Politik

120 dage til syge børn om året - i Sverige er reglerne helt anderledes

I Sverige brugte forældre sidste år 8,3 millioner betalte sygedage for at passe børn derhjemme.

Bør vi se mod Sverige, når det kommer til reglerne for børns sygedage og arbejde? Det mener pædagogernes fagforening, BUPL, og forældreorganisationen FOLA i hvert fald.

I Sverige har de dog nogle helt andre regler end herhjemme, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der bliver enige om reglerne.

Her er det i stedet den offentlige udbetalingsinstitution Försäkringskassan, der kompenserer forældre, der bliver hjemme for at passe et sygt barn. Her indbetaler både lønmodtagere og arbejdsgiver til fælleskassen.

Ret til 120 dage om året

I Danmark kan mange med en overenskomst tage fri med fuld løn for at passe sit syge barn i enten en eller to dage. Nogle kan også bruge en omsorgsdag, ferie- eller feriefridag, hvis barnet ikke er rask efter den første eller anden sygedag.

På den anden side af Sundet har forældre ret til at blive hjemme i op til 120 dage om året, hvis et barn under 12 år bliver sygt og har behov for at være hjemme fra skole eller børnehave.

I visse tilfælde er der også ret til ydelser, indtil barnet er 16 år. Er barnet syg mere end 21 dage, kræver det en lægeerklæring.

Begrænsning på indkomst

Det store MEN er bare, at svenskerne kun har ret til knap 80 procent af det, Försäkringskassan beregner som en "sjukpenninggrundande inkomst" (SGI) - dvs. den sygedagpengeberettigede indkomst.

For lønmodtagere er det normalt den aktuelle indkomst, som ligger til grund for beregningen. Der er dog et loft over, hvor meget man kan tjene og få i kompensation i perioden. I 2021 ligger grænsen for den højeste SGI 380.000 svenske kroner i årsindkomst - svarende til 277.000 danske kroner.

Försäkringskassans hjemmeside, kan du i svenske kroner beregne, hvor meget, du ville modtage per dag, du har barn sygt derhjemme.

Svenskere bliver mere hjemme

Til TV 2 oplyser Försäkringskassan, at godt 890.000 svenskere i 2020 tog i alt 8,3 mio. sygedage. Det svarer til 9,3 dage med sygt barn per forælder.

Herhjemme brugte forældre i gennemsnit 2,4 dage i 2019 med syge børn, viser tal fra Danmarks Statistik. Heraf brugte kvinderne i gennemsnit 1,5 dage i løbet af året, mens mændene var hjemme med syge børn 0,9 dage

Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort tallene for 2020.

Syge børn ender institution

Selvom den svenske model for børns sygedage gør det nemmere at blive hjemme, så er det ifølge en dansker i Sverige ikke alle, der har mulighed for at bruge ordningen.

Mette Baden arbejder til daglig som jurist i København på dansk overenskomst, men bor i Malmø.

Hun føler sig privilegeret med to betalte børns første sygedage. Hun har desuden mulighed for at flekse eller arbejde hjemme ved behov på grund af syge børn, hvis feriedagene eksempelvis ikke rækker, eller der er opgaver at løse på jobbet.

- Det er klart, at alle ikke har disse muligheder, og her kan den svenske model være en hjælp. Men den svenske model holder ikke alle syge børn hjemme. Når forældre mister 20 procent af lønnen fra dag et, kan det for visse være svært at blive hjemme, siger hun til TV 2.

Mette Baden fortæller, at særligt enlige forsørgere med flere børn ifølge historier i svenske medier bliver stressede op mod influenza-sæsonen, da de frygter syge børn og dermed at bliver ramt økonomisk.

- Her kan man føle sig presset til at aflevere syge børn, og det har jeg også set eksempler på, når jeg selv afleverede mine børn, da de var mindre. Nu er de så store, at de kan passe sig selv.