Mink-sagen

Ekspert kalder det "stærkt problematisk", at Mette Frederiksens sms'er blev slettet

Sms'er bliver i juridisk forstand sidestillet med andre skriftlige dokumenter, og derfor skal tekstbeskederne gemmes, siger ekspert i forvaltningsret.

Automatisk sletning af sms'er blandt den absolutte top i Statsministeriet er efter alt at dømme i strid med reglerne omkring journalisering.

Det siger Frederik Waage, der er professor ved juridisk institut på SDU og ekspert i forvaltningsret, til TV 2.

Udmeldingen kommer efter, det er kommet frem, at statsminister Mette Frederiksen (S), hendes departementschef, Barbara Bertelsen, og stabschefen i Statsministeriet, Martin Justesen, alle automatisk har fået slettet sms-beskeder fra deres mobiltelefoner efter 30 dage i den periode, som Minkkommissionen i øjeblikket undersøger.

Det er stærkt problematisk

Frederik Waage, ekspert i forvaltningsret

Tekstbeskeder på mobiltelefonen bliver i juridisk forstand sidestillet med andre skriftlige dokumenter på linje med e-mails og fysiske breve.

Derfor er sms'erne en central del af den kommunikation, som er foregået i forbindelse med minksagen.

- Det er vigtigt, at man efterfølgende kan føre kontrol med, om regeringen har handlet lovligt. Man kan som udgangspunkt ikke bare slette disse sms’er, fastslår Frederik Waage.

Kontrol med regeringen

Eksperten i forvaltningsret forklarer, at politikere og embedsmænd er underlagt journaliseringspligt, og derfor er det i strid med reglerne, hvis man ikke har været igennem hver sms og overvejet, om den skal journaliseres i minksagen.

Journaliseringspligten handler ikke bare om muligheden for at føre aktindsigt efterfølgende – formålet med pligten er også at sikre en effektiv efterfølgende kontrol med regeringsførelsen.

Pligten muliggør simpelthen, at man kan kigge regeringsførelsen efter i sømmene.

- Det er stærkt problematisk, at statsministeren og hendes departementschef udsætter sig selv for spørgsmål om overholdelse af journaliseringspligt, når det som her handler om oprydning efter et klart lovbrud i forhold til aflivning af mink, mener Frederik Waage.

Skaber en naturlig bekymring

Eksperten fastslår, at offentligheden ikke - endnu - kender indholdet af sms'erne fra Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og Martin Justesen.

Sms´erne kan ifølge Frederik Waage derfor være private beskeder, som dermed ikke skal journaliseres.

Derfor er det på nuværende tidspunkt umuligt at fastslå, om den øverste top i Statsministeriet har overholdt de gældende regler.

- Men det efterlader omverdenen med en naturlig bekymring for, om de dokumenter, der skulle journaliseres, nu også er blevet det, siger Frederik Waage.

Ekspert: Stærkt problematisk

I Frederik Waages optik er det en meget uheldig situation, som Mette Frederiksen og hendes embedsmænd er blevet bragt i.

For den automatiske sletning af sms'er bringer dem i overhængende fare for at have handlet i strid med god journaliseringspraksis.

En praksis, som er fastlagt af Folketingets ombudsmand.

- Jeg kan ikke forstå, at topembedsmænd ikke har forstået, at denne omgang med sms´er ville kunne blive opfattet som stærkt problematisk, siger Frederik Waage.

Relevant indhold skal gemmes

Sten Bønsing er professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Han siger til TV 2, at det ikke i sig selv er et problem, at sms’erne fra bliver slettet fra mobiltelefonerne.

Men omvendt medfører det en risiko for, at man ikke har været hurtig nok til at sørge for at gemme de sms’er, som skal gemmes i denne specielle sag om nedslagtningen af mink.

- Alt, hvad der er relevant for en sag, skal gemmes og journaliseres, siger Sten Bønsing.

Professoren sammenligner statsministeren og embedsmændenes situation med hensyn til de slettede sms'er med en socialrådgiver, der også skal gemme e-mails eller andre informationer på en given sag.

Forventer kritik fra ombudsmand

Sten Bønsing forklarer, at det vil være oplagt, at ombudsmanden udtale sig i den konkret sag fra Statsministeriet.

Ombudsmanden er valgt af Folketinget og skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik.

Frederik Waage forventer, at ombudsmanden vil kritisere, at man automatisk sletter sms'er - medmindre der er foretaget en individuel vurdering i hver sag.

For ombudsmanden lægger stor vægt på, at journalisering skal foregå korrekt.

- Væsentlige dokumenter skal journaliseres. Minksagen er speciel, fordi den vedrører en ulovlig regeringsførelse, hvilket taler for, at dokumenter bør gemmes, siger Frederik Waage.