Coronavirus

TV 2 erfarer: Regeringen vil suspendere udrednings- og behandlingsgarantien

Stiger antallet af indlagte coronapatienter til et kritisk niveau, kan det i yderste konsekvens få betydning for ældres rettigheder.

Coronasituationen er nu så alvorlig, at regeringen igen lægger op til, at regionerne kan suspendere udrednings- og behandlingsgarantien i sygehusvæsnet.

Det fremgår af papirer sendt til Folketingets Epidemiudvalg, som TV 2 er i besiddelse af.

Ifølge regeringen vurderer Statens Serum Institut, at de restriktioner, der nu er indført "kun vil mindske – men ikke forhindre – stigende smitte i den kommende tid, og derfor er suspenderingen nødvendig at sætte i værk hurtigst muligt".

Hvad er udrednings- og behandlingsgarantien?

Udredningsretten, som det retteligt heder, betyder, at patienter henvist til udredning på sygehus skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning indenfor 30 dage, får patienten ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Behandlingsretten indebærer, at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Kilde: Sundhedsministeriet

Konsekvenser for ældre

I papirerne sendt til Epidemiudvalget oplyser regeringen desuden, at man har indgået en såkaldt beredskabsaftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, som betyder, at der vil blive oprettet 300 ekstra sengepladser i kommunerne i tilfælde af, at Omikron-variantens udbredelse fører til stigende indlæggelser på sygehusene.

De kommunale pladser vil blive fyldt op af patienter, som kun står til at være indlagt i kortere tid for på den måde at skabe ledige pladser på sygehusene.

Skulle beredskabsaftalen blive aktiveret, kan det få konsekvenser for både ældreområdet og andre dele af sundhedsområdet. Ifølge papirerne til Epidemiudvalget foreslår regeringen således, at der i så fald gives dispensation til visse forpligtelser og rettigheder såsom forebyggende hjemmebesøg i ældreplejen, hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelses- og genoptræning samt forebyggende sundhedsydelser for børne og unge i den skolepligtige alder.

TV 2 erfarer

Denne artikel bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet.

Det har TV 2 accepteret, fordi TV 2 finder oplysningerne relevante for offentligheden.

Suspenderet før

Det er på baggrund af indstillinger fra Epidemikommissionen, at regeringen nu opfordrer Folketingets partier til at stemme for de nye tiltag, og regeringen foreslår derfor også, at det er Epidemikommissionen, der i givet fald beslutter om beredskabsaftalen med kommunerne og regionerne skal effektueres.

Regeringen kan som minimum se frem til støtte fra SF og Enhedslisten, der allerede i november foreslog en suspendering af udrednings- og behandlingsgarantien. Til gengæld oplyser både Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti til TV 2, at de ikke kan støtte hverken suspenderingen af udredelses- og behandlingsgarantien eller aktiveringen af beredskabsplanen og de konsekvenser, det i så fald vil have for øvrige patienters rettigheder.

- Vi anerkender fuldt ud, at der selvfølgelig skal være rum til, at offentlige hospitaler prioriterer dem, der har det største behov. Og vi ved også godt, at det ikke kan lade sig gøre at overholde den 30 dages garanti. Men vi synes omvendt ikke, at det giver mening at afskære patienterne fra at afsøge muligheden for behandling i det private. På den måde risikerer vi jo, at den private kapacitet ikke bliver udnyttet, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mens de konservatives Per Larsen supplerer om beredskabsplanens konsekvenser:

- 300 senge fordelt på landets 98 kommunerne ser jeg ikke som en umulig opgave for kommunerne at løse, uden at det behøver at gå ud over eksempelvis en pensionists genoptræningsforløb, siger han.

Bliver afgjort på møde

Det er Folketingets Epidemiudvalg, der senere mandag på et møde klokken 15 skal tage stilling til regeringens indstilling.

Er der ikke et flertal imod, vil suspenderingen i første omgang blive for en periode på fire uger, hvorefter der på ny skal tages stilling til, om den skal forlænges.

Det vil i tilgift ifølge regeringens oplæg kun være muligt at forlænge suspenderingen så længe, covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Opbakning fra lægeforening

Ifølge både Lægeforeningen og Hjerteforening er en suspendering af udrednings- og behandlingsgarantien det rette tiltag i den nuværende situation.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, mener, at det er "nødvendigt at sikre kapacitet på tværs af patienter med indlæggelsesbehov".

Administrerende direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft supplerer og fastslår, at "i denne ekstraordinære periode er der behov for prioritering".

Udrednings- og behandlingsgarantien har to gange tidligere været suspenderet under coronaepidemien. Den blev senest genindført 1. marts i år.