Politik

Her er den nye liste over parallelsamfund

Fire områder i Odense og Slagelse Kommune er forsvundet fra listen, og et område i Holbæk vender tilbage.

Tre boligområder udgår af regeringens liste over parallelsamfund. Det er den liste, som tidligere blev kaldt ghettolisten.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der nu er 12 boligområder, som opfylder regeringens kriterier for at være på listen.

Der er fire områder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens ét område er kommet på listen. Det er Agervang i Holbæk, der ellers røg ud af listen sidste år.

- Det er fantastisk positivt, at den gode udvikling fortsætter i så mange områder, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

Det er tredje år i træk, siger han, at der er færre boligområder på alle listerne. Flere kommer i arbejde, og det går i det hele taget bedre i boligområderne. Det er effekten af den parallelsamfundspakke – dengang kaldet ghettopakken, der blev vedtaget i 2018, som nu for alvor sætter ind, mener ministeren.

- Det er jeg selvfølgelig begejstret for, for det var en hård debat dengang. Der var mange, der sagde, at det nu går det helt galt. Men nu kan vi se helt klart og tydeligt, at det har virket. Vi får mere blandede beboersammensætninger i områderne, flere kommer i job, og børnene, der vokser op i de her boligområder, kommer til at have langt bedre muligheder nu, end hvis ikke vi havde lavet den her lovgivning, siger han til TV 2.

Færre dømte kriminelle i tre områder

Der er fire områder, som ikke længere opfylder kriterierne for at være på listen over parallelsamfund.

Det er boligområderne Solbakken i Odense og Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune, der er fjernet fra listen på grund af færre dømte i forhold til landsgennemsnittet.

Parallelsamfund

Ved et parallelsamfund (tidligere ghettoområde) forstås et alment boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pprocent.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Indenrigs - og Boligministeriet

Områderne slipper dog ikke helt for bevågenhed. De vil fortsat være omfattet af en udviklingsplan og skal reducere andelen af almene familieboliger.

Boligministeren glæder sig over, at "også de mest udsatte boligområder kan rykke sig ud af parallelsamfundslisten".

Det, vi har kæmpet for som samfund siden 1993, begynder vi nu at kunne se for enden af tunnelen

Kaare Dybvad Bek, indenrigs- og boligminister

Han understreger dog også, at det er "helt afgørende", at udviklingsplanerne fortsætter, "så kommuner og boligorganisationer får omdannet områderne til blandede bydele en gang for alle".

Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør udgår fra listen, fordi antallet af beboere i området er faldet til under 1.000 beboere.

Dropper ghetto-betegnelse

Danmark har siden 2010 haft en officiel liste over udsatte almene boligområder – den såkaldte ghettoliste. Og siden 2018 har listen officielt skelnet mellem "udsatte boligområder", "ghettoer" og "hårde ghettoer".

Men i marts meddelte regeringen, at man går væk fra ordet "ghetto" i lovgivningen om de områder, der er under omdannelse.

- Ghettobetegnelsen er misvisende. Jeg bruger den ikke selv, og jeg mener, den er med til at skygge for det vigtige arbejde, der skal gøres i boligområderne. Hele denne indsats handler jo om at bekæmpe parallelsamfund og skabe en positiv udvikling i boligområderne, så man gør dem attraktive for et bredt udsnit af befolkningen, sagde Kaare Dybvad Bek i foråret.

I dag uddyber han:

- Det er mere præcist at kalde det parallelsamfund. Ghetto er jo et meget belastet ord. Men det vigtigste for mig er ikke, hvad vi kalder det. Det vigtigste for mig er at se, at der er en meget positiv udvikling i de områder. Det, vi har kæmpet for som samfund siden 1993, begynder vi nu at kunne se for enden af tunnelen.

Færre udsatte områder

Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør også lister over omdannelsesområder, udsatte boligområder og en ny liste med forebyggelsesområder.

Igen i år falder antallet af udsatte områder, nemlig fra 25 til 20. Tallene dækker over, at syv områder udgår af listen, mens to nye områder kommer ind.

Ifølge ministeriet skyldes det et fald i antallet af arbejdsløse og dømte beboere i områderne. Et enkelt område forsvinder fra listen på grund af forbedret uddannelsesniveau. Og så er der to områder, hvor antallet af beboere nu er under 1000, så de ikke kan medregnes.

Listen over omdannelsesområder består nu kun af 10 boligområder – tre områder udgår, og ingen nye områder er kommet på listen.

62 områder på ny liste

Der er 62 forebyggelsesområder på den nye liste, som blev indført med sommerens aftale om bekæmpelse af parallelsamfund.

Aftalen skal sikre, at beboere med ikke-vestlig baggrund højst vil udgøre 30 procent i alle boligområder i Danmark i 2030.

De såkaldte forebyggelsesområder er almene boligområder med mindst 1.000 beboere, som adskiller sig negativt fra det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse, indkomst og kriminalitet, og hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30 procent.

Her vil myndighederne fremover kunne ty til en række af de redskaber, der hidtil har været brugt i områder på ghettolisten. For eksempel får kommunerne ikke lov til at udleje boliger i området til dømte, personer på overførselsindkomster eller udlændinge, der hverken er danske eller europæiske statsborgere.