Politik

I dag besøger minister omstridt udrejsecenter - her er borgernes krav

Da regeringen opgav planen om at flytte beboere fra Kærshovedgård, lovede de "en hjælpende hånd" til naboerne. Nu rejser de ni specifikke krav.

Overvågning, alarmer og uniformeret vagtværn...

Det er en lang liste over krav om sikkerhedstiltag, som borgere og lokale erhvervsdrivende vil overrække udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Han besøger mandag den midtjyske by Bording, der i cirka fem år været nabo til udrejsecentret Kærshovedgård, der huser kriminelle udlændinge, som afventer udvisning, eller er på tålt ophold.

Omkring 900 borgere og erhvervsdrivende har skrevet deres navn på en underskriftindsamling, som de vil give til ministeren.

Hovedkravet er at få de kriminelle udlændinge ud fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Og indtil det sker, vil de have ministeren til at levere en række foranstaltninger, der skal forbedre trygheden i byen og kompensere for "den negative påvirkning" fra udrejsecentret, der i fem år har sat sit præg på bybilledet.

- Mange har nu en anden adfærd, end de havde før centret blev etableret. Unge piger tager ikke toget alene, der etableres alarmsystemer og bortvises personer fra butikkerne, tyverier/svind stiger i detailhandelen, politiet patruljerer dagligt, der handles narkotika på gaden, cykler forsvinder, ødelægges og efterlades i gadebilledet, skriver beboerne under overskriften "Bording har taget sin del".

- Man sidder tilbage med tanken: Hvad har vi lige gjort for at fortjene denne ændring af vores by? Nu har vi altså taget vores del af opgaven. Der skal ændringer til.

Her er borgernes ønsker:

  • Etablering af videoovervågning i midtbyen, ved stationen og i butikker samt hos de naboer til udrejsecenteret, der ønsker det.
  • Tilbud om personlige alarmsystemer i de butikker og hos de naboer til udrejsecenteret, der ønsker det. Direkte tilkald af politiet fra Kærshovedgård, så hurtig reaktion sikres.
  • Etablering af aflåst cykelparkering ved stationen.
  • Løbende oprydning i henkastede cykler ved stationen og langs ruten til udrejsecenteret.
  • Bustransport til/fra togstationen for beboerne på centeret ved alle togafgange.
  • Afsætning/afhentning umiddelbart før/efter togafgang.
  • Etablering af uniformeret vagtværn i og omkring butikkerne, som det ses i butikscentre.
  • Etablering af erstatningsordning for værditab for ejendomsejere med særlig påvirkning fra centeret.
  • Etablering af kvartalsvis opfølgning på ovenstående med en lokalt udpeget gruppe og iværksættelse af yderligere tiltag om nødvendigt.

Jeg synes, det er helt rimeligt, at hvis der skal hænges et kamera op eller opføres et hegn, så må staten til lommerne

Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister (S), til TV 2 i maj

Lovede et plaster på såret

Flere i lokalbefolkningen blev skuffet, da ministeren i maj droppede regeringens planer om at flytte cirka halvdelen af beboerne fra Kærshovedgård til Bagenkop på Langeland, hvor de skulle bo på et nyoprettet udrejsecenter, Holmegaard.

Som et plaster på såret lovede Mattias Tesfaye beboerne omkring Kærshovedgård "en hjælpende hånd".

- Private og erhvervsdrivende, som har oplevet øget utryghed, skal have mulighed for at søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger, skrev Tesfaye i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, det er helt rimeligt, at hvis der skal hænges et kamera op eller opføres et hegn, så må staten til lommerne, uddybede han over for TV 2.

Og det vil borgerne og de lokale erhvervsdrivende i Bording nu - efter fire måneders venten - holde ham op på.

Truende adfærd og tyverier

Beboerne i Bording har tidligere understreget, at det slet ikke er alle beboerne på udrejsecenteret, der er uønskede.

Det handler om, at en kerne af udviste kriminelle skiller sig ud i det lille samfund med blandt andet tilråb, trusler, truende adfærd, tyveri i butikker og af cykler, lyder det. Og i en sådan grad, at flere har oplyst til TV 2, at de ikke længere anmelder episoder til politiet, fordi det ikke ville gøre en forskel.

Som borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Ib Boye Lauritzen (V) formulerede det i foråret:

- Jeg synes godt nok, at lokalbefolkningen har været meget tålmodig i meget lang tid nu. Der må være nogle ansvarlige mennesker, som går til bidet og finder en løsning.

Stigning i butikstyverier

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste i sidste uge i et svar til Folketinget, at der på Kærshovedgård bor 138 kriminelle udlændinge, som enten afventer udvisning eller opholder sig i Danmark på tålt ophold.

Kærshovedgård

Beboerne på Kærshovedgård, der drives af Kriminalforsorgen, udgør tre gruppe: 

1. Afviste asylansøgere

2. Udviste kriminelle hvis hjemland ikke ønsker at samarbejde om at få dem sendt hjem.

3. Personer på tålt ophold, som har begået kriminalitet, men som ikke kan sendes hjem på grund af sikkerhedssituationen i deres hjemland.

Beboerne er ikke spærret inde på Kærshovedgård, men de fleste har melde- eller opholdspligt.

Det betyder, at de hver dag eller flere gange om ugen skal melde sig hos myndighederne, ligesom mange skal opholde sig på udrejsecentret om natten.

Samlet har de 138 personer modtaget hele 11.790 domme for "øvrig kriminalitet" - hvilket ifølge folketingssvaret dog primært skyldes overtrædelse af melde-, opholds- og underretningspligten på centret.

Dertil kommer 382 domme for grov kriminalitet, såsom vold, voldtægt og personfarlig kriminalitet.

Midt- og Vestjyllands politi oplyser imidlertid til TV 2, at der ikke er sket en stigning i alvorlig kriminalitet i Bording i de cirka fem år, udrejsecenteret har været der. Kun i antallet af butikstyverier.

Mattias Tesfaye besøger Bording klokken 11.30, hvor han vil få overrakt underskrifterne af formanden for den lokale erhvervsforening. Han skal også besøge Udrejsecenter Kærshovedgård.