne forkortes, så daginstitutionerne kan holde lukket i ydertimerne eller tilpasse antallet af børn alt efter, hvor meget personale der er til rådighed.

Dermed vil daginstitutionerne have bedre mulighed for at planlægge, hvordan man tilrettelægger en coronafyldt hverdag i et længere perspektiv, lyder det fra BUPL-formanden.

Minister vil ikke lempe pasningsgaranti

Men børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at hun ikke ønsker at lempe pasningsgarantien.

Hun henviser til, at der allerede findes en såkaldt nødbremse i loven.

- De steder, hvor det ikke er muligt at få hverdagen til at hænge sammen, er der mulighed for at bruge en nødbremse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ifølge børne- og undervisningsministeren er den nuværende mulighed i lovgivningen tilstrækkelig.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at kommunerne i højere grad skal forsøge at løse udfordringen med personalemangel ved at oprette interne vikarkorps.

Nødbremse kan træde i kraft

Den såkaldte nødbremse dækker over "helt ekstraordinære situationer", hvor en kommune ikke kan opfylde pasningsgarantien.

Det fremgår af et svar fra Børne- og Undervisningsministeriet til TV 2, hvor ministeriet henviser til dens hjemmeside med covid-19-relaterede spørgsmål og svar.

Eksempelvis kan det være, hvis en daginstitution er brændt ned, eller at der er så mange sygemeldte medarbejdere i en daginstitution, at det er uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt.

Man kan som forælder ikke gå på arbejde, hvis ikke man kan stole på, at ens børn har det godt

Signe Nielsen, formand FOLA

I det tilfælde er det kun fra dag til dag, at åbningstiden kan begrænses.

Kommunen skal dog ifølge Børne- og Undervisningsministeriet først have "afsøgt alle muligheder" for at skaffe ekstra arbejdskraft, fremgår det.

Den dårlige samvittighed

Forældrenes Landsorganisation, FOLA, er enig med BUPL i, at pasningsgarantien bør suspenderes.

- Det er fint, men det skal maksimalt være en måned ad gangen, for det må ikke blive normalen, siger formand Signe Nielsen til TV 2.

Hun mener, at det kan give mening kortvarigt at lukke de institutioner ned, hvor der er mest smitte.

Formanden kalder det "vildt", at de danske institutioner igen står i en tilsvarende situation som i januar 2021, hvor coronasmitten også rasede og udfordrede pasningstilbuddene.

Som forælder kan man næsten ikke gøre noget rigtigt i disse tider, mener hun.

- Enten har man dårlig samvittighed ved ikke at gå på arbejde og blive hjemme med børnene. Eller også får man det, når man afleverer sine børn i institutionen til en voksen, som de formentlig ikke kender, siger Signe Nielsen.

FOLA-formanden mener, at den nuværende situation viser, at Danmark er sårbart som samfund, når dagtilbuddene ikke fungerer.

- For så virker velfærdssamfundet ikke. Man kan som forælder ikke gå på arbejde, hvis ikke man kan stole på, at ens børn har det godt, siger Signe Nielsen.

Hun foreslår ligesom flertallet af de politiske partier, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkratz-Theil forsøger at løse problemerne og indkalder til trepartsforhandlinger.