Politik

Heller ingen hjælp til Messerschmidt på sidste retsdag med vidner

Der er ikke flere vidner tilbage i posen, der kan bakke op om Morten Messerschmidts forklaring. Der ventes dom fredag.

Sidste dag med vidneafhøringer i retssagen mod Morten Messerschmidt gav heller ikke megen medvind til DF-næstformanden, der står tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Der er stadig ingen vidner, der kan genkende Morten Messerschmidts billede af, at der blev afholdt en Meld-konference sideløbende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Fredag skal retten derfor tage endeligt stilling til, om de knap 100.000 kroner, Morten Messerschmidt modtog i EU-støtte til den påståede konference, var berettigede eller ej.

Her er tre ting, vi lærte på sjette dag af retssagen, vurderet af TV 2s reporter Olav Christensen, der følger sagen tæt og var til stede i Retten i Lyngby.

1) Meld-medlemmer kendte ikke partiet

To udenlandske Meld-medlemmer blev onsdag afhørt via videolink.

De medgiver begge, at de har været medlemmer af Meld. Den ene kender nogle fra sit eget land, som også var medlemmer, men ellers kender de ingen fra den europæiske politiske sammenslutning Meld, de har aldrig været til møder, og de mener ikke, at de har været inviteret til nogen konference i Skagen i 2015.

I alt har vi hørt vidneudsagn fra 4 ud af de 10 Meld-medlemmer, der ikke var danske DF'ere. Der tegner sig et billede af, at de ikke anede, hvad det var for en organisation, de var medlem af.

- Anklagemyndigheden skal formentlig bruge det til at illustrere, at Meld faktisk ikke var en reel organisation. At det var en organisation, der kun eksisterede på papiret. Og at ideen om, at den skulle stå bag en konference, er tilsvarende usandsynlig, siger Olav Christensen.

2) Der afsiges dom på fredag

Det andet, vi lærte under dagens retsmøde, er, at det ser ud til, at vi får en domsafsigelse på fredag.

Både anklager og forsvarer mener, at de kan være færdige med deres procedurer inden klokken 12, og i så fald vil retten afsige sin kendelse klokken 15.

Domsafsigelsen vil kunne ses på TV 2's kanaler og TV2.DK, da vi har fået lov at filme i retten.

3) Ingen hjælp til Messerschmidt

Vidneudsagnene i sagen har primært styrket anklagemyndighedens side, siger TV 2s reporter Olav Christensen.

- Især de ni vidner fra Dansk Folkeparti har jo bestemt ikke forklaret sig til Morten Messerschmidts fordel, siger han og fortsætter:

- De har samstemmende gjort opmærksom på, at det her var et sommergruppemøde. Kun Messerschmidts tro væbner fra tiden i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, var lidt uklar, ellers var de andre meget klare. Herunder Peter Skaarup, som havde arrangeret sommergruppemødet. Så der var ingen hjælp til Morten Messerschmidt.

Ingen af de internationale vidner, der var medlemmer af Meld, mindes som sagt at være inviteret til konference i Skagen i 2015.

Et tredje forhold er, at Messerschmidt hele tiden har fastholdt, at han ikke havde noget med planlægningen af konferencen at gøre. Det havde han folk til. Selv var han alt får travlt optaget af politik.

Men det er stadig hans underskrift, der står på både ansøgningen om EU-midler og den efterfølgende afrapportering til EU om den påståede konference. Spørgsmålet bliver, om retten vil finde ham ansvarlig, fordi han har skrevet under?

Man må også anerkende, fremhæver Olav Christensen, at der blev diskuteret en del EU-politik på sommergruppemødet. Der var store EU-dagsordener på det tidspunkt, hvor Danmark for eksempel så frem mod en folkeafstemning om retsforbeholdet.

- Det bliver så op til retten at vurdere, om et tilskud fra EU trods alt kunne være berettiget, siger Olav Christensen.

Herunder kan du læse opsummeringerne af de øvrige retsdage: