Politik

Medier får nej til at sende direkte fra rigsretssagen mod Støjberg

Rigsretten har også taget stilling til en uenighed om en særlig del af anklageskriftet. Her er Inger Støjberg blevet imødekommet.

Det bliver ikke muligt for de danske medier at transmittere direkte fra rigsretssagen mod Inger Støjberg, når den for alvor går i gang til september.

Beslutningen er taget af Rigsretten, der netop har offentliggjort den på sin hjemmeside.

Her skriver Rigsretten, at der kun gives tilladelse til at optage fra fem minutter før retsmødet, indtil dommerne har indfundet sig, og retten er sat.

Der gives også tilladelse til at bringe optagelser fra domsafsigelsen, men altså ikke løbende fra retsmøderne.

Støjberg og medier har ønsket direkte transmission

En række medier har ellers ønsket, at der skal transmitteres direkte med kamera fra den historiske sag.

Hvad handler sagen om?

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par. Instrukskommissionen er siden nået frem til samme konklusion.

Siden har et flertal i Folketinget besluttet at stille daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for en Rigsret som blot den anden politiker i over 100 år. 

Inger Støjberg selv har delt mediernes ønske om "størst mulig offentlighed", fortalte hendes forsvarsadvokat, René Offersen, i sidste uge til TV 2.

- Der er et større antal henvendelser fra medierne om at få lov til at transmittere i et eller andet omfang. Det tilslutter Inger Støjberg, siger han.

I dag er det allerede muligt at tillade direkte tv-transmission fra retssager, hvis der er en god grund. I praksis sker det dog sjældent af hensyn til blandt andet vidner.

Inger Støjberg fremsatte tidligere på året et lovforslag, der skulle vende reglen om, så der som udgangspunkt godt må filmes fra retssager, men forslaget blev nedstemt af Folketinget.

TV 2-chef ærgrer sig

TV 2 er et af de medier, der har ønsket at transmitterer direkte fra Rigsretten med billeder og lyd, og nyhedschef Jacob Kwon ærgrer sig derfor over Rigsrettens beslutning.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Rigsretten ikke har benyttet lejligheden til at sende et signal om så meget åbenhed som overhovedet muligt i den her historiske retssag, siger Jacob Kwon og fortsætter:

- Det ville have været et stærkt signal at åbne den så meget som muligt, så befolkningen – også hvis man bor i Herning eller Thisted – ved selvsyn kunne følge med i, hvad der blev sagt i Rigsretten.

Skærpende omstændighed fjernes

Rigsretten har også taget stilling til en uenighed om en bestemt del af anklageskriftet.

I det oprindelige anklageskrift har der stået, at det er en "skærpende omstændighed", at Inger Støjberg har givet "urigtige eller misvisende oplysninger" i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene var under 18 år under en række samråd i Folketinget.

Inger Støjberg og hendes forsvarere har dog ønsket den skærpende omstændighed fjernet, fordi de ikke mener, det har noget med selve handlingen om afgivelsen af instruksen at gøre.

Rigsretten har tirsdag givet Inger Støjberg og hendes forsvarere ret i, at delen om urigtige oplysninger til Folketinget ikke skal indgå som skærpende omstændighed og dermed kunne give hende ekstra straf.

Det kan dog godt inddrages i forbindelse med bevisførelsen, hvis det kan have betydning for skyldsspørgsmålet, skriver Rigsretten.

Mange retsmøder inden afgørelsen

Rigsretten indledes i september, og herefter følger 36 retsmøder, hvoraf det sidste bliver afholdt lørdag 20. november.

Hvordan retsmøderne præcis vil forløbe, og hvilke vidner der skal afhøres, er endnu ikke offentligt kendt. Men som i andre straffesager startes der med bevisførelsen, dernæst afhøring af den tiltalte og herefter afhøring af de vidner, som parterne har indkaldt.

Hvor længe der går fra sidste retsmøde, til dommen er afsagt, er endnu ikke sikkert, men det forventes, at der kommer en afgørelse inden jul.

TV 2 dækker alle retsmøder tæt, og du kan følge med på TV2 NEWS, TV 2 PLAY og TV2.DK.