Politik

Politisk flertal vil hjælpe danske torskefiskere med 25 millioner kroner

Ifølge Danmarks Fiskeriforening risikerer 100 fartøjer at måtte indstille fiskeriet som følge af EU-Kommissionens forslag.

Bestanden af torsk er truet, og særligt i Østersøen har den populære spisefisk det svært.

Derfor ventes det, at EU vedtager en reduktion af torskekvoterne i farvandet fra det vestlige Bornholm og op til Djursland på 92 procent.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening risikerer 100 fartøjer at måtte indstille fiskeriet som følge af EU-Kommissionens forslag. Hvert fartøj beskæftiger i gennemsnit to personer.

Nu meddeler fiskeriminister Rasmus Prehn (S), at han er klar til at hjælpe de trængte danske fiskere fra Bornholm, Sjælland, Fyn, Langeland og Sønderjylland, der bliver ramt af kommissionens krav.

Det er utroligt, at så mange borgerlige automatisk tænker, at det er synd for fiskerne

Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører i Enhedslisten

Sammen med et politisk flertal bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti er regeringen klar til at yde økonomisk støtte med en ophugningsordning på 25 millioner kroner.

- Vi er fuldt ud opmærksomme på den alvorlige situation og kigger derfor på en ordning, hvor man får penge for at få sin kutter ophugget, så man kan forlade fiskeriet tørskoet, siger han.

Venstres fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen mener også, at staten må give en økonomisk håndsrækning til ophugning "så fiskerne kan komme ud af det her på en ordentlig måde".

Reduceres fangsten af torsk med 92 procent vil mængden af fanget torsk i Danmark gå fra 1746 tons i år til 141 tons næste år og reducere værdien af fangsten fra cirka 33,3 millioner kroner til cirka 2,7 millioner kroner.

Enhedslisten vil drøfte ordning, men er forbeholdne

Enhedslisten er med i den politiske aftale, hvor pengene til fiskerne skal komme fra.

Derfor skal partiet nikke ja, hvis ophugningsordningen skal blive til noget.

Derfor er torsken under pres

Torsk har været en helt almindelig fiskeart i Danmark og Nordeuropa i mange år. Men forurening, overfiskeri og iltsvind har gjort, at torskearten er presset. Derfor foreslår fiskerieksperterne i ICES, at kvoten for vesttorsk i 2022 ikke overstiger 698 tons – i 2021 er kvoten på 4000 tons.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

Fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen vil gerne drøfte muligheden for økonomisk hjælp til fiskerne, men advarer mod at overkompensere:

- Når den sidste torsk er fanget, har de helt sikkert ikke noget at lave. Det er utroligt, at så mange borgerlige automatisk tænker, at det er synd for fiskerne, og at de skal have snablen nede i statskassen, siger Egge Rasmussen.

Han henviser til, at fiskekvoterne i Østersøen har været gratis i mange år, og at fiskerne derfor har nydt godt af en ressource som torsk længe.

- Det svarer til at kompensere Mærsk, efter de har hentet olie gratis op ad Nordsøen, siger Egge Rasmussen.

Han så hellere, at fiskerne omlagde deres fangst til ikke-truede arter som fladfisk og rødspætter, så længe man ikke risikerer nogen bifangst af torsk.

Klimaforandringer og sæler skyld i få torsk

Det har i forvejen været nogle hårde år for fiskeri i Østersøen, og derfor kommer EU-Kommissionens forslag på det værst tænkelige tidspunkt.

Det mener Svend Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening.

- Når den vigtigste art i fiskeri, som er torsk, foreslås reduceret med 92 procent, så får det kolossale konsekvenser, siger han.

Anbefalingen om at reducere torskekvoterne kommer fra ICES, der forsker i Nordsøen, Kattegat og Østersøen. Reduceres kvoterne ikke, advarer de om, at torsken kan forsvinde helt fra det kommercielle marked inden for få år.

Men når fiskerne fisker efter andre arter i området, sker det ofte med en bifangst af torsk, og derfor tror Svend Erik Andersen, at det bliver svært for fiskerne at leve op til en reduktion på 92 procent.

Han håber på, at kvoterne på torsk kan overføres til andre fisk.

- Vi håber på, at det kan give anledning til, at man kan fange andre kvoter i Østersøen. For eksempel på rødspætter, pighvar og skrubber, siger formanden.

Der er flere grunde til, at fiskesituationen er alvorlig i Østersøen.

Eksperter peger på klimaforandringer, højere temperaturer i havene og udledning af kvælstof.