Politik

Statsrevisorer kritiserer politiets brug af overvågningskameraer

Ifølge undersøgelse patruljerer politiet i 28 procent af tiden i områder, hvor mængden af kriminalitet ikke lægger op til det.

Politiet patruljerer for ufokuseret i områder med lav kriminalitet, og for mange overvågningskameraer filmer de forkerte steder.

Sådan lyder kritikken fra Statsrevisorerne, der på baggrund af en ny rapport langer ud efter politiet og Justitsministeriet.

- Vi finder det utilfredsstillende, at man ikke har sikret, at kameraerne er opsat de steder, der fører til flest anholdelser og skaber mest tryghed, siger statsrevisor Mette Abildgaard fra de konservative.

Ifølge revisorerne kunne politiet have opnået mellem 660 og 1.920 flere sigtelser på et år, hvis overvågningskameraerne var blevet opsat på de steder, hvor der var mest gadekriminalitet.

Undersøgelsen fra Rigsrevisionen viser, at en mere opti­mal opsætning af overvågningskameraerne kunne have dækket cirka 140 % flere anmeldelser.

Rigsrevisionen udvalgte følgende fem politikredse til sin analyse:

• Københavns Politi
• Københavns Vestegns
Politi
• Nordjyllands Politi
• Syd- og Sønderjyllands
Politi
• Østjyllands Politi.

Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende, at Justitsministeriet ikke har sikret, at politiets patruljering har været mere målrettet kriminalitetsmønstret.

Undersøgelsen viser, at politiet i gennemsnit i 28 procent af tiden har patruljeret i områder, hvor kriminalitetsniveauet ikke lagde op til det.

Justitsministeriet afviser kritik

Rigspolitichef Thorkild Fogde har foreløbig sendt en skriftlig kommentar til TV 2.

Her understreger han, at Rigspolitiet altid lytter til kritik fra Rigsrevisionen.

- Vi arbejder løbende på at optimere vores patruljering og kameraovervågning, men det er vigtigt at have øje for helheden i politiets opgaveløsning. Vi skal være hurtige, forebyggende, synlige og tryghedsskabende - både i storbyerne og i de mindre befolkede områder, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) erklærer sig på en række punkter uenige i grundlaget for Rigsrevisionens undersøgelse.

Blandt andet bliver politiets indsats ikke målt ud fra parametre, der giver et fuldstændigt og retvisende billede.

- Jeg mener blandt andet ikke, at man kan tale om, at politiets patruljering ikke har været målrettet, som undersøgelsen konkluderer.

Statsrevisorerne

Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget. De 6 statsrevisorer repræsenterer hvert sit parti. De er valgt for perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2022.

  • Henrik Thorup (DF), formand
  • Klaus Frandsen (RV), næstformand
  • Frank Aaen (EL)
  • Mette Abildgaard (KF)
  • Leif Lahn Jensen (S)
  • Troels Lund Poulsen (V)

Statsrevisorerne kontrollerer, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde.

17,6 millioner til kameraer

Statsrevisorernes opgave er at gennemgå statens regnskaber og sikre, at skatteborgernes penge forvaltes så fornuftigt som muligt.

Kritikken af politiarbejdet kommer med henvisning til Folketingets flerårsaftale for politiet fra 2016-20, som skal "optimere beredskabets arbejde" gennem bedre planlægning og styring af ressourcerne.

Derfor har statsrevisorerne undersøgt om ressourcerne bruges fornuftigt.

Politiet har oplyst, at det ikke har været muligt at opgøre, hvor stor en andel af den samlede bevilling på godt 10 milliarder kr. i 2020, der gik til det samlede beredskab herunder patruljering.

Folketinget bevilgede i perioden 2018-2020 17,6 mio. kr. til indkøb og opsætning af 450 overvågnings­kameraer.

Statsrevisorerne kan udtale forskellige grader af kritik. Kritikken i dette tilfælde er "middel". Der er to niveauer over og to under.