Politik

Opgaven er slet, slet ikke løst, siger DA om ny trepartsaftale

Der er stadig brug for markant flere hænder på det danske arbejdsmarked, siger DA.

Onsdag landede en trepartsaftale, der skal sikre flere i arbejde.

Det skal blandt andet ske ved at styrke indsatsen for at få ledige seniorer i job og hjælpe virksomhederne til at rekruttere europæisk arbejdskraft.

Ved præsentationen af aftalen kaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) den for "et væsentligt skridt" til at få rekrutteret den nødvendige arbejdskraft, men han anerkendte også, at den ikke løser alle problemer med beskæftigelsen.

Hos arbejdsgiverne, der har indgået aftalen med regeringen, fagbevægelsen og kommunerne, er reaktionen endnu mere afdæmpet.

- Det er en lille aftale, der indeholder nogle ok elementer, men opgaven er slet, slet ikke løst. Vi har fortsat brug for markant flere hænder til det danske arbejdsmarked, siger Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) direktør, Jacob Holbraad.

Blandt de "ok" elementer nævner Jacob Holbraad målet om at få flere unge, der ikke er motiveret for uddannelse, i gang med et job og et tiltag om flere penge til hurtigere sagsbehandling af adgang for udenlandske medarbejdere.

KL venter på Christiansborg

I Kommunernes Landsforening istemmer formand Jacob Bundsgaard DA's holdning.

Han er tilfreds med en aftale med fokus på den akutte jobmangel, men virksomhedernes behov for arbejdskraft er ikke løst.

Bundsgaard afventer derfor, at man på Christiansborg politisk beslutter at øge arbejdsudbuddet.

- Vi står med en kolossal opgave foran os. Vi ser derfor frem til at bidrage til de drøftelser, der er i regi af Folketinget, siger han med henvisning til en eventuel reform, der skal hæve arbejdsudbuddet.

FH lettet over fokus på seniorer

Tonerne er umiddelbart mere positive hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Her kan formand Lizette Risgaard godt gå med til en aftale, der strammer reglerne for de ledige "moderat".

Blandt andet ved at jobparate ledige, der ikke søger arbejde i en måned, skal indkaldes til en samtale hurtigst muligt og have en sanktion. En stramning, som ifølge Risgaard var en forudsætning for en aftale.

Og så hæfter hun sig ved, at aftalen ifølge hende sikrer, at alle får mulighed for at få et job - uanset alder.

- Vi skal have alle med, og der er i aftalen fokus på, at de ældre ikke skal diskrimineres, og at man ikke længere skal kigge på dåbsattesten blandt jobansøgerne, siger Risgaard med henvisning til, at arbejdsgivere med aftalen ikke længere må anmode ansøgere om at oplyse deres alder.

Fire centrale områder

Med trepartsaftalen sættes der ind på fire centrale områder:

  • Bedre match mellem ledige og virksomheder
  • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager de jobs, der er i hele landet
  • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job
  • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft

Der afsættes også penge til kurser for kommende dimittender, så de kommer hurtigere i arbejde.

Derudover skal der i a-kasser og på jobcentre være fokus på jobformidling her og nu, og at virksomheder matches med ledige.

- Målet er, at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job - som det forventes, at de søger, lyder det i aftalen.

Der afsættes 15 millioner kroner om året i 2022 og 2023 til en pulje, der kan søges, til styrket jobformidling.

Der skal også hurtigere have konsekvenser, hvis man som ledig ikke sender de jobansøgninger afsted, man skal.