Politik

Danmark tilbyder afghanske ansatte gyldent håndtryk: - Penge kan ikke købe vores liv

Alle partier på nær regeringen melder sig klar til at revidere omstridt tolkeaftale, så lokalt ansatte i Afghanistan bringes i sikkerhed for Taliban.

Danmarks ambassadør i Afghanistan er i disse dage i gang med at skære kraftigt ned i antallet af lokalt ansatte på ambassaden i Kabul.

På et tidspunkt, hvor lande med USA i spidsen er i fuld gang at evakuere de lokalt ansatte, de har haft tilknyttet gennem mange år i Afghanistan, så lyder det danske tilbud på en såkaldt ”frivillig aftrædelse” og et gyldent håndtryk på 100.000 kr. pr. medarbejdere, der tager imod tilbuddet.

Det viser en mail sendt til medarbejderne med et vedhæftet udkast til aftalen, som TV 2 er i besiddelse af.

Hvis vi bliver her, bliver både vi og vores familier dræbt af talibanerne

Lokal ansat på den danske ambassade i Kabul

Derudover vil medarbejderne også få udbetalt resterende løn, ferie og pension samt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en månedsløn pr. år, de har været ansat.

Medarbejderne har ifølge Udenrigsministeriet fortsat mulighed for at søge om yderligere hjælp gennem den såkaldte tolkeaftale, men tilbuddet, som medarbejderne blev orienteret om på et møde på ambassaden i søndags, indebærer ikke mulighed for evakuering til Danmark, og dét skaber både frygt blandt dem og kritik på Christiansborg.

- Penge kan ikke købe vores liv. Vores liv er i fare i øjeblikket, fordi vi har arbejdet for Danmark. Vi ønsker at blive reddet fra døden, siger en ansat på ambassaden i Kabul, som TV 2 har talt med. Han ønsker ikke sit navn frem af frygt for sin sikkerhed.

Frygter Talibans hævn

USA og alle vestlige lande har for nylig trukket alle tropper ud af Afghanistan efter 20 års tilstedeværelse – og de seneste uger har den fundamentalistiske, islamistiske Taliban-bevægelse løbende generobret store dele af landet.

Og selvom bevægelsen har lovet ikke at røre civilbefolkningen og altså heller ikke dem, der har arbejdet for de udenlandske styrker, er det netop hævn fra Taliban, de lokalt ansatte er bange for.

- Vi skal flyttes til Danmark. Hvis vi bliver her, bliver både vi og vores familier dræbt af talibanerne, siger den ansatte på Danmarks ambassade i Kabul

Svært at få hjælp

Den eneste mulighed, de lokalt ansatte på nuværende tidspunkt har for med dansk hjælp at komme i sikkerhed, er at søge om repatriering via den såkaldte tolkeaftale, som et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Liberal Alliance vedtog tilbage i 2013.

Aftalen indeholder en række muligheder for at håndtere tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, "der trues eller er i fare".

Det omfatter både "lokale/regionale løsninger såsom arbejde i anden provins, flytning af personens nære familie eller flytning af hele familien samt i sidste instans visum til Danmark med henblik på at få adgang til at anmode om asyl i Danmark", som der står i aftalen.

Udenrigsministeriet oplyser til TV 2, at flere af de lokalt ansatte i Afghanistan netop nu forsøger at benytte sig af tolkeaftalen. Problemet er dog ifølge de kilder, TV 2 har talt med, at det er for svært at leve op til kriterierne for at få hjælp.

For eksempel kræver aftalen, at man fører bevis for, at man er personlig forfulgt, hvilket ifølge de lokale kan være vanskeligt, blandt andet fordi de anser politiet i Afghanistan for at være korrupt.

Danmark i Afghanistan

Danmark bidrog til den internationale militære indsats i Afghanistan fra 2001 til 2021.

Danskerne deltog i oprørsbekæmpelse – primært i Helmand-provinsen – og ved at opbygge afghanske sikkerhedsstyrker, som gradvist har overtaget sikkerhedsansvaret på tværs af landet.

Over årene har 12.000 danske soldater været udsendt. Heraf er 37 blevet dræbt, mens syv er døde som følge af sygdomme, ulykker eller anden årsag.

Diplomatisk har Danmark været repræsenteret i Kabul siden 2002 – og siden 2006 ved en decideret ambassade. Der er udsendt en ambassadør og ti andre civile medarbejdere.

Kilde: Forsvaret

Partier kræver handling

Derfor er samtlige partier bag aftalen nu klar til at se på, om aftalen skal ændres, så det for eksempel bliver lettere at leve op til kriterierne.

Og med de nye oplysninger om, at ambassaden er i gang med at skille sig af med flere medarbejdere, er der behov at få sat ekstra fart på den proces, mener Venstre.

- Det er helt afgørende, at regeringen nu kommer på banen, for det haster med en løsning. Danmark er på vej ud af Afghanistan, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer sikkerheden for de mennesker, der har ydet en kæmpe indsats for Danmark, siger forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og tilføjer, at Venstre er åbne for de fleste løsninger:

- For os er det ikke afgørende, om de lokalt ansatte kommer til Danmark, om de er i Afghanistan, eller om man finder en løsning i nærområdet. For os er det afgørende, at de personer, som er på ambassaden, eller som har ydet en tolkebistand for Danmark, får hjælp, således at hverken de eller deres familier kommer i en situation, hvor de er truet af Taliban.

- Ingen lades i stikken

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviser overfor TV 2, at regeringen sidder på hænderne. Han har allerede inden sommerferien indkaldt partierne bag tolkeaftalen til en drøftelse af netop, om man kan gøre mere for de lokalt ansatte i Afghanistan, og han glæder sig derfor over, at der nu tegner sig et flertal for det.

- Vi er og har været på denne sag i lang tid, men jeg er glad for, at partierne ligesom jeg selv er optaget af, at vores lokalt ansatte ikke lades i stikken, siger han og tilføjer, at Udenrigsministeriet de seneste måneder har opfordret de lokalt ansatte til at søge om hjælp via tolkeaftalen.

Vi står med mennesker, som er i akut livsfare

Eva Flyvholm (EL)

Det har flere end 30 gjort siden søndags, oplyser Jeppe Kofod.

- Sikkerheden og trygheden for lokalt ansatte på vores repræsentationer rundt om i verden herunder også Afghanistan er noget af det, der ligger mig allermest på sinde som udenrigsminister. Side om side med vores egne diplomater udfører de en vigtig opgave for Danmark, og derfor har vi også igennem flere måneder givet tilbud til dem med både lokale løsninger, men også med mulighed for at søge asyl, hvis man frygter situationen i Afghanistan, siger udenrigsministeren.

Støtteparti vil have ansatte evakueret

Han forholder sig ikke til, om de lokalt ansatte burde evakueres her og nu, som man gør i andre lande, men det burde han, mener Enhedslisten.

Regeringens støtteparti er ikke med i tolkeaftalen og derfor ikke inviteret til mødet i august, men partiets udenrigs- og forsvarsordfører Eva Flyvholm har alligevel en klar opfordring til Jeppe Kofod om at se bort fra tolkeaftalen og i stedet få hastet igennem, at de lokalt ansatte evakueres med det samme.

- Det ligger fuldstændig lige for at tilbyde disse mennesker et visum. Det er en nødsituation. Det skal gå stærkt. Næsten alle andre lande gør det, og derfor er det helt utroligt, at Danmark sidder og klynger sig til en forældet og utilstrækkelig aftale, når vi står med mennesker, som er i akut livsfare, siger hun til TV 2.

Regeringens støtteparti mener, at regeringen bør se bort fra den omstridte tolkeaftale. Video: Rasmus Dam Nielsen

Planer om ambassadeflytning

Ifølge kilder, som TV 2 har talt med, skyldes det danske tilbud om en frivillig fratrædelse og et gyldent håndtryk på, hvad der svarer til 100.000 danske kroner, at Danmark planlægger at flytte ambassaden i Kabul til den såkaldte grønne zone, hvor sikkerheden er større.

Det vil Udenrigsministeriet ikke konfirmere, men tilføjer dog i et skriftligt svar:

- Udenrigsministeriet kan bekræfte, at udviklingen løbende vurderes, herunder også hvilke fysiske rammer, der fremadrettet bedst understøtter vores diplomatiske tilstedeværelse og fortsatte solide civile engagement i Afghanistan.

Medarbejderstab skal skæres

Ministeriet bekræfter desuden, at man er i gang med at nedbringe antallet af ansatte:

- Ambassadens medarbejderstab vil forventeligt skulle reduceres, hvorfor Udenrigsministeriet allerede nu har valgt at tilbyde lokalt ansatte medarbejdere muligheden for frivillig fratrædelse, såfremt dette måtte være individuelt ønsket.

- De ansattes benyttelse af tilbuddet vil ikke ændre på behandling af en eventuel ansøgning under tolkeaftalen efter en fratrædelse, skriver Udenrigsministeriet.

Der er ifølge oplysninger fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 46 nuværende og mindst 66 tidligere ansatte på ambassaden i Kabul, der kan komme ind under tolkeaftalen.