Politik

EU er nu et skridt nærmere et forbud mod landbrugsdyr i bur

I Danmark vil stort set alle stalde, hvor soen får dens smågrise, ifølge Landbrug & Fødevarer skulle bygges om, hvis fiksering af søer forbydes.

Efter krav fra 1,4 millioner europæiske borgere har EU-Kommissionen onsdag meddelt, at der bliver fremsat et forslag om forbud mod bure til opdræt af dyr i landbruget.

Det er et paradigmeskift for EU's landbrug

Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark

Det følger borgerinitiativet "Slut med opdræt i bure", der blev igangsat i 2018.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at vi i slutningen af 2023 vil fremsætte et lovforslag om at indlede udfasningen af bure, siger EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides på et pressemøde.

Idéen med borgerinitiativer blev søsat for omkring ti år siden. EU-Kommissionen skal overveje at fremsætte et egentligt lovforslag, når et borgerforslag får flere end en million underskrifter fordelt over mindst en fjerdedel af medlemslandene. Kommissionen er dog ikke forpligtet til rent faktisk at fremsætte det.

Opbakning i 18 medlemslande

Det aktuelle forslag om bure havde skriftlig opbakning i 18 medlemslande og har altså indhentet 1,4 millioner underskrifter.

Tidligere i juni stemte Europa-Parlamentet med 558 medlemmer for og blot 37 imod en betænkning, som støtter forslaget. Heri hedder det blandt andet, at det bør være implementeret i 2027.

Det er ifølge den socialdemokratiske parlamentariker Niels Fuglsang (S) en realistisk tidsplan.

- Vi skal selvfølgelig give landmændene tid til at få det gjort. Vi skal lytte til landmændene og til dyrevelfærdsorganisationerne for at udarbejde en tidsplan for, hvordan det kan ske på en måde, så landmændene også kan overskue det økonomisk, siger Niels Fuglsang.

Målrettet landbrugsstøtte

I dag lever 300 millioner dyr hele eller dele af deres liv i bure. Det gælder høns og gæs, men også fiksering af svin i stalde.

- Dyr er sansende væsner. Det har vi også skrevet i vores EU-traktat. Når vi siger det, må vi også behandle dyrene ordentligt. Der er for mig at se ingen tvivl om, at er man høne og sidder hele livet i et bur, så er det ikke et godt liv, siger Fuglsang.

Socialdemokraten foreslår at kanalisere noget af landbrugsstøtten til landmændene, så de får økonomisk hjælp til omstillingen. Det antyder Kyriakides på pressemødet også som en løsning.

Niels Fuglsang, skal vi som forbrugere vænne os til, at varerne bliver dyrere?

- Det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, at der er masser af måder at gøre det på, så det ikke bliver dyrere. Men vi giver så mange milliarder til landbruget, og der skal vi så målrette de penge, synes jeg, til de landmænd, der gør en indsats for at få burene ud, siger Fuglsang.

Et europæisk paradigmeskift

World Animal Protection Danmark kalder EU-Kommissionens afgørelse for en "historisk sejr" for både dyrevelfærd og borgerdemokrati, og kampagnechef Esben Sloth håber, at en EU-lov vil få betydning for hele verden.

- Det er et paradigmeskift for EU's landbrug, siger han.

Landmændenes internationale interesseorganisation har sagt, at det kommer til at koste for forbrugerne, hvis forslaget bliver til virkelighed. Men herhjemme tager interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer positivt imod forslaget.

Danmark ligger nemlig ifølge sektordirektør for svineproduktion, Christian Fink Hansen, foran en lang række andre EU-medlemslande, når det gælder dyrevelfærd og udfasning af bure i produktionen.

- Man sparker på mange måder en åben dør ind, hvis man ser forslaget i en dansk kontekst, siger han til TV 2.

Må ikke ske på bekostning af pattegrise

Stemmes forslaget igennem i 2023, er implementeringen sat til at begynde i 2027. Indtil da vil der ligge et arbejde i at udvikle metoder, hvorpå så få smågrise som overhovedet muligt dør ved, at soen lægger sig på dem. Et problem, som i dag er årsag til fikseringen af søer, efter de har faret.

- I Danmark er vi allerede langt med løsdrift hos grisene, og det er vores sektors strategi, at alle grise i Danmark skal være løse hele livet. Derfor er det kun dejligt, hvis der nu kommer ens konkurrencevilkår, siger Christian Fink Hansen.

Har I sat et mål for, hvornår den strategi skulle være fuld implementeret?

- Vi havde ikke sat et årstal på, fordi det er forbundet med ganske store omkostninger at gøre det her, siger Christian Fink Hansen og forklarer, at stort set alle farestalde i Danmark skal bygges om for at leve op til en eventuel ny lov.

Er det bedre dyrevelfærd, hvis det resulterer i, at flere smågrise lægges ihjel?

- Det må ikke være sådan, at man forbedrer soens velfærd på bekostning af pattegrisene. De to ting skal gå hånd i hånd, og arbejdet med at blive klogere på den balance fortsætter, siger han.