Mink-sagen

Her er fem ting, Mogens Jensen ikke kan huske

Den tidligere miljø- og fødevareminister havde flere gange problemer med hukommelsen under torsdagens afhøring i Minkkommissionen.

I efteråret 2020 gennemlevede Mogens Jensen (S) nogle af de vigtigste måneder i sin politiske karriere.

Som daværende miljø- og fødevareminister var han helt central i håndteringen af den voldsomme spredning af coronasmitte blandt mink i Danmark.

Alligevel havde han flere gange store problemer med at ihukomme begivenhederne fra dagene i september, oktober og november sidste år, da han torsdag blev afhørt i Minkkommissionen.

- Der er så meget her, hvor jeg ikke kan huske, om jeg har læst dette eller hint, konstaterede Mogens Jensen beklagende.

Hans svigtende hukommelse besværliggør afklaringen af, hvordan regeringen 4. oktober uden lovhjemmel kunne beordre alle mink slået ihjel.

Lyn-analyse

Det er bemærkelsesværdigt, at Mogens Jensen har så store huller i sin hukommelse om de skæbnesvangre dage, hvor regeringen besluttede at slå alle mink ihjel. Og det er iøjnefaldende, at Mogens Jensen erkender, at han ikke har læst de bilag, der omtalte de juridiske udfordringer forud for mødet i koordinationsudvalget. Det virker barokt, at han ikke dykker ned i detaljerne, når der træffes så vidtgående en beslutning. Især fordi papirerne er udarbejdet i Mogens Jensens eget ministerium. Men også fordi han selv beder om at få sagen sendt på mail dagen efter mødet, så han havde den til senere brug.

Herunder har TV 2 samlet fem centrale ting, som Mogens Jensen ikke kan huske:

1. Husker ikke at have hørt om hjemmeladvarsel i bilag

I slutningen af september 2020 får Mogens Jensen oversendt materiale forud for et møde i regeringens økonomiudvalg. I et af bilagene står der sort på hvidt, at et reelt forbud mod hold af mink "kræver således også en lovændring".

Materialet skal i første omgang bruges på et departementschefmøde, men derfor blev Mogens Jensen alligevel spurgt under torsdagens afhøring, om han erindrer at have hørt om problemet med manglende hjemmel i den forbindelse:

- Nej, det gør jeg ikke. Det, der er på dagsordenen i mit ministerie, er at gennemføre det, som allerede er besluttet. På det tidspunkt handlede det om ekstra beskyttelsesforanstaltninger, siger Mogens Jensen.

2. Husker ikke forslag om at militæret skulle sættes ind for at gasse mink

Føromtalte møde i regeringens Økonomiudvalg blev afholdt 30. september 2020. Efter mødet skriver sekretæren for departementschefen i Finansministeriet, Kristoffer Krogh Schaldemose, en mail til embedsværket i Finansministeriet og noterer blandt andet, at det ”tilsyneladende” var ”meget tæt på, at Statsministeriet sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften".

Mogens Jensen husker ikke, at aflivning af alle mink blev drøftet, men han kan heller ikke afvise det.

- Jeg kan ikke huske, at "militæret skal ind og gasse alle mink", siger han.

Det var først omkring en måned senere – omkring 3. november – at Mogens Jensen husker drøftelser om brug af gift, hævder han.

3. Husker ikke, om han læste materiale til centralt møde

Beslutningen om at aflive alle mink blev truffet på et møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg om aftenen 3. november. Et møde, som Mogens Jensen deltog i.

I materialet til udvalgsmødet blev der i forbindelse med en beskrivelse af mulige hjælpepakker til minkbranchen taget et forbehold for hjemmel.

Jeg kan simpelthen ikke huske det

Mogens Jensen (S)

Heller ikke det, kan Mogens Jensen huske, om han læste:

- Jeg kan ikke sige, at jeg har læst det her igennem. Jeg vil have en formodning om, at jeg har været inde og læse det, men jeg husker det ikke, siger han.

I materialet står der:

- Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, da minkavlere ikke er levnedsmiddelsproducenter. Et forbud vil således skulle hjemles i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr eller ved lov. Justitsminister og Miljø- og Fødevareministeriet er ved at afklare.

4. Husker ikke, hvem der foreslog at slå alle mink ned

I materialet til det omtalte møde i Koordinationsudvalget bliver der foreslået to måder at håndtere den stigende smitte blandt mink. En dvalemodel eller en nedlukning af erhvervet.

Alligevel ender regeringen med at vælge en tredje model, hvor man afliver alle mink, men ikke forbyder minkavl for tid og evighed.

Hvem, der på mødet foreslår denne model, erindrer Mogens Jensen ikke:

- Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er noget, der kommer i den indledende forelæggelse fra Justitsministeriet, eller om det er Sundhedsministeriet, siger han.

5. Husker ikke drøftelse om hjemmel på centralt møde

På bagkant af beslutningen om at aflive alle mink, da det står klart, at den var i strid med loven, lavede Fødevareministeriet en redegørelse af forløbet.

Her fremgår det, at spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning blev drøftet på mødet i Koordinationsudvalget. Under torsdagens afhøring i minkkommissionen ville udspørgeren gerne vide, hvad indholdet var af den drøftelse, men igen går han forgæves.

- Jeg kan ikke huske den konkrete drøftelse, siger Jensen.