16.000 har søgt om Arne-pension - men hvem skal afløse Arne?

På blot en måned har 16.000 danskere søgt om at komme på tidlig pension, mens virksomheder skriger på mere arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er stolt af den såkaldte Arne-pension.

Ordningen har kun været i gang i en måned, og 16.000 danskere har allerede søgt om retten til tidlig tilbagetrækning.

Men tallet nærmer sig hastigt de 24.000 danskere, som regeringen har skønnet vil gøre brug af ordningen. Interessen for Arnes pensionsordning ser dermed ud til at være stor, og det huer bestemt ikke arbejdsgiverne, som i øjeblikket oplever stor mangel på arbejdskraft.

For hvordan vil regeringen sikre, at ordningen ikke lægger yderligere pres på virksomhederne? Og hvem skal erstatte de tusindvis af danskere, som vil gøre brug af den?

Hvem skal overtage de tusindvis af jobs?

Spørger man beskæftigelsesministeren selv, er der ingen klare svar. Det er ikke så enkelt, lyder det.

Arbejdsgiverne efterlyser ellers hastige løsninger på de manglende hænder forud for trepartsforhandlingerne, der begynder torsdag.

- Man kan ikke gøre det op på den måde og sige, at det er 16.000, der kommer til at mangle, siger Peter Hummelgaard i programmet 'Lippert' på TV 2 News.

Hvorfor ikke?

- For det første, fordi dem, der har søgt indtil videre, har søgt om at gå på tidlig pension inden for de næste seks år. Så det er ikke 16.000 fra januar, der forlader arbejdsmarkedet.

Men jeg vil godt holde fast i spørgsmålet: 16.000 har søgt om det. Lad os så sige, at det er 8.000, som træder ud af arbejdsstyrken. Hvem skal overtage de tusindvis af jobs?

- Først og fremmest vil arbejdsstyrken stige allerede næste år og de kommende mange år, fordi vi har hævet pensionsalderen...

Men det hjælper jo ikke de virksomheder, der lige nu står med tomme arbejdspladser?

- Jo, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i. Vi har truffet beslutninger på Christiansborg, som gør, at arbejdsstyrken hele tiden bliver udvidet, i takt med at vi også lever længere. Men vi har glemt at tage højde for, at vi har meget forskellige arbejdsliv og bliver slidt forskelligt. Og det tager retten til tidlig pension højde for.

Der forsvinder tusindvis på jeres pensionsordning her og nu. Jeg hører dig ikke svare konkret på, hvem der skal fylde de tusindvis af arbejdspladser ud?

- Nogle af de arbejdspladser er jo langt hen ad vejen folk, der har arbejdet, siden de var 15 år gamle. Det er både faglærte og ufaglærte, og folk, der er slidt. Og de har en ret til at trække sig lidt tidligere tilbage.

- Så har vi selvfølgelig også en opgave i at sikre, at vi har en stor nok arbejdsstyrke. Vi skal sikre, at de stadigt flere faglærte, vi kommer til at mangle, bliver uddannet bedre i folkeskolen og på erhvervsskolerne. Og de mange ufaglærte, der snart ikke er efterspurgt på arbejdsmarkedet, skal gøres faglærte.

Jeg stopper dig lige. Jeg føler stadig ikke, at vi er kommet tættere på svaret. Det haster, siger virksomhederne - det nytter ikke at tale om uddannelsesforløb. Hvem skal virksomhederne ringe til nu og her og sige: 'vi mister otte medarbejdere, der skal på Arne-pension'?

- Der er ikke nogen, der er gået på Arne-pension endnu. Men vi skal sikre, at de tusindvis af ledige, som vi stadig har fra jobcentre og a-kasserne, bliver sat i beskæftigelse. Vores beskæftigelsesindsats ude i kommunerne skal kunne mere i forhold til reel jobformidling her og nu.

- Mange af de ikke-vestlige danskere og dem, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, skal sættes ind i de jobfunktioner, hvor det ikke kræver lang uddannelse eller arbejdserfaring. Men virksomhederne er også nødt til at påtage sig et ansvar og hive seniorer ind til samtaler. De er overrepræsenteret, når det kommer til langtidsledighed, og det har vi ikke råd til i den her situation.

Retten til tidlig pension gælder for personer, der har været op til 44 år på arbejdsmarkedet og er mindst 61 år gamle. De kan søge om at kunne gå på pension tre år før folkepensionsalderen.

Du kan se hele interviewet med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i 'Lippert' på TV 2 Play.