Her er spørgsmålene, Mette Frederiksen besvarede - og fire, der står tilbage

Det er blandt andet stadig uvist, hvornår slettefunktionen blev aktiveret på både Mette Frederiksens telefon samt på to af hendes embedsfolks.

Forud for onsdagens pressemøde havde TV 2 samlet ni spørgsmål, som Mette Frederiksen manglede at give svar på.

Det har nemlig vist sig, at statsministeren og tre andre personer i Statsministeriets absolutte top har haft deres telefoner indstillet til automatisk at slette samtlige sms'er efter 30 dage i perioden, hvor det blev besluttet at aflive alle mink.

Det drejer sig om:

  1. Statsminister Mette Frederiksen.
  2. Martin Justesen, stabschef i Statsministeriet
  3. Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet
  4. Pelle Pape, departementsråd i Statsministeriet

Her kan du se, hvilke af de ni spørgsmål statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup fik besvaret på det næsten to timer lange pressemøde:

1. Hvem rådgav de fire i Statsministeriet til automatisk at slette sms’er?

Det var statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, der rådgav Mette Frederiksen til at opsætte sin telefon, så den automatisk sletter sms’er efter 30 dage.

Der blev ikke stillet spørgsmål til, hvem der rådgav de tre øvrige, men Mette Frederiksen lod forstå, at Barbara Bertelsen havde indstillingen aktiveret på sin telefon, før hun blev ansat i Statsministeriet.

2. Hvornår blev statsministeren rådgivet til at slette sms'er?

Mette Frederiksen blev ifølge Statsministeriet senest i sommeren 2020 rådgivet til at aktivere den automatiske slettefunktion på sin telefon.

Statsministeren blev spurgt til, hvorfor Barbara Bertelsen først efter op til seks måneder anbefalede automatisk sletning, men her henviste hun til, at de havde været fokuserede på coronakrisen og altså først hen på sommeren havde tid til at beskæftige sig med andet.

3. Hvornår blev funktionen på statsministeren og rådgivernes telefon slået til?

Barbara Bertelsen havde som tidligere nævnt allerede aktiveret funktionen, da hun begyndte i Statsministeriet i januar 2020.

Mette Frederiksen kunne dog ikke oplyse, hvilken dato sletningen blev aktiveret på sin egen telefon. Det tætteste, som hun kom det, var, at Statsministeriet "formoder", at opsætningen er sket i forbindelse med rådgivningen.

Rådgivningen skulle senest være fundet sted i sommeren 2020. Dermed står det altså fortsat hen i det uvisse, hvornår statsministeren begyndte at slette sine sms’er.

Statsministeren kunne heller ikke svare på, hvornår funktionen blev slået til på henholdsvis Martin Justesens og Pelle Papes telefoner.

4. Hvorfor har rådgivningen ændret sig i forhold til tidligere statsministre?

Spørgsmålet blev ikke stillet, men Mette Frederiksen blev spurgt til, hvor Barbara Bertelsen havde fået sin rådgivning fra – om den var kommet fra efterretningstjeneste eksempelvis. Det kunne statsministeren ikke svare på.

5. Hvorfor gik Statsministeriet ikke straks i gang med at journalisere sms’erne, da det stod klart, at der var flertal for at nedsætte en kommission?

Statsministeren fandt ikke grundlag til at journalisere sms’er, da der ifølge hende ikke tidligere havde været præcedens for, at kommissioner havde bedt om at få udleveret sms’er.

Både i Skattesagskommissionen og i Instrukskommissionen er personer dog blevet bedt om at udlevere sms-korrespondancer.

6. Hvorfor gik der 132 dage, fra Minkkommissionen bad om sms’er, der kan være relevante for deres arbejde, til Statsministeriet oplyste, at sms’erne fra statsministeren og rådgiverne var slettet?

Statsministeriet udsendte 28. april 2021 - altså umiddelbart efter nedsættelse af Minkkommissionen - en e-mail om ikke at slette eller kassere relevant materiale. Herunder også sms-beskeder.

Den løbende dialog mellem regeringen og kommissionen blev ført af Justitsministeriet, oplyste Hækkerup, mens Mette Frederiksen på vegne af sit ministerium beklagede, at de ikke fik oplyst om, hvem der havde den pågældende opsætning, og at de ikke hurtigere besvarede kommissionens henvendelse.

Det skyldtes ifølge statsministeren, at man ville være sikker på, at alle skridt i Statsministeriet blev afsøgt først.

7. Hvorfor reagerede Statsministeriet ikke, da Minkkommissionen fem dage senere bad om at få sms’erne genskabt?

Hverken justitsminister Nick Hækkerup eller statsminister Mette Frederiksen blev stillet det konkrete spørgsmål, men Hækkerup forsøgte dog med en gennemgang af en lang række datoer at underbygge, at regeringen har arbejdet tæt sammen med kommissionen, og at der løbende har været dialog.

Af den tidslinje fremgår henvendelsen fra Minkkommissionen 13. september dog slet ikke, trods den her bad Statsministeriet forsøge at genskabe tabte sms'er.

8. Hvornår blev Mette Frederiksen, Martin Justesen, Barbara Bertelsen og Pelle Pape hver især opmærksom på, at Minkkommissionen ville have indsigt i deres sms’er?

Ifølge Hækkerup går der i april en besked ud til alle relevante ministerier om, at sms'er skal sikres mod sletning.

Det er fortsat uklart, om Mette Frederiksen har fået den besked, og på pressemødet kunne hun ikke svare på, om meldingen i sin tid nåede frem til Martin Justesen, Barbara Bertelsen og Pelle Pape.

9. Er de fire telefoner stadig indstillet til at slette sms'erne automatisk?

Mette Frederiksen oplyste, at Statsministeriet fortsætter med at slette sms'er automatisk.