Politik

Radikale venter politisk opgør med treårsreglen

Det var en krænkelse af menneskerettighederne, da syrisk mand måtte vente tre år på familiesammenføring.

Folketinget kan ikke lukke øjnene for, at den danske treårsregel om familiesammenføring bryder med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Loven skal rulles tilbage.

Det mener retsordfører Kristian Hegaard fra Det Radikale Venstre.

Han har en stærk forventning om, at Folketinget vil ændre treårsreglen efter en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Nu har vi rettens ord for, at vores lovgivning er stærkt problematisk. Derfor har jeg en forventning om, at den bliver bragt i overensstemmelse med menneskerettighederne.

- Sådan skal det være i en retsstat, siger Kristian Hegaard.

Treårsregel bryder med konvention

Fredag har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjort, at treårsreglen bryder med Menneskerettighedskonventionens artikel otte om menneskers ret til privat- og familieliv.

Treårsreglen blev indført i 2016. Den betyder, at flygtninge skal vente i tre år efter ankomst til Danmark, før de kan blive sammenført med deres familie.

De radikale har hele tiden været kritiske over for loven.

- Problemet er, at tre år er rigtig lang tid, hvor man ikke kan blive familiesammenført med sin familie.

- Domstolen siger, at man ikke tager nok stilling til, hvilket indgreb venteperioden er over for den enkelte borger og den enkelte familie i forhold til statens behov, siger Kristian Hegaard.

På den modsatte politiske fløj står Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard, der er partiets udlændingeordfører.

Fredagens afgørelse skal ikke have konsekvenser for dansk udlændingepolitik og herunder treårsreglen, mener hun.

- Der er ikke noget, der må stå over dansk lov, slår hun fast.

Hun påpeger, at den konkrete lov blev vedtaget af et flertal i Folketinget. Sagen om den syriske flygtning blev siden prøvet i landsretten og Højesteret.

- Et overgreb mod Danmark

Begge instanser afviste, at treårsreglen brød med menneskerettighederne.

- Vi kan bruge denne afgørelse til at gøre op med konventionerne, for det er nu, det bliver alvorligt, siger Pia Kjærsgaard.

Hun kalder afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for "et overgreb mod Danmark".

- Konventionerne er kommet til på et tidspunkt, hvor verden så anderledes ud. Vi ved ikke, hvad der sker i fremtiden med flygtningestrømme. Vi er nødt til at kunne indrette vores nationale udlændingelovgivning efter behovet for at begrænse tilstrømningen, siger udlændingeordføreren.

Hun lægger ikke skjul på, at treårsreglen havde til formål at begrænse antallet af flygtninge og migranter på et tidspunkt, hvor tusindvis fra især Syrien rejste til Danmark.