Messerschmidt dømt for svig med EU-støtte - anker dommen på stedet

DF-formand Kristian Thulesen Dahl siger, at Morten Messerschmidt kan fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti.

Retten har talt. Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt er fundet skyldig i den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Han dømmes til seks måneders betinget fængsel. Straffen gøres betinget i to år. Derudover skal han betale sagens omkostninger, lød det fra dommer Søren Holm Seerup.

Dommen kan læses i sin helhed her.

- Det er meget tilfredsstillende. Det var præcis det, vi bad om, siger Rasmus Maar Hansen, den ene af sagens to anklagere.

Overrasket over dom

Morten Messerschmidt har anket dommen på stedet. Han vil frifindes, meddeler hans forsvarer.

Næstformanden i Dansk Folkeparti udtrykker selv stor overraskelse over dommen.

- Jeg har hele vejen troet på frifindelse, og det er også derfor, jeg anker. Nu har jeg brug for at synke tingene og læse dommen. Dommen er ikke endelig, den er anket, siger Messerschmidt, der samtidig slog fast, at dommen for nuværende ingen konsekvenser får for hans politiske arbejde.

- Jeg vil fortsat bestride mine politiske hverv, lyder det fra den nu dømte politiker.

Og det har han fuld opbakning til fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. På Facebook skriver han kort efter dommen:

- Morten blev desværre kendt skyldig. I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og når Morten har ønsket at anke til Landsretten, er det først, når Landsretten har vurderet sagen, at vi har et endeligt resultat. Derfor kan Morten selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti.

Sagen om sommergruppemødet

Sagen mod Messerschmidt blev afgjort ved Retten i Lyngby, der har dannet rammen om retssagen.

Morten Messerschmidt stod tiltalt for dokumentfalsk og svindel med knap 98.325 kroner i EU-støtte, idet han søgte om penge til en EU-konference, der skulle foregå sideløbende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Hele retssagen har handlet om, hvorvidt der overhovedet var nogen EU-konference afholdt af den europæiske politiske sammenslutning Meld, som Messerschmidt var formand for, eller om de 98.325 kroner snarere endte med at betale en del af gildet til DF's sommergruppemøde.

Det er imod EU-reglerne, der dikterer, at EU-støtte ikke må gå til nationale partier.

Anklagemyndigheden krævede "ikke under seks måneders fængsel" til Morten Messerschmidt, mens hans forsvarer, Peter Trudsø, bad om frifindelse.

Dommer: Meld havde kun to reelle medlemmer

Morten Messerschmidt lytter roligt til dommerens oplæsning af præmissen for dommen.

Det er en enig domsmandsret, der finder Morten Messerschmidt skyldig. Dommer Søren Holm Serup begrunder afgørelsen med, at Meld i 2015 reelt kun havde to medlemmer, DF'erne Morten Messerschmidt og Anders Vistisen. Melds eneste formål var ifølge retten at kanalisere penge til projekter, arrangeret af de to.

Han fastslår, at der ikke fandt en EU-konference sted i Skagen, som Morten Messerschmidt har forklaret, men alene Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Derfor var EU-tilskuddet altså ikke berettiget.

Det er især vidneudsagnene fra Messerschmidts egne partifæller, der har punkteret hans forklaring.

Retten har hørt fra ni nuværende og tidligere folkevalgte medlemmer af Dansk Folkeparti. Ikke én af dem bakkede op om Morten Messerschmidts udlægning. Heller ikke kollegerne i DF-ledelsen, gruppeformand Peter Skaarup og partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Knald eller fald i dansk politik

Sagen har hængt over hovedet på både Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti siden 2015, hvor efterforskningen af sagen begyndte.

Siden da er Morten Messerschmidt blevet medlem af Folketinget, forfremmet til næstformand og står til en dag at skulle overtage formandsposten efter Kristian Thulesen Dahl.

Det kan dog ryge overbord nu, vurderer flere politiske iagttagere.

- Effekten af det her må være, at den ulmende magtkamp i DF må være stoppet nu og her. Det er ikke til at se, at Morten Messerschmidt med det her som afsæt skulle kunne gå efter formandsposten, siger TV 2's politiske redaktør, Hans Redder.

- Spørgsmålet er, om han overhovedet kan være næstformand, spørger politisk kommentator Noa Redington.

Og Hans Engell, ligeledes politisk kommentator, mener, at selv folketingsmedlemsskabet er på vippen.

- Et halvt år er en særdeles hård dom. Hvis det er det, der bliver stående, så vil Messerschmidt ikke kunne fortsætte som medlem af Folketinget, siger Engell.

Når folketingsmedlemmer dømmes i straffesager, skal Folketinget ifølge Grundloven tage stilling til, om personen fortsat er værdig til at sidde i Folketinget. Fem gange tidligere, siden seneste grundlovsændring i 1953, har MF'ere mistet deres sæde i tinget efter en dom.

Sagen er nu anket til landsretten.