Politik

Regeringen lovede 1000 flere sosu'er, men pengene er stadig kun "på vej"

Der er stor forskel på, hvor meget hjemmehjælp der gives i de enkelte kommuner. Fra 1,76 timer om ugen i Assens til 5,62 timer i Albertslund.

Det var store ord, der blev taget i brug, da aftalepartierne i december 2020 tonede frem og proklamerede, at der med finansloven nu blev sat penge af til at ansætte 1000 flere medarbejdere i ældreplejen.

- Jeg tror, vi alle sammen blev dybt berørt af historien om Else, lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S) med henvisning til TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'. Her undersøgte TV 2 ved hjælp af skjult kamera, hvordan samfundets svageste borgere bliver behandlet.

- Dokumentaren viser, at vi har en ældrepleje, som stadig har brug for mere værdighed og flere hænder.

Men de ekstra hænder, der så hårdt er brug for, er svære at finde.

Den seneste rekrutteringsopgørelse viser, at fire ud af ti stillinger som sosu-assistent i perioden september 2020 til februar 2021 ikke blev besat. Det samme gjaldt 32 procent af stillingerne som sosu-hjælper.

Sammenlagt svarer det til flere end 8500 ledige stillinger, som ingen har ønsket.

Penge på vej

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) kan over for TV 2 ikke afklare, hvor mange ekstra medarbejdere der er blevet ansat i ældreplejen, siden hun i december 2020 var med til at sætte penge af til 1000 flere.

Pengene er nemlig først nu på vej ud til kommunerne, forklarer hun.

Så der er ikke sket noget endnu?

- Jo, vi har jo de seneste tre løftet ældreområdet og kommunernes økonomi mere, end man har gjort de ti foregående år.

Men hvor meget hjælper det at afsætte penge, hvis ikke der er nogen, der vil tage de ledige jobs?

- Det er derfor, at det ikke bare er afgørende at holde hånden under velfærden, men også at sikre, at tiden bruges rigtigt. At medarbejdernes tid ikke bliver brugt bag en skærm, men sammen med de andre, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) til TV 2.

Oplever du, at krav om dokumentation går ud over ældreplejen? Skriv til os på TV 2 på 1234@tv2.dk.

Mangler hjælp til rengøring og vask

Rekrutteringsbesværet kan måske være en del af forklaringen på resultatet af en ny undersøgelse, som pryder mandagens forside af Jyllands-Posten.

Her svarer hver tredje af de omtrent 1500 adspurgte hjemmehjælpsmodtagere over 65 år, som har brug for hjælp til rengøring, at de ikke har mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det.

Og hver femte, der har brug for hjælp til at komme i bad eller blive vasket, svarer, at de ikke får den nødvendige hjælp.

Sammenlignet med samme undersøgelse lavet fem år tidligere ser det faktisk en smule pænere ud i dag.

Det er dog stadig triste tal, siger social- og ældreministeren. Men de ændringer, regeringen allerede har foreslået, vil ifølge ministeren rette op på problemet.

Her nævner hun blandt andet højere sats for ledige, der vælger at uddanne sig, samt at fjerne modregningen i ægtefællers pension, hvis man "som senior med stor erfaring" har mod på at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Begge forslag er en del af regeringens reformudspil 'Danmark kan mere 1', som regeringen først lige akkurat har taget hul på forhandlingerne om.

Ingen kobling til uddannelse

Allerede da finansloven blev vedtaget, erkendte Enhedslisten, som var med i aftalen, at ønsket om flere ansættelser manglede at blive koblet sammen med spørgsmålet om uddannelse.

En opgørelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viste dengang, at antallet af ansøgere til sosu-uddannelsen var faldet med omtrent 40 procent siden erhvervsuddannelsesreformen i 2015.

Samtidig anslog fagforbundet FOA, at vi i 2029 vil mangle 40.000 sosu-ansatte for at kunne opretholde det nuværende niveau, i takt med at antallet af ældre stiger.

Et scenarie, der kun kan undgås, hvis det lykkes at uddanne minimum 8500 sosu'er årligt. De seneste år er der ifølge Danmarks Statistik gennemsnitligt blevet uddannet omtrent 5500 årligt.

Færre timer til flere ældre

I 93 af landets i alt 98 kommuner er der de seneste ti år sket et fald i det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer til de 65+-årige. 

Ifølge VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, kan faldet ikke forklares med, at ældre har fået bedre funktionsevne eller generelt er blevet sundere.

Ifølge Ældre Sagen drejer det sig om en besparelse på næsten 15 millioner hjemmehjælpstimer.

Kan ikke knipses væk

Reformen blev ellers i 2015 præsenteret som midlet til at gøre erhvervsuddannelserne både bedre og mere attraktive, og målet var at få hver fjerde elev i folkeskolen til at vælge en erhvervsuddannelse.

I dag er det kun Region Nordjylland, der lever op til den målsætning.

Social- og ældreministeren er dog optimistisk og har tiltro til, at kurven for sosu-uddannelsens vedkommende nok skal knække. Blandt andet fordi regeringen forrige uge afsatte 170 millioner kroner til, at der fremover kan arbejdes i mere faste teams.

- Noget af det, der gør de ældre utrygge, er, at deres hjem bliver til en banegård. Og jeg tror faktisk, at det betyder rigtig meget (for rekrutteringen, red.), hvordan vi indretter vores ældrepleje, siger Astrid Krag.

Men hvornår kan vi se en ændring i den pleje, vores ældre får?

- Det vil da betyde helt enormt meget for de ældre, at det er kendte ansigter, der kommer ind ad døren, siger social- og ældreministeren og tilføjer:

- Hvis du får nogle politikere til at stå her og sige på tv for at se godt ud, at man kan knipse med fingrene, og så er alle problemer i ældreplejen løst, så ville jeg være forsigtig med at tro for meget på det.