Kommunalvalg

Politisk redaktør ser kun for alvor spænding om udfaldet i én region

Kommunalvalget løber med al opmærksomheden, men regionsvalget byder også på spænding om Region Sjælland og posten som formand for Danske Regioner.

Der er sjældent den store spænding om udfaldet af regionsrådsvalget. Og sådan ender det formentlig også i dag, spår TV 2s politiske redaktør, Hans Redder.

- Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, for jeg kan se dum ud om 24 timer. Men jeg tror, at fire af de fem regioner nogenlunde kommer til at blive som nu, siger han.

I dag sidder en socialdemokrat for bordenden i fire af de fem regioner, mens Venstre har Region Syddanmark.

Kun ét sted kan der blive spænding om regionsrådsvalget, vurderer Hans Redder.

- Den eneste region, hvor jeg for alvor forudser spænding, det er Region Sjælland, siger Hans Redder.

Socialdemokraten Heino Knudsen sidder på posten som regionsrådsformand nu, og det gør han blandt andet på Dansk Folkepartis mandater.

- Men DF har nu meldt ud, at de går efter, at det bliver en borgerlig, der får den post efter dette valg, fortæller han.

Dansk Folkeparti er gået i valgforbund med de konservative, Venstre og Nye Borgerlige. Og hvis magten tipper, så vil det være helt efter bogen i regionen, hvor formandsposten er gået frem og tilbage mellem Socialdemokratiet og Venstre siden regionerne afløste amterne i 2007.

Ikke én gang er en sjællandsk regionsrådsformand blevet genvalgt.

S vil gerne have Danske Regioner tilbage

Der bliver også spænding om, hvilken af de fem regionsrådsformænd, der får posten som formand for Danske Regioner.

Det er i dag Venstres eneste regionsrådsformand, Stephanie Lose.

Hun blev regionernes største stemmesluger ved regionsrådsvalget i 2017 med 89.583 personlige stemmer.

Hun endte som formand for Danske Regioner, selvom der sidder socialdemokratiske formænd for alle de andre regioner, fordi Radikale Venstre pegede på hende som efterfølger til Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland, der ikke genopstillede efter 10 år på posten.

- Socialdemokraterne vil rigtig gerne have fat i den regionsrådsformandspost, siger Hans Redder.

Flere stemmer blankt til regionsrådsvalget

Regionerne har i år et budget på svimlende 132 milliarder, men alligevel er regionsrådsvalget blevet det tynde øl i forhold til kommunalvalget.

Valgdeltagelsen er næsten nøjagtig lige stor ved regionsvalget og kommunalvalget (henholdsvis 70,7 og 70,8 procent i 2017, red.), og det skyldes ifølge valgforsker Roger Buch kun, at vælgerne tager regionsrådsvalget med, når de alligevel er i stemmeboksen for at stemme til kommunalvalget.

Hvad er de danske regioner?

Siden første januar 2007 har Danmark været inddelt i fem regioner med hver deres regionsrådformand. 

Socialdemokratiet sidder på fire af posterne. Kun i Region Syddanmark sidder Venstre i spidsen med Stephanie Lose, som til gengæld er formand for alle regionerne - det, der hedder Danske Regioner. 

Regionernes kerneopgaverne er sundhedsvæsnet, herunder de danske sygehuse, den regionale udvikling - herunder natur, miljø, uddannelse og kultur - og regionernes trafikselskaber, som skal drives. 

97 procent af budgettet, som er på 125 milliarder årligt, bliver brugt på sundhedsvæsnet. 

- Regionsrådsvalgene bliver på mange måder reddet af kommunalvalgene. Der er ingen tvivl om, at hvis man adskilte de valgdage, så det foregik to forskellige dage, så ville man se et kraftigere dyk i valgdeltagelsen ved regionsrådsvalgene, siger han til Ritzau.

Den lave interesse i regionsrådsvalget ses derimod på, at langt flere vælgere stemmer blankt til regionsrådsvalget, og den personlige stemmeprocent – altså dem, der sætter kryds ved en person frem for et parti – har været "kraftigt faldende" ved regionalvalgene, mens den ligger "stabilt højt" ved kommunalvalgene.

Svært at se forskel på rød og blå

En anden udfordring, som regionerne har, er, at det generelt kan være svært at se forskel på røde og blå politikere i regionsrådene.

Det skyldes, at regionspolitikerne ikke har samme friheder til at forme sundhedsvæsenet, som kommunerne for eksempel har med skoler, daginstitutioner, ældreplejen og hvordan vejene skal se ud i vores nærområde. Altså al den nære velfærd.

Derfor er det også "naturligt nok", mener Hans Redder, at det er kommunerne, der får opmærksomheden, når der er kommunal- og regionsvalg.

- Regionerne er lidt hæmmede af, at de på mange måder er underlagt ret stramme betingelser fra Christiansborg. Derfor oplever man også, at debatten mellem regionsrådspolitikere handler meget lidt om ideologi og politiske forskelle – netop fordi de jo grundlæggende er enige om, at sundhedsvæsnet i deres region skal drives så godt som muligt, siger Hans Redder.

- Mens der blandt kommunalpolitikere virkelig er forskel på, hvordan man vil indrette sig i forskellige kommuner, så er det lidt sværere at få øje på forskellen, om det er en socialdemokrat eller en venstremand, der sidder som regionsrådsformand i ens egen region.