Politik

Departementschef erkender fejl: Vi burde have nævnt notat

Ministerium gjorde i svar ikke opmærksom på notat, som Støjbergs forsvarere i Rigsretten mener, er centralt.

Det var en fejl, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke nævnte et notat om adskillelse af asylpar, da ministeriet i 2016 skulle svare Folketingets Ombudsmand.

Sådan lyder det tirsdag i Rigsretten fra Uffe Toudal Pedersen, der dengang var departementschef i ministeriet og i dag er pensionist.

- Jeg kan i dag kun beklage, at jeg ikke opdagede, at det der notat ikke er nævnt i den nederste sætning. Selvfølgelig burde det være nævnt. Det var en fejl, siger han.

Ministeriet nævnte ikke centralt notat

I Rigsretten, hvor tidligere minister Inger Støjberg er tiltalt for at give en ulovlig instruks, er det pågældende notat blevet fremhævet som centralt fra forsvarernes side.

For notatet, der blev godkendt af Støjberg 9. februar 2016, tilsiger, at der er undtagelser, hvor mindreårige asylansøgere ikke skal adskilles fra deres ægtefælle eller samlever.

Støjberg nævnte ellers ikke noget om undtagelser i en pressemeddelelse 10. februar 2016. Spørgsmålet om undtagelser er vigtigt for sagen, da parrene har ret til en individuel vurdering.

Lyn-analyse

For mig er det dramatiske højdepunkt, da daværende departementschef Uffe Toudal truer Inger Støjberg med at gå til Statsministeriet for at få hende til at makke ret og nævne, at der kan være undtagelser på et samråd 15. marts 2016.

Han bagatelliserede det i dag, men det er tydeligt, at anklagerne lægger vægt på, at truslen først kom på det tidspunkt – og ikke 10. februar, hvor pressemeddelelsen kom.

Da han truer, er 22 par allerede blevet adskilt på et ulovligt grundlag. Der er altså foregået noget i ministeriet alt for længe, som ikke skulle have fundet sted.  

Men da Folketingets Ombudsmand i foråret 2016 gik ind i sagen, fremhævede ministeriet ikke notatet, der dog blev sendt til Ombudsmanden sammen med sagsmaterialet.

Erkender, at de kunne have gjort opmærksom på det

To gange rykkede Ombudsmanden for svar på, hvilke retlige overvejelser ministeriet havde gjort, da der blev givet besked om at adskille mindreårige fra deres ægtefæller og samlevere på asylcentre.

Uffe Toudal Pedersen forklarer, at rykkeren var til dem alle.

- Jeg opfattede ikke det der som en specifik henvendelse til mig om at foretage en minutiøs sagsgennemgang og se, om notatet var sendt over til ombudsmanden eller ej, siger han.

Han har før påpeget, at ministeriet godt kunne have været bedre til at gøre opmærksom på notatet, som både Toudal og Støjberg fremhæver som den retlige ramme for at adskille parrene.

Fire vidner skal give forklaring onsdag

Afhøringen af Uffe Toudal færdiggøres onsdag morgen. Desuden skal tidligere pressechef Mia Tang og daværende ministersekretær Sofie Odgaard efter planen vidne onsdag.

Jonas Christoffersen, tidligere direktør i Institut for Menneskerettigheder, der oprindeligt skulle være afhørt tirsdag, skal også afhøres onsdag. Han har en særlig rolle, da han i dag er en del af Støjbergs forsvarshold.

Sagen fortsætter med en lang række retsmøder frem til slutningen af november.