Mette F. sætter grønne mål for flyvninger i Danmark - sådan vil branchen nå det

I nytårstalen sagde Mette Frederiksen, at indenrigsfly skal kunne flyve grønt i 2025. Men flybranchen selv er mere ambitiøs, siger ekspert.

Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.

Sådan lød det blandt andet i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale.

Hos flybranchen er det en melding, man har ventet på. Det fortæller Kristian Tvergaard, der er formand for brancheorganisationen Dansk Luftfart og kommerciel direktør i Sun-Air.

- Vi er rigtig glade for, at det er kommet på dagsordenen nu, og jo hurtigere vi kan komme i gang, jo bedre, siger han.

Vil selv reducere 30 procent på udenrigsflyvninger

Henrik Wenzel, professor i grøn omstilling på Syddansk Universitet (SDU), siger til TV 2, at regeringen har "nølet" med den grønne målsætning for flytrafikken.

- Flybranchen er meget ambitiøs og vil selv reducere 30 procent på udledninger på udenrigsflyvninger frem til 2030, forklarer Henrik Wenzel.

Han mener derfor, at det er regeringen, der har været langsomme i processen.

Ifølge Henrik Wenzel, der understreger, at han ikke er politisk ekspert, kan forklaringen på regeringens tøven være, at regeringer som regel gerne vil have indflydelse på, hvordan en afgift skrues sammen.

- Men det er meget vigtigt, at luftfarten får lov at bruge en afgift, som brugerne betaler, siger Henrik Wenzel.

Ønsker klimafond delvis finansieret af passagerer

Dansk Luftfart har tidligere foreslået, at der laves en klimafond, som passagerne betaler til i form af stigninger på billetpriserne.

- Det er vigtigt, at midlerne i fonden ikke går til skat, men til udvikling af grønt brændstof, siger Kristian Tvergaard.

Ifølge ham vil en prisstigning på billetterne på 30 kroner kombineret med statsstøtte være nok til at finansiere den grønne omstilling på flybrændstof.

- Vi forventer også noget støtte i den her omstilling, siger Kristian Tvergaard.

Henrik Wenzel mener, at statsstøtten kan være en engangsinvestering, hvis den består i en investering i den første danske fabrik, der producerer grønt flybrændstof.

En sådan dansk fabrik vil gøre Danmark førende i den grønne omstilling, og efterspørgslen vil i lang tid fremover være meget større end udbuddet, lyder det.

- Måske man skal have noget statsstøtte til at bygge den første fabrik, men på sigt er det kun det (støtten til at bygge fabrikken, red.), der koster, siger Henrik Wenzel.

- Men vi ved, hvordan man gør. Det skal bare op i skala og ned i pris, siger klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Minister ønsker CO2-afgift

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) mener derimod, at det bliver en svær opgave at nå regeringens mål.

- Det bliver ikke nemt. Flysektoren er en vanskelig sektor at gøre grøn, siger Dan Jørgensen.

Han mener, at en "bred" CO2-afgift skal finansiere den grønne omstilling for blandt andet flytrafikken.

- Det, tror jeg, vil være godt, ikke alene for klimaet, men også for den danske økonomi, siger Dan Jørgensen.

Klima-, energi- og forsyningsministeren mener dog, at opgaven er til at løse, og at Mette Frederiksens mål i nytårstalen for grønne flyvninger kan nås. Teknologien med at udvikle grønt brændstof er nemlig allerede i brug.

- Vi ved godt, hvordan man gør det. Det, der skal til, er at få det op i skala og ned i pris, så det bliver rentabelt at få på en flyvemaskine, siger Dan Jørgensen.