Mink-sagen

Mogens Jensen kan ikke huske, om han læste vigtige bilag

Den tidligere fødevareminister afviser, at han læste bilag med advarsler om manglende lovhjemmel til at slå alle mink ihjel.

Det var manglende rådgivning fra embedsværket, der gjorde, at regeringen den 4. november 2020 endte med at beordre alle mink slået ihjel uden at have lovhjemmel til det.

Det hævder forhenværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S), der torsdag er til afhøring i Minkkommissionen.

- Hvis der skal laves en ny lov, så fremgår det af en indstilling (fra embedsværket, red.). Det er første gang i min tid som minister, at jeg har skullet spørge, om der var lovhjemmel, siger han.

Modsiger central embedsmand

Dermed afviser han blandt andre sin tidligere afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderups påstand om, at regeringen tydeligt blev advaret om, at man ikke havde lovgivningen på plads, da man først i november på et pressemøde fastslog, at alle danske mink skulle aflives.

Ifølge Binderup blev regeringen gjort opmærksom på problematikken om den manglende lov i ugerne og dagene op til den afgørende beslutning.

Og det blev for så vidt understøttet, da der torsdag i kommissionen blev fremlagt en række centrale papirer, som Mogens Jensen fik forud for forskellige møder.

Læste ikke bilag

Første gang var i det materiale, Mogens Jensen fik udleveret som forberedelse forud for et møde i regeringens Økonomiudvalg. Her skulle man blandt andet drøfte, hvordan minkavlerne skulle kompenseres, hvis man besluttede at slå besætningerne ned i de områder af landet, hvor der var smitte.

Et sådant materiale består af en sammenfatning på maksimalt tre sider – også kaldet coveret – og så en række bilag. I et af disse bilag står der sort på hvidt, at det vil kræve en lovændring at slå alle mink ned og forbyde at holde mink.

- Mogens Jensen oplever ikke at det er hans opgave, at læse bilagene igennem. Det her omkring hjemmel-spørgsmålet, mener han også er meget udsædvanligt, at en minister skulle tage stilling til, siger Camilla Stampe.

Jeg var klart bevidst om, at vi snart løb tør for håndtag at dreje på,

Mogens Jensen (S)

Mogens Jensen hævder dog, at han aldrig læser dette bilag. Dels fordi det på dette tidspunkt ifølge Mogens Jensen ikke er på tale at slå alle mink ned, og dels fordi oplysningen kun står i et bilag og ikke i sammenfatningen:

- Når det ikke er mit cover, går jeg ikke ind og læser det. Så afventer jeg, at jeg får det endelige materiale forud for det møde, jeg skal deltage i, hvor alle mellemregninger er taget ud, siger han og forklarer, at det relevante forberedende materiale primært er tiltænkt departementscheferne.

- Coveret er det væsentligste arbejdsredskab som minister. Bilagene – og der kan være mange bilag til en sag – har jeg sporadisk været igennem. Tidsmæssigt har du ikke mulighed for at gå alle bilag igennem. Jeg vil forvente, at det, der skal træffes beslutninger om, og det væsentlige i en sag, vil fremgå af coveret, siger Mogens Jensen.

Man kan i det system, hvor det omtalte materiale lægges op, se, hvem der har læst hvad, og Mogens Jensen tilføjer, at han efterfølgende er blevet gjort opmærksom på, at han aldrig har læst bilaget fra slutningen af september.

Afventer teknisk afklaring

Den 1. oktober 2020 havde Mogens Jensen atter muligheden for at notere sig, at loven ikke var på plads i forhold til at slå alle mink ihjel. Som medlem af regeringens Coronaudvalg modtog han forud for et møde forberedende materiale, og modsat tidligere blev det nu italesat i coveret, altså den sammenfatning, som Mogens Jensen hævder, at en minister i reglen altid læser.

I coveret står der, at ”Miljø- og Fødevareministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet forbereder den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle minkbesætninger i et geografisk områder eller i hele landet.”

Alligevel reagerede Mogens Jensen ikke på dette eller tog det med i de videre drøftelser, hævder han. Under afhøringen understreger han, at han på daværende tidspunkt gik ud fra, at de relevante ministerier ville vende tilbage med deres vurdering i fald, det blev nødvendigt:

- Diskussionen gik (på daværende tidspunkt, red.) meget konkret på den her zonestrategi, som vi ønskede at indføre og konsekvenserne af det. Det er formentlig blevet diskuteret, hvilke økonomiske konsekvenser det ville have, siger Mogens Jensen.

Hastemøde i regeringen

Godt en måned senere – den 3. november 2020 – var situationen en ganske anden. Smitten blandt mink havde trods forsøg på inddæmning fortsat spredt sig, og Statens Serum Institut havde netop også konstateret, at coronavirussen var begyndt at mutere sig blandt minkene.

Der var derfor med kort varsel indkaldt til møde i regeringens magtfulde Koordinationsudvalg. Her havde Mogens Jensen ikke normalt sæde, men da det drejede sig om en sag på hans ressortområde, var han også inviteret.

Hjemmel blev slet ikke diskuteret

Mogens Jensen (S)

Mødet var oprindelig indkaldt til klokken 21, men blev udsat en halv time. Klokken 21.24 – seks minutter før mødestart – modtog deltagerne det forberedende materiale.

To af bilagene var fra Mogens Jensens eget ministerium, og her blev der fremlagt to forslag til, hvordan man skulle håndtere smitten blandt mink - en dvalemodel eller en nedlukning af erhvervet. Der blev samtidig igen gjort opmærksom på, at der ikke for nuværende var lovhjemmel til at gennemføre de to modeller.

Ikke flere håndtag

Bilagene når Mogens Jensen ikke at læse, oplyser han. Alligevel er han på mødet med til at vedtage en helt tredje model – nemlig at slå alle mink ned, men ikke lukke minkerhvervet.

Følte du, at du var tilstrækkeligt informeret til at træffe den beslutning om at aflive alle mink?, ville udspørgeren vide, når nu Mogens Jensen ikke havde læst bilagene.

- Jeg havde beskæftiget mig med det her i en lang periode, og vi kunne jo alle se, at det blev ved med at sprede sig. Så jeg var klart bevidst om, at vi snart løb tør for håndtag at dreje på, svarede Mogens Jensen.

Ifølge dit eget ministerium var der ikke hjemmel til dvalemodellen. Hvordan kan man så nå frem til, at man kan tage skriftet videre og aflive alle mink?

- Jamen, hjemmel blev slet ikke diskuteret, fastslår Mogens Jensen.

Han peger på, at det ikke blev nævnt i indstillingen, som det ellers ville gøre i alle mulige andre sager, hvis der var problemer med netop hjemmel.

Foreslog ikke selv tredje model

Bilagene foreslår som nævnt to forskellige modeller. Regeringen valgte en tredje, og under afhøringen vil Minkkommissionens formand landsdommer Michael Kistrup gerne vide, hvem der kom med det forslag.

- Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er noget, der kommer i den indledende forelæggelse fra Justitsministeriet, eller om det er Sundhedsministeriet, svarer Mogens Jensen.

Justitsminister Nick Hækkerup lå i de dage syg med corona. Han var med egne ord "helt ude af loopet". På mødet deltog hans departementschef, Johan Kristian Legarth.

Fra Sundhedsministeriet deltog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og hans daværende departementschef Per Okkels ifølge mails i Statsministeriet, som kommissionen tidligere har set.

Godkendte nøglemateriale

Da Mogens Jensen ikke nåede det inden mødet i Koordinationsudvalget, kunne han først efter mødet i Koordinationsudvalget godkende det materiale, han havde fået udleveret.

Det skete dagen efter om formiddagen den 4. november. Samme dag som Mette Frederiksen om aftenen på et pressemøde beordrede alle mink i Danmark aflivet.

Af godkendelse fremgår det, at Mogens Jensen bad om at få sendt sagen på mail. Det gjorde han ifølge ham selv, fordi han på den måde var sikker på at have det til senere brug.

Om han derefter læste bilagene, kan Mogens Jensen ikke huske.

Blev først orienteret i weekenden

Til gengæld fastlår han, at det først er den 7. november klokken 18.31, da han modtager en mail fra sin ministersekretær med en række talepinde til brug ved kontakt til de andre politiske partiers ordførere, at han bliver opmærksom på, at regeringen har begået en væsentlig fejl.

- Dér får jeg at vide, at der skal skaffes lovhjemmel, og at der skal fremsættes en hastelov, siger Mogens Jensen.

Så ingen andre i dit embedsværk har orienteret dig om den manglende lovhjemmel før lørdag den 7. november klokken 18.31? Det er din forklaring, vil udspørgeren vide:

- Ja, og det er selvfølgelig beklageligt, men sådan er det, svarer Mogens Jensen.

Med den påstand modsiger han endnu engang sin tidligere afdelingschef Tejs Binderup, der under sin afhøring i lørdags hævdede, at Mogens Jensen skrev sammen om den manglende lovhjemmel allerede dagens forinden den 6. november.