Politik

Sundhedseksperter advarer mod at fordele milliard lige mellem alle

En milliard gør ingen gavn, hvis den bliver fordelt ligeligt mellem alle, siger sundhedsøkonomer. De peger på bestemte grupper, der skal tilgodeses.

De fem danske regioner har med en delaftale til finansloven for 2022 fået tildelt en milliard kroner til det pressede sundhedsvæsen.

Nu handler det om, hvordan den milliard skal fordeles blandt regionerne, og hvilke faggrupper der skal have pengene.

Der er mange andre faggrupper end sygeplejersker og læger

Jakob Kjellberg

De forhandlinger foregår mellem regionerne og de relevante fagorganisationer.

Men Danmarks to førende sundhedsøkonomer advarer: Lad nu være med at fordele pengene ligeligt mellem faggrupperne.

- Det vigtigste i forhold til de udfordringer, der er på sygehusene, er, at man ikke giver en lige stor andel til alle. Så er en milliard kroner ikke meget, siger Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), til TV 2.

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, er enig:

- Jeg håber ikke, at de (regioner og organisationer, red.) forhandler med præmissen om, at milliarden skal deles ligeligt ud til alle grupper. Hvis det er tilfældet, kan man lige så godt lade være, siger han til TV 2.

Der er mindst 30 andre faggrupper end sygeplejersker og læger

Begge sundhedsøkonomer peger på flere grupper, som efter deres mening skal tilgodeses.

Det gælder nemlig om at få bemanding på de afdelinger i sundhedsvæsnet, hvor der er mest mangel.

- Der er en lang række sengeafsnit, som har måttet lukke på grund af mangel på sygeplejersker. Det ville være et godt sted at starte, siger Jes Søgaard.

Han peger også på andre faggrupper som bioanalytikere og social- og sundhedsassistenter.

De samme faggrupper peger Jakob Kjellberg på:

- Der er mange andre faggrupper end sygeplejersker og læger. Mindst 30. Der er eksempelvis også brug for flere portører, siger Jakob Kjellberg.

Han fremhæver især landets akut- og infektionsmedicinske afdelinger. En bedre bemanding på disse afdelinger vil nemlig skabe ringe i vandet og forbedre situationen på andre afdelinger, lyder det.

Årsagen er, at faggrupper på andre afdelinger er hevet ind på eksempelvis akutafdelingerne for at dække vagter.

Der kan man komme rimelig langt med en milliard

Jes Søgaard

Sådan kan milliarden blive brugt

Begge sundhedsøkonomer peger på, at milliarden kan udmøntes som et tillæg til at tage vagter. Det er ikke en varig løsning, men den kan afhjælpe den akutte situation.

- Og hvis en del går til et midlertidigt løntillæg, og det kan afhjælpe konflikten (mellem sygeplejerskerne og regeringen, red.), indtil lønstrukturkomitéen kommer med deres forslag, så ville det være en fin løsning, siger Jakob Kjellberg.

Jes Søgaard peger også på en løsning med at betale mere i overarbejde de næste fire og fem måneder – en form for gratiale eller månedsbonus.

Lønstrukturkomitéen

Da Folketinget med et lovindgreb afsluttede konflikten på sygeplejerskerområdet, nedsatte regeringen en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Komitéens formand er Torben M. Andersen, der er professor i økonomi og tidligere overvismand.

Lønstrukturkomitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

Milliarden er formentlig ikke nok til at få de ansatte, der er rejst væk, til at komme tilbage.

Men det kan ifølge Jes Søgaard eksempelvis lokke nogle af de sygeplejersker eller bioanalytikere, der inden for det sidste år er gået på pension, til at tage en sidste tørn.

Pengene kan også bruges til en god aflønning af ansatte, der for en periode går fra deltid til fuld tid.

- Der kan man komme rimelig langt med en milliard, siger Jes Søgaard.

Overlægeforening peger på studerende og sekretærer

Når det kommer til, hvor milliarden kan gøre mest gavn, er Overlægeforeningen enig med de to sundhedsøkonomer:

På de afdelinger, der er mest pressede, og til de medarbejdere, sygehusene har mest brug for og har bedst mulighed for at rekruttere.

I en mail til TV 2 peger foreningen på, at eksempelvis lægestuderende kan hjælpe med at passe patienter i respirator, og at flere lægesekretærer kan give speciallægerne mere tid til patienter.

- Man kan også rekruttere social- og sundhedsassistenter. Her er der stadig en del, som er ansat på deltid, selv om de gerne ville være på fuldtid. Det kan aflaste både sygeplejersker og læger, oplyser formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, til TV 2.