Kommunalvalg

Bornholm dropper omstridt spærretid og kalder det retningslinjer i stedet

Borgmesteren begrunder behovet for klare regler om medieadgangen med, at der er flere journalister per indbygger på Bornholm end i resten af landet.

De seneste ti dage har Bornholms Regionskommune været genstand for voldsom kritik og anklager om, at den svækker demokratiet.

Det sker, efter at direktionen har indført en spærretid fra 16. august frem til kommunalvalget i november, hvor kommunale bygninger som sygehuse og plejehjem vil være lukket land for blandt andet pressen og politikere.

Vi vil undgå, at man udtaler sig i en kulisse

Thomas Thors (S), borgmester på Bornholm

Men nu ønsker de at præcisere, fortæller borgmester Thomas Thors (S) på et pressemøde fredag, som han har været nødt til at afbryde sin sommerferie for at afholde.

Han har selv formuleret en ny tekst, hvor perioden på tre måneder op til kommunalvalget ikke længere kaldes spærretid.

- Vores ønske om spærretid har vakt så stor røre, at vi nu dropper ordet "spærretid" og i stedet indfører nogle retningslinjer, siger borgmesteren.

Løsere formuleringer

I den nye tekst, hvor ordet spærretid altså ikke længere optræder, vil journalister stadig ikke have fri adgang til kommunale institutioner i tre måneder op til valget.

De kan dog rette henvendelse til den relevante centerchef for at få lov til at komme på besøg.

Samtidig vil det stadig være forbudt for politikere at medbringe gæster såvel som medier og journalister, hvis de aflægger visit på institutionerne i perioden.

- Vi vil undgå, at man udtaler sig i en kulisse, der kan give udtryk for, at man udtaler sig på kommunens vegne, siger Thomas Thors.

Borgmesteren nævner et eksempel fra seneste kommunalvalg. Her blev der lavet optagelser på et plejehjem, hvor der ikke var indhentet samtykke fra de personer, der blev vist billeder af.

Samtidig nævner han, at nogle ansatte har haft "ondt i maven", fordi de frygter at blive hængt ud ved navns nævnelse i avisen eller på tv.

Det er situationer som dem, kommunen ønsker at undgå, forklarer Thomas Thors.

Mange journalister per indbygger

Kommunen udsendte i sin tid pressemeddelelsen om spærretid, fordi ombudsmanden ifølge borgmesteren havde sagt, at den skulle.

Ombudsmandens henstilling gik dog ikke på mediernes adgang til de kommunale institutioner, som specifikt stod nævnt i pressemeddelelsen.

Hver enkelt medarbejder er udsat for et større mediepres end i andre af landets kommuner

Thomas Thors (S), borgmester på Bornholm

Borgmesteren mener dog, at det særligt på netop Bornholm er nødvendigt med klare retningslinjer for mediernes adgang:

- Vi lever i et samfund på knap 40.000 indbyggere. Vi udgør 0,7 procent af den danske befolkning. Hvis der skulle være den samme dækning i andre dele af landet, skulle der ikke være syv TV 2-regioner, der skulle være 140, siger han.

Hvorfor er det et problem, at der er mange journalister per indbyggere?

- Det er ekstraordinært nødvendigt, når vi har så intensiv journalistisk dækning, at gøre vores medarbejdere opmærksomme på retningslinjerne, siger han og fortsætter:

- I kan jo ikke være i tvivl om, at hver enkelt medarbejder er udsat for et større mediepres end i andre af landets kommuner. Derfor er det nødvendigt med retningslinjer.

Vi prøver bare at undgå, at nogle bliver misbrugt

Thomas Thors

Nu er det en politisk beslutning

På pressemødet kom det frem, at borgmesteren selv "nikkede" til den pressemeddelelse, der for uger tilbage blev sendt ud.

Alligevel fastholder han, at det dengang var en ledelsesbeslutning og ikke en politisk beslutning, som det nu er blevet til.

Han understreger samtidig, at der intet ulovligt var ved den første formulering, men at han nu på grund af "fortolkninger" og "misforståelser" har besluttet, at der skal blødes op for formuleringerne:

- Der er ikke nogen, der kan stille spørgsmålstegn ved, om vi kan gøre den her slags ting, siger Thomas Thors og understreger, at han ikke har noget som helst ønske om at begrænse pressefriheden.

- Vi prøver bare at undgå, at nogle bliver misbrugt.

De nye retningslinjer, som borgmesteren altså nu selv har forfattet, skal tages op i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 26. juli. Derefter afholdes der et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, hvor de nye, blødere formuleringer endeligt skal vedtages.