Politik

Partier indkaldt til møde om sygeplejestrejke

Efter sygeplejerskerne, regionerne og kommunerne skal Folketingets partier til møde med minister om konflikt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har inviteret Folketingets partier til et møde om den igangværende konflikt om sygeplejerskers løn.

TV 2 erfarer

Denne artikel bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet.

Det har TV 2 accepteret, fordi TV 2 finder oplysningerne relevante for offentligheden.

Tidligere onsdag eftermiddag har Dansk Sygeplejeråd været til møde med beskæftigelsesministeren, mens det nu er arbejdsgivernes tur i form af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Sygeplejerskernes konflikt begyndte, efter at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte nej til den overenskomst, der ellers var indgået på det offentlige område.

Medlemmer afviste også det mæglingsforslag, som forligsmanden præsenterede, og dermed var der fra 19. juni sygeplejersker, der strejkede.

En pukkel på knap to år

Det er en meget lille del af Danske Sygeplejeråds medlemmer, der strejker af hensyn til sundhedsvæsnets drift.

Det har ikke desto mindre medført udskydelser af visse ikke akutte operationer.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der på nuværende tidspunkt oparbejdet en pukkel, det vil tage to år at nedbringe, hvis ikke operationerne kan klares i samarbejde med det private sundhedsvæsen.