Politik

Tre ting, vi lærte på fjerde dag i Rigsretten

Fire dage inde i rigsretssagen mod Inger Støjberg har vi endelig hørt, hvorfor forsvaret mener, at den tidligere minister bør pure frifindes.

Efter endeløse oplæsninger af tusindvis af siders dokumenter kom forsvarsadvokaterne tirsdag på banen i Rigsretten.

De satte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet skete noget ulovligt i 2016, da Inger Støjberg i en pressemeddelelse proklamerede, at "fremadrettet må asylansøgere under 18 år ikke bo sammen med en ægtefælle eller samlever."

TV 2s politiske analytiker, Peter Lautrup-Larsen, der følger rigsretssagen, fortæller her tre ting, vi lærte i retten tirsdag:

1. Ministernotat er Støjbergs forsvar

Inger Støjbergs forsvar er, at hun 9. februar 2016 godkendte et ministernotat, hvori der stod, at der kunne ske undtagelser fra den ellers så kategoriske udmelding i pressemeddelelsen.

Der stod ikke noget om, at der kunne ske undtagelser i de tilfælde, hvor det ville stride imod konventionerne at skille parret ad. Men det behøvede der heller ikke at stå, mente forsvaret. For det var en pressemeddelelse - ikke et juridisk cirkulære.

- Inger Støjberg behøvede ikke at reklamere for det. Der var så stort og voldsomt et pres på hende for at gøre noget politisk, at hun mente, at man ikke kan forlange, at hun skulle begynde at gøre opmærksom på, at hun faktisk havde godkendt, at der kunne være undtagelser, siger Peter Lautrup-Larsen.

- Problemet i den forklaring er bare, at anklagerne jo ikke mener, at hun havde accepteret undtagelser juridisk overfor embedsværket, indvender han.

I bagklogskabens lys kan jeg da godt forstå, at der er nogen, der spørger; hvorfor nævner du det ikke bare?

Inger Støjberg, fhv. minister, tiltalt

Og hvis dette ministernotat kan redde hende, hvorfor nævnte hun det så aldrig under de mange samråd om sagen? Det spurgte TV 2 Inger Støjberg om efter dagens retsmøde:

- Det var jo det juridiske grundlag. Jeg sidder da ikke og nævner alle mulige notater, når jeg er i samråd. Det tror jeg heller ikke, du vil finde en minister, der gør. "Forresten, for 14 dage siden godkendte jeg et notat...", svarede hun og tilføjede:

- I bagklogskabens lys kan jeg da godt forstå, at der er nogle, der spørger: "Hvorfor nævner du det ikke bare?" Men når jeg selv tænker det igennem, så kan jeg simpelthen ikke se, hvornår jeg skulle have nævnt det.

2. Ingen par blev ulovligt adskilt

Der blev rent faktisk også gjort undtagelser, understregede forsvaret i retten tirsdag. Udlændingestyrelsen forelagde fem sager for ministeriet, hvor styrelsen mente, at det ville være konventionsstridigt at adskille parrene.

- Den dør ligesom der. Der er de facto ingen af de fem par, som blev adskilt, sagde René Offersen, Inger Støjbergs forsvarsadvokat.

Forsvaret mener, at hele diskussionen om, at pigerne er ofre for Støjberg, er meningsløs

Peter Lautrup-Larsen, politisk analytiker, TV 2

Fire af parrene blev ikke adskilt. Ministeriet fik faktisk aldrig taget stilling til dem. Det femte par slog op, så der var ikke noget par at adskille, lyder det.

Og så er der de 23 par, der blev adskilt. Forsvaret mener, at de også ville være blevet adskilt efter de gældende regler i dag.

- Forsvaret mener, at hele diskussionen, om at pigerne er ofre for Støjberg, er meningsløs, siger Peter Lautrup-Larsen.

- For dem, der blev adskilt under Støjberg, de ville også blive det under Tesfaye (nuværende udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), red.).

Men hvad så med pigernes voldsomme reaktioner på at blive adskilt fra deres samlever eller ægtefælle? Det er tidligere afdækket, hvordan de var dybt ulykkelige, græd og sultede sig.

- Det skal Ayaan Hirsi Ali (kendt islamkritiker, red.) forklare, siger Lautrup.

Og dermed når vi videre til sidste punkt:

3. Kendt islamkritiker skal bakke Støjberg op

Forsvaret har bedt Rigsretten om lov til at føre den kendte islamkritiker Ayaan Hirsi Ali som vidne.

- Det vil være godt at få et vidne, der virkelig er ekspert på feltet, til at forklare om kulturel social tvang, tvangsægteskaber, og hvad er det for nogle manglende kvinderettigheder, der gør, at pigerne agerer, som de gør, når de kommer til Danmark, sagde Inger Støjberg uden for retten.

Ved en søgning på hendes navn i ekstrakten (sagens dokumenter, red.) kommer hendes navn ikke frem

Anklager Anne Birgitte Gammeljord om Ayaan Hirsi Ali

Inde i retten fortalte Nicolai Mallet, den anden af Støjbergs to forsvarere, at det var Ayaan Hirsi Alis udtalelser og særligt hendes bog 'Nomaden', der gav Støjberg grund til at tro, at asylpigerne kunne være udsat for tvangsægteskab.

- Inger Støjberg var ikke i tvivl. Hun så helt generelt en risiko for tvang, når mindreårige var gift med voksne. Hendes politiske svar var at sørge for, at pigerne fik et pusterum. At adskille parrene på baggrund af risikoen for tvang, det var – ifølge rådgivningen hun fik fra jurister – et sagligt hensyn, sagde Nicolai Mallet i Rigsretten.

Ifølge Peter Lautrup-Larsen mener forsvaret, at det ikke var nok bare at tale med pigerne.

- En dansk sagsbehandler vil jo aldrig få en pige til at sidde og fortælle, at hun er tvangsgift. Det var derfor, de skulle have et pusterum, så de kunne mærke, at de kunne få hjælp, og at de ikke behøvede at leve sådan i Danmark. Det er deres argument, siger han.

Anklagerne vil derimod have retten til at afvise Ayaan Hirsi Ali som vidne, da hun ikke har noget med sagen at gøre.

Som anklager Anne Birgitte Gammeljord tørt konstaterede:

- Ved en søgning på hendes navn i ekstrakten (sagens dokumenter, red.) kommer hendes navn ikke frem.

Makværk og hykleri

Inger Støjberg havde meget at sige, da hun kom ud fra dagens retsmøde.

Hele seks gang kaldte hun Instrukskommissionens undersøgelse for "noget makværk". Blandt andet fordi kommissionen valgte at se bort fra flere centrale embedsmænds forklaring.

Støjbergs tidligere partiformand fik også nogle ord med på vejen. Jakob Ellemann-Jensen (V) var nemlig med til at anbefale, at der blev rejst en rigsretssag mod sin daværende næstformand.

Nu har jeg 31 dage tilbage til at blive renset - med Jakob Ellemanns ord

Inger Støjberg, fhv. minister, tiltalt

Det er velkendt, at de to havde et anstrengt forhold. Men Ellemanns argument var, at en rigsretssag kunne "rense" Inger Støjberg for anklagerne, der blev ved med at klæbe til hende.

Men da et flertal i Folketinget valgte at rejse en rigsretssag, skrev de i den betænkning, der danner grundlag for anklageskriftet, at "hensigten om at beskytte mindreårige piger fra overgreb i form af indkvartering med ældre mænd er prisværdig, og at adskillelsen af de berørte par politisk set var rigtig".

Problemet er dog, indvendte flertallet, at "den juridisk var forkert, da den indebar en ulovlig indkvarteringsordning".

- Det er jo hyklerisk ud over alle grænser. Altså undskyld mig, hvis ikke det er hykleri, at man med den ene hånds finger skriver, at det er det politisk rigtige, og så tager man den andens hånds finger og trykker og stemmer for en rigsret, så ved jeg ikke, hvad er, harcellerede Inger Støjberg.

Hun forsikrede dog, at hun fortsat "tager sagen med oprejst pande".

- Nu har jeg 31 dage tilbage til at "blive renset" - med Jacob Ellemanns ord.

Rigsretssagen fortsætter på mandag, hvor Inger Støjberg skal afgive forklaring.