Politik

Ny aftale lægger op til at dele barsel lige mellem mor og far

Ifølge parterne handler det om ligestilling for både mor og far.

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne er blevet enige om en ny model for barsel, der stiller moren og faren lige, når der skal afholdes barsel.

Det oplyser Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i en fælles pressemeddelelse.

Aftalen kommer efter længere tids forhandlinger op til, at et nyt EU-direktiv skal implementeres. Et direktiv, der netop pålægger EU's lande at øremærke barsel.

Det skal ikke være en kamp, men en ret for far at holde orlov med sit barn

Majbrit Berlau, næstformand i FH

Forslaget til aftalen betyder, at 11 ugers barsel øremærkes til både mor og far. Derudover har begge parter yderligere 13 ugers barsel, som de kan flytte rundt på, som det passer dem. Hvis ingen foretager sig noget, vil udgangspunktet med den nye aftale være, at hver forælder afholder 24 ugers barsel.

Før aftalen bliver til virkelighed for kommende danske småbørnsfamilier, skal den imidlertid først vedtages af et politisk flertal. Ifølge Berlingske har et sådant dog allerede sagt, at de er "yderst positivt" stemt over for aftalen.

Viser styrken ved den danske model

Aftalen er indgået mellem FH og DA, og i en fælles pressemeddelelse lægger ingen af parterne skjul på, at forslaget i deres optik handler om ligestilling – både for mor og far.

- Det skal ikke være en kamp, men en ret for far at holde orlov med sit barn. Samtidig styrker det kvinderne på arbejdsmarkedet, når forældrene deler orloven. Den måde, barsels- og forældreorloven er indrettet på i dag, betyder, at mor i gennemsnit tager 90 procent af orloven, og det koster kvinderne dyrt, siger Majbrit Berlau, næstformand i FH.

Jeg er glad for, at DA og FH aktivt har meldt sig på banen

Peter Hummelgaard, beskæftigelses- og ligestillingsminister

Næstformanden mener, at aftalen "viser styrken ved den danske model", og præcis det samme fremhæves af Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i DA.

- Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have fædre til at tage flere af ugerne med deres børn, og det bliver der god mulighed for med denne model. Samtidig øger vi fleksibiliteten under hele barslen, så familierne også har mulighed for at træffe deres egne valg, siger Pernille Knudsen.

Vil have 14 uger øremærket

Mens partierne på Christiansborg som nævnt er positivt indstillede over for fagbevægelsens og arbejdsgivernes foreslåede model, splitter det imidlertid stadig partierne, hvor meget af barslen der skal øremærkes henholdsvis mor og far.

For eksempel ønsker både Radikale Venstre og Enhedslisten flere ugers øremærket barsel.

På Twitter skriver Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, at partiet ønsker at øremærke 14 uger for at "sørge for effekt".

I øjeblikket er 2 uger øremærket faren, mens 14 uger efter fødslen er øremærket moren.

Over for Berlingske siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S), at han overordnet set er positivt stemt over for den foreslåede model.

- Jeg er glad for, at DA og FH aktivt har meldt sig på banen for at tage del i at skabe bedre og mere fleksible rammer for forældreorlov i Danmark. Jeg synes også, at de er kommet frem til en model med mange gode takter i, siger Peter Hummelgaard i et skriftligt citat til Berlingske.

Næste skridt er, at det implementeringsudvalg, som er nedsat af Folketinget til at se på, hvordan man bedst implementerer EU-direktivet om øremærket barsel, skal komme med sin officielle melding til Folketinget.

Til Ritzau siger Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar, at han håber, at udvalgets melding vil lægge sig tæt op ad FH og DA's foreslåede model.