Politik

Støttepartierne stiller krav til regeringen efter boligudspil

Støttepartierne har specifikke krav til både økonomi og udførelse, hvis regeringens planer om tusindvis af nye boliger skal blive til virkelighed.

Regeringen skal finde sikre penge og grønne byggematerialer, hvis den vil i mål med sin plan om at bygge 22.000 nye almene boliger, 4000 studieboliger og omkring 2700 boliger til socialt udsatte.

For mens de blå partier på forhånd er skeptiske over for planen, er regeringens støttepartier klar, hvis de vel at mærke får en række krav indfriet.

- Almene boliger er den bedste boligform, så vi går positivt ind til forhandlinger, men vi vil have vished for, at der er penge til projektet, siger Enhedslistens boligordfører, Søren Egge.

Efterlyser garanti

Regeringen lægger i sit udspil op til, at en nyoprettet fond skal finansiere store dele af gildet med en kapitalindsprøjtning på 10 milliarder fra den allerede eksisterende Nybyggerifond.

Nybyggerifonden har i skrivende stund 2,6 milliarder stående på kontoen, men blandt andet via positiv renteudvikling sætter regeringen sin lid til, at pengene kommer i hus.

Det er imidlertid alt for usikkert, mener Enhedslisten, der i stedet vil have en garanti fra regeringen.

- Regeringen skal bekræfte, at man vil det her og sikre, at der er ti milliarder til at bygge almene boliger. På den måde bliver det ikke bare et oplæg til en valgkamp i det storkøbenhavnske område, siger Søren Egge med henvisning til, at de almene boliger skal opføres i landets største byer.

Grønne ambitioner

Hos regeringens andet støtteparti, Radikale Venstre, er det ikke så meget økonomien, som det er udførelsen, der er fokus på.

Boligordfører Susan Kronborg vil gerne kvittere den socialdemokratiske boligminister for "at tænke ud af boksen". Men selvom regeringen i sit udspil afsætter 30 millioner til, at de almene boliger opføres bæredygtigt med fokus på gamle byggetraditioner og byggematerialer, er det ikke nok, mener hun.

- Vi vil have fokus på at få indfriet vores store, grønne ambitioner. Det her er byggeri i megaskala, så det er en god mulighed for, at vi kan få afprøvet nye byggematerialer, få gang i udvikling og forskning og vidensdeling, siger Susan Kronborg.

Det samme ønsker man hos SF, der samtidig også ønsker fokus på det arkitektoniske:

- Når man bygger disse boliger, skal der være en æstetik, så man ikke bare stabler betonklodser oven på hinanden. De skal være indbydende, så almindelige mennesker får lyst til at bo i det, siger boligordfører Halime Oguz.

Blå partier vil have ejerboliger

Alle tre støttepartier kan dog i udgangspunktet godt se sig selv i en aftale - i modsætning til oppositionen. Her er der umiddelbart skepsis.

Både Venstre og Liberal Alliance efterlyser bud fra regeringen på, hvordan man vil sikre, at personer med lav- og mellemindkomster kan få råd til at købe og ikke bare leje en bolig:

- Sygeplejersker, politibetjente og lærere vil gerne have deres egen bolig, og derfor hjælper det ikke, hvis man i fremtiden bygger færre ejerboliger, fordi pladsen i stedet skal gå til alment boligbyggeri, lyder det blandt andet fra tidligere boligminister og nuværende boligordfører Ole Birk Olesen (LA).

Regeringen har i forbindelse med tirsdagens præsentation indkaldt til forhandlinger om store dele af udspillet fredag. Du kan se hovedpunkterne her:

Sådan vil regeringen skabe storbyer med plads til alle

 1. 10 milliarder til almene boliger

  Regeringens overordnede mål med boligudspillet er skabe cirka 22.000 nye almene boliger. For at det kan lade sige gøre, vil regeringen etablere 'Fonden for blandede byer' med en startkapital på 10 milliarder kroner hentet fra Nybyggerifonden. 

  Tanken er, at man i de store byer kan holde kvadratmeterprisen nede med tilskud fra fonden.

 2. 4000 nye studieboliger

  I særligt København og på Frederiksberg vil regeringen etablere 4000 nye studieboliger. Blandt andet ved at give kommunerne muligheder for at lave planer for ungdomsboliger i lokalplanerne og ved at give private udlejere mulighed for at opsige lejekontrakter, når lejeren ikke længere er studieaktiv.

 3. Mindst 33 procent almene boliger i storbyen

  For at sikre at nye almene boliger bliver en del af lokalplanlægningen, vil regeringen give kommunerne mulighed for at stille lokalplankrav om op til 33 procent almene boligter i nye boligområder.

  Samtidig vil man etablere en ny statslig grundkøbslåneordning på 2,6 milliarder kroner, som kommunerne kan benytte sig af.

 4. Almene boliger i hoteller og private boligejendomme

  En anden måde, regeringen vil sikre flere almene boliger på, er ved at omdanne hoteller og private boligejendomme. 

  Til det afsætter man to milliarder kroner. 

 5. Flere almene boliger i eksisterende ejendomme

  Regeringen ser "et stort potentiale" i yderligere udnyttelse af allerede eksisterende almene boligbyggerier. 

  Der vil den med et nyt fortætningsbidrag gøre det økonomisk attrativt for nuværende almene beboere at bygge almene boliger i eksisterende afdelinger. 

 6. Billige boliger til socialt udsatte

  Ved at sætte husleje på eksisterende almene boliger vil regeringen sikre 2900 billige boliger til socialt udsatte. 

  Det skal ske med et tilskud på 100 millioner i 2022 og 2023 samt med et engangstilskud på 680 millioner frem mod 2026. 

  Målet er en husleje på 3500 kroner. 

 7. Nye, billige andelsboliger

  Muligheden for en valuarvurdering har gjort, at mange andelsboliger de seneste år er steget voldsomt i pris.

  Det vil regeringen gøre op med, og derfor vil den undersøge mulighederne for at lave en ny form for andelsboliger, hvor andelspriserne bygger på anskaffelsessummen og derfor ikke vil stige så markant. 

 8. Ældrevenlig indretning af byrummet

  I perioden 2023-25 vil regeringen afsætte 30 millioner kroner, som skal sikre en mere ældrevenlig indretning af byrum. 

 9. Bæredygtige almene boliger

  Det skal ikke blot være billigt, men også bæredygtigt at bo i alment boligbyggeri.

  Derfor vil regeringen fra 2022-24 afsætte 30 millioner til dækning af de meromkostninger, der er ved at opføre nye boliger efter bæredygtige principper med gamle byggematerialer og byggeskikke. 

 10. Forundersøgelse af Nationalmuseet

  Regeringen vil afsætte 11,8 millioner kroner til en forundersøgelse af en gennemgribende ombygning af Nationalmuseet i København.

 11. Midlertidig brug af ubenyttede områder

  Det skal være nemmere for kommunerne at udnytte områder, som i lang tid ligger ubenyttede hen – for eksempel tidligere industrigrunde.

  Derfor skal kommunerne have mulighed for at lokalplanlægge for midlertidig anvendelse af områder til for eksempel studieboliger og boliger til socialt udsatte i ti år med mulighed for forlængelse.

  Kommunerne skal også have mulighed for at dispensere for lokalplaner, så der kan laves midlertidige byhaver på ubenyttede områder.

   

 12. Flere bygge- og boligfællesskaber

  Regeringen ønsker flere bygge- og bofællesskaber, som kan fremme blandede boligformer og "medvirke til at skabe større arkitektonisk mangfoldighed, bæredygtigt byggeri og mere fællesskab og beboerinddragelse," hedder det i regeringens oplæg.