Politik

Regeringen vil stoppe livstidsfangers datingliv

De senere år er der set "usmagelige eksempler" på indsatte, der har fået kontakt til helt unge mennesker, lyder det fra justitsministeren.

Regeringen vil med seks nye initiativer stramme forholdene for livstidsdømte og visse forvaringsdømte.

Initiativerne involverer blandt andet begrænset mulighed for afsoning i åbne fængsler, ligesom muligheden for udgang og kontakt med personer, de ikke kendte inden fængslingen, skal mindskes.

- Det handler om at beskytte ofrene, beskytte de pårørende og beskytte retsfølelsen, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til BT.

TV 2 i besiddelse af de seks initiativer, som regeringen vil foreslå. Af forslagene fremgår det, at personer idømt livstid fremover skal afsone mindst 10 år i et lukket fængsel. I samme periode skal de - kun undtaget særlige tilfælde som begravelser - ikke kunne komme på udgang.

Hvis de ønsker at udtrykke sig offentligt om den forbrydelse, de er dømt for, vil det også ifølge forslaget kræve tilladelse. Begrænsningen af, hvem de må få besøg af, skal hindre de meget offentlige parforhold, der de seneste år er dannet med livstidsfanger.

- Livstidsdømte og forvaringsdømte, der er idømt en straf, der giver mulighed for livstid, skal ikke kunne bruge vores fængsler som datingcentral eller medieplatform til at prale af deres forbrydelser, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Sidste år kom det frem, at Peter Madsen, der i 2018 blev idømt livstid for drabet på svenskeren Kim Wall, i en periode havde været i forhold med pige, der kun var 17 år. Forholdet begyndte ved, at hun sendte breve til ham.

De seks initiativer til at stramme rettighederne for livstidsdømte

Her er regeringens seks initiativer fra deres nye lovforslag om at begrænse livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder:

1. Begrænsning af mulighed for at afsone i åbent fængsel
Livstidsdømte og visse forvaringsdømte skal som minimum afsone deres straf i et lukket fængsel de første 10 år efter indsættelsen.

2. Begrænsning af mulighed for udgang
Livstidsdømte og visse forvaringsdømte skal ikke kunne komme på udgang, før 10 år af straffetiden er udstået.
Der vil dog være undtagelser, eksempelvis ved begravelser. 

3. Begrænsning af kontakt med omverdenen
Livstidsdømte og visse forvaringsdømte må kun have kontakt igennem besøg, brevveksling og telefoni til personer, som den pågældende havde kontakt med før varetægtsfængslingen. 
Der lægges op til, at reglerne skal gælde, indtil 10 år af straffetiden er udstået.

4. Begrænsning af muligheden for at komme med offentlige tilkendegivelser om den eller de pågældende forbrydelser
Livstidsdømte og visse forvaringsdømte skal indhente tilladelse, inden de kan fremsætte offentlige tilkendegivelser eller i øvrigt offentliggøre materiale, f.eks. podcasts eller skrive på sociale medier, om den eller de forbrydelser, som de er dømt for. 

5. Disciplinærstraf
Indsatte, der forbryder sig mod reglerne om at indgå nye relationer eller reglerne om offentlige tilkendegivelser om deres forbrydelser, skal kunne straffes disciplinært.

6. Bødestraf
Indsatte kan idømmes bødestraf, hvis vedkommende forbryder sig mod reglerne om at tage kontakt til nye relationer eller reglerne om offentlige tilkendegivelser om deres forbrydelser.
Ligeledes lægges der op til, at medvirkende uden for fængslet kan straffes med bøde efter bestemmelsen. 

Kilde: Justitsministeriet

Samtidig kom det også frem, at Peter Lundin - på trods af at sidde i fængsel på livstid - både har en Facebook-profil og har lavet en podcast om livet bag tremmer.

- De senere år har vi set usmagelige eksempler på, at indsatte, der har begået bestialske forbrydelser, har fået kontakt til helt unge mennesker for at få deres sympati og opmærksomhed. Det skal vi selvfølgelig stoppe, siger Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Kan rejse spørgsmål om censur

Jens Elo Rytter, ekspert i menneskerettigheder ved Københavns Universitet kan se flere problemer ved stramningerne.

- Forbuddet mod at etablere nye relationer vil gribe ind i fangens privatliv, og forbuddet mod at offentliggøre udtalelser om sine forbrydelser, som jeg forstår det, på en hvilken som helst måde, herunder via sociale medier, kan rejse spørgsmål om censur, siger han til BT.

Nick Hækkerup vil sende forslagene om stramninger til Folketingets partier onsdag.

Initiativerne forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2022.