Støjberg for Rigsretten

Afdelingschef: Så først telefonnotat om instruks efter et år

Line Skytte forstår ikke, at chef i styrelse ikke tog det videre, hvis hun opfattede instruks som ulovlig.

Først efter et år fandt Line Skytte Mørk Hansen ud af, at daværende vicedirektør i Udlændingestyrelsen Lene Vejrum havde skrevet et notat om en central telefonsamtale, som de havde om adskillelse af asylpar.

Det forklarer den tidligere afdelingschef i Støjbergs ministerium, Line Skytte Mørk Hansen, da hun torsdag for anden dag i træk afhøres som vidne i Rigsretten.

Det var 10. februar 2016, at afdelingschefen ringede til Lene Vejrum i styrelsen for at orientere om adskillelse af asylpar.

Mens Lene Vejrum fra styrelsen har forklaret, at hun fik at vide, at de skulle adskille uden undtagelser, hævder Line Skytte Mørk Hansen, at hun fortalte, at der var undtagelser.

Spørgsmålet om undtagelser

Netop spørgsmålet om undtagelser er vigtigt i rigsretssagen mod tidligere minister Inger Støjberg, som er tiltalt for en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle - uden undtagelser.

Lyn-analyse

Det er påstand mod påstand. Line Skytte Mørk Hansen siger, hun nævnte undtagelser for Udlændingestyrelsen. Men dens vicedirektør har sagt det modsatte.

Anklageren har fremhævet mails og andet, der ikke nævnte undtagelser. Det skriftlige spor modbeviser altså det, hun siger.

Forsvaret støttede hende derimod i, at hvis det var sådan, så havde Udlændingestyrelsen nok protesteret mere.

Forsvaret slog også fast, at Inger Støjberg på intet tidspunkt har givet vidnet instruks om, at alle asylpar skulle adskilles. Så hvis der er en fejl, ligger den ikke hos Støjberg, men i maskinrummet.

Line Skytte Mørk Hansen fortæller, at hun så telefonnotatet i Folketingets Ombudsmands udkast til en redegørelse af sagen i februar 2017.

- Jeg gjorde Uffe Toudal (daværende departementschef, red.) opmærksom på, at jeg ikke havde set det her notat før eller havde været inddraget, siger hun.

Styrelsen havde skrevet til Ombudsmanden, at departementet mundtligt bad dem om at administrere ordningen i overensstemmelse med den pressemeddelelse, der blev udsendt samme dag.

I pressemeddelelsen meddelte Støjberg, at hun ville adskille asylparrene - uden at nævne undtagelser.

Hun rettede ikke misforståelse

Anklager Jon Lauritzen påpeger, at styrelsens svar til Ombudsmanden blev sendt som en kopi til Line Skytte Mørk Hansen allerede i maj 2016 i ministeriets sagssystem F2. Men det så hun ikke, siger hun.

Anklager Jon Lauritzen under sig over, at hun ikke sagde fra over for styrelsens udlægning.

- Jeg kan ikke sige andet, end at jeg har sagt det til Uffe Toudal. Det er jo min nærmeste chef. Så kunne man lave alt muligt ballade. Det gør jeg bare ikke.

- Jeg har sagt det til ham og har en forventning om, at han vil håndtere sagen. Det gør han ikke, og så kan jeg ikke gøre så meget mere, siger hun.

Hun gik heller ikke til Lene Vejrum.

- Da jeg i februar (2017, red.) ser hendes mail og den måde, de beskriver det på i deres svar til Folketingets Ombudsmand, tænker jeg, at det løb er ligesom kørt. Så det gjorde jeg ikke, siger hun.

Uforståeligt, at hun ikke råbte op om ulovlig instruks

Line Skytte Mørk Hansen understreger også, at hun undrer sig over Vejrums ageren.

- Jeg har det sådan, at hvis det faktisk var hendes opfattelse den 10. februar, at hun fik at vide, at hun skulle gøre noget ulovligt, er det uforståeligt for mig, at hun ikke har brugt nogle af de andre naturlige veje, siger Line Skytte Mørk Hansen og nævner flere chefer, hun kunne have gået til.

Hun lægger også vægt på, at hun var afdelingschef for Koncernstyring, som ikke havde med det juridiske at gøre. Det var i stedet Udlændingeafdelingen.

Lene Vejrum er endnu ikke blevet afhørt i Rigsretten, men i Instrukskommissionen afviste hun, at Line Skytte skulle have givet udtryk for, at der skulle være undtagelser til ordningen.

Line Skytte Mørk Hansen risikerer en disciplinærsag for sin ageren i sagen. Hun udtalte sig derfor heller ikke under vidneansvar.

Rigsretssagen fortsætter på tirsdag.